ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Verzoek bekrachtiging omgangsbesluit GI getoetst aan prejudiciële uitspraak Hoge Raad
Rechtbank Noord-Holland 30-01-2019 (pub. 15-02-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:746
Omgangsbesluit GI dat gebaseerd is op door rechtbank vastgestelde zorgregeling, wordt bekrachtigd. Moeder moet meewerken (dwangsomveroordeling ad € 250). Getoetst aan prejudiciële antwoorden. Art.1:263 lid 3 BW vs. art.1:265g BW.
Vervallenverklaring schriftelijke aanwijzing GI
Rechtbank Limburg 10-01-2019 (pub. 08-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:1140
Verhouding art. 1:265f BW (beperking contact tussen kind en ouder(s)) en art. 1:265g BW (verzoek aan kinderrechter om tijdens ots contactregeling vast te stellen of te wijzigen). 'Ondergrens' van wat GI vermag.
Wanneer staat hoger beroep open bij schriftelijke aanwijzing?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:11186
Geen hoger beroep mogelijk tegen afwijzing door Rb van verzoek tot vervallenverklaring van schriftelijke aanwijzing. Wel voor zover het een beperking betreft van de contacten tussen ouder en kind.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Rechtbank Noord-Holland 30-01-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:746
Centraal staat de vraag naar de bevoegdheid van de GI om zaken die de omgang tussen vader en kind betreffen in een schriftelijke aanwijzing vast te leggen in het licht van de recente uitspraak van de Hoge Raad van 14 december 2018 (ECLI:NL:HR:2018:2321), waarin o.a. is bepaald dat de GI niet langer aan art.1:263 BW de bevoegdheid kan ontlenen tot het geven van contactbeperkende aanwijzingen. In onderhavig geval was geen sprake van uithuisplaatsing en heeft de GI de schriftelijke aanwijzing ter bekrachtiging aan de kinderrechter vo...
JE
Rechtbank Limburg 10-01-2019
(pub. 08-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:1140
Verhouding tussen artikel 1:265f Burgerlijk Wetboek (BW) (beperking contact tussen minderjarige en ouder[s] middels schriftelijke aanwijzing van GI) en artikel 1:265g BW (verzoek aan kinderrechter om gedurende ondertoezichtstelling een zorg- of omgangsregeling vast te stellen of te wijzigen).Vervallenverklaring schriftelijke aanwijzing strekkend tot beperking contactmomenten. Eerdere schriftelijke aanwijzing betreffende het contact is door de GI ingetrokken nadat de voorzieningenrechter zijn visie heeft gegeven. Daarmee is op dat ...
JE
Rechtbank Midden-Nederland 31-01-2019
(pub. 04-02-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:360
Beschikking afwijzing schriftelijk aanwijzing. De email van de GI is geen schriftelijke aanwijzing in het kader van artikel 1:265f BW want er is geen sprake van uithuisplaatsing. GI niet gehouden om verzoek in te dienen ex artikel 1:265g BW nu de rechtbank de regie van de omgang bij de GI heeft gelegd en zij dus wijziging hierin mogen aanbrengen. De GI heeft aldus datgene gedaan wat van haar verwacht mocht worden en zij heeft niet in strijd met het recht gehandeld.
FPJE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-01-2019
(pub. 30-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:669
Horen kind. Ondanks indringend verzoek moeder, ziet het hof af van horen kind van 9 jaar gelet op de grote impact hiervan en de onrust die dat met zich brengt. Bovendien wordt het als te belastend geacht voor het kind.
FPJE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018
(pub. 03-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:11186
Art. 807 Rv. In beginsel staat geen hoger beroep open tegen een beslissing van de rechtbank over vervallenverklaring van een schriftelijke aanwijzing. Voor zover deze een beperking betreft van de contacten tussen ouder en kind is hoger beroep wel toegestaan.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
1:265g BW GI-besluit omgang bij OTS

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN