ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Gezag X
meer >>

NIEUWS

Hof hakt knoop door over (veelvoorkomende) twistpunten ouders
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-06-2019 (pub. 05-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2328
Schottenaanpak heeft niet gewerkt en Hof verwacht niet dat strijd ouders zal eindigen bij einde OTS. Daarom legt Hof zorgregeling gedetailleerd vast, incl. (buitenlandse) vakanties, PSV en familiebezoek. Inzet joker mogelijk.
Vader in gevang wegens ontucht en verkrachting - toch bezoek dochtertje
Rechtbank Midden-Nederland 17-06-2019 (pub. 28-06-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2651
Belangrijk dat kind (2016) eigen beeld houdt/krijgt van vader. Ouder- en kinddagen in de gevangenis maken veilig contact mogelijk. Enkele feit van gevangenschap ook geen reden om gezag te beëindigen.
Apart wonen moeder staat niet in de weg aan medegezag stiefoma
Rechtbank Rotterdam 07-06-2019 (pub. 24-06-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:4985
Geen medegezag voor vader maar voor stiefoma. Ook al woonden moeder en stiefoma niet meer samen, zij hebben het laatste jaar wel samen de zorg voor de minderjarige gehad. Samenwoning is geen vereiste voor medegezag.
Huidige partner vader is belanghebbende in procedure over zijn kinderen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-05-2019 (pub. 05-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4516
Sprake van verzorging en opvoeding van 2 van de 3 kinderen in het gezin van vader en partner gedurende langer dan een jaar (art. 798 Rv) én er is inmiddels family life tussen stiefmoeder en de beide kinderen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-06-2019
(pub. 09-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2331
Verzoek gezamenlijk ouderlijk gezag afgewezen
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-06-2019

(pub. 05-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2328
Schottenaanpak werkte niet. GI wil geen verlenging OTS. Moeder stelde zich zeer diskwalificerend op. Hof stelt nieuwe zorgregeling vast cf wensen kinderen en regelt ook bij wie de kinderen na schooltijd en tijdens studiedagen zijn. Verder krijgt moeder 1 rode (joker-)kaart en worden de vakanties gedetailleerd geregeld, inclusief toestemmingsaspecten en wisseltijden. Last but not least mogen de kinderen op verjaardagen van hun ouders en grootouders bij de ouder zijn aan wiens kant de verjaardag wordt gevierd.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-06-2019
(pub. 03-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5015
Dat vader al aantal jaren geen contact meer heeft met kind (2007) en even lang geen invulling heeft gegeven dan wel heeft kunnen geven aan het gezamenlijk gezag over dit kind, maakt dat sprake is van gewijzigde omstandigheden. Gezamenlijk gezag ouders blijf echter in stand. Vader belemmert beslissingen ten behoeve van het kind niet en (nieuwe) verhuisplannen van de moeder geven aanleiding zijn gezagspositie te handhaven.
Rechtbank Midden-Nederland 17-06-2019

(pub. 28-06-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2651
Ondanks de strafbare feiten die de vader heeft gepleegd en het feit dat hij nu in de gevangenis zit, moet er persoonlijk contact tussen hem en dochter (2016) zijn. Op die manier kan ze een eigen beeld houden/krijgen van haar vader. De ouder- en kinddagen in de gevangenis maken een veilig contact onder begeleiding van professionals mogelijk. Tevens bel-en informatieregeling. En vader houdt het gezag.
Gerechtshof Den Haag 22-05-2019
(pub. 27-06-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1745
Misbruik DigiD bij aanvraag gezamenlijk gezag? Stel- en bewijsplicht. Vrouw heeft voldaan aan stelplicht; inconsistente en ongeloofwaardige verklaringen vader. Niet alsnog gezamenlijk gezag; gegronde vrees tot misbruik gezag door vader. Moeder had dus ook geen toestemming nodig voor verhuizing.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gezag

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN