Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

1:265g BW GI-besluit omgang bij OTS X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Er is geen nieuws gevonden bij:
1:265g BW GI-besluit omgang bij OTS

meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Gerechtshof Amsterdam 17-04-2018
(pub. 01-05-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:1466
Artikel 1:265g BW. Wijziging omgangsregeling tussen vader en minderjarige op verzoek van de GI, in die zin dat de omgang is beëindigd voor de duur van de ondertoezichtstelling.
JE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-04-2018
(pub. 13-04-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1552
Uithuisplaatsing;Artikel 1:265f en 1:265g BW. De GI is bevoegd op grond van 1:265g BW om een wijziging te verzoeken van een eerder door de kinderrechter op grond van 1:265f BW vastgestelde contactregeling tussen gezagsdragende ouder en uithuisgeplaatste kinderen.
FPJE
Rechtbank Den Haag 29-03-2018
(pub. 29-03-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:3561
Schriftelijke aanwijzing beperking contact tussen ouder en minderjarige. GI heeft per schriftelijke aanwijzing een eerder door de rechter vastgestelde regeling gewijzigd. Over de reikwijdte van art. 1:265f BW en de bevoegdheid van een GI om dit te doen en de schorsingsmogelijkheid ex art. 1:264 BW bestaan onduidelijkheden in de rechtspraktijk. De rechtbank verzoekt de Hoge Raad om bij wijze van prejudiciële beslissing ex art. 392 Rv e.v. de in de beschikking geformuleerde rechtsvragen te beantwoorden.
FPJE
Rechtbank Den Haag 27-02-2018
(pub. 29-03-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:3554
Schriftelijke aanwijzing beperking contact tussen ouder en minderjarige. GI heeft per schriftelijke aanwijzing een door de rechter vastgestelde regeling gewijzigd. Over de reikwijdte van art. 1:265f BW en de bevoegdheid van een gecertificeerde instelling zelfstandig een eerdere rechterlijke beschikking inzake omgang te wijzigen ende schorsingsmogelijkheid genoemd in art. 1:264 BW bestaan onduidelijkheden in de rechtspraktijk. De rechtbank is voornemens prejudiciële vragen te stellen aan de HR ex art. 392 e.v. Rv. De rechtbank Den...
FPJEKI
Parket bij de Hoge Raad 05-01-2018
(pub. 09-03-2018), ECLI:NL:PHR:2018:10
A-G: a. een beslissing die niet wordt gedragen door de overwegingen komt geen gezag van gewijsde toe. b. dat een uitspraak over de zorgverdeling kracht van gewijsde heeft, betekent niet dat ze niet in een andere procedure (art. 1:265g BW: zorgverdeling bij OTS) gewijzigd kan worden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
1:265g BW GI-besluit omgang bij OTS

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN