Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huishoudkosten art. 1:84 X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Draagplicht bij waardedaling woning en ongelijke inbreng
Gerechtshof Den Haag 19-06-2018 (pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1636
Dat inkomen van man hoger was dan van vrouw leidt er niet toe dat hij groter deel van hypothecaire schuld voor zijn rekening moet nemen. Vordering man jegens vrouw.
Verrekening R-C schuld?
Gerechtshof Amsterdam 15-05-2018 (pub. 20-06-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:1704
Nu R-C schuld is aangewend ter voldoening van kosten huishouding, dient deze naar evenredigheid tlv van ieders inkomen te komen. Indien ontoereikend, naar evenredigheid tlv ieders vermogen.
Uitleg (afwijking?) samenlevingsovk c.q. huwelijksvoorwaarden
Rechtbank Rotterdam 11-04-2018 (pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:3418
In huwelijksvoorwaarden: kosten gemeenschappelijke huishouding naar evenredigheid van inkomen. Rb: deze draagplicht vervalt niet bij einde gemeenschappelijke huishouding.
Regres voor tijdens procedure voor ander betaalde huurlasten?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20-03-2018 (pub. 21-03-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1177
Man betaalt tijdens echtscheiding de huurlasten van door vrouw bewoonde echtelijke woning. Regres voor de helft: verplicht elkaar het nodige te verschaffen. Gelijk inkomen, dus gelijk draagplichtig.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Gerechtshof Den Haag 19-06-2018
(pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1636
Huwelijkse voorwaarden, gemeenschappelijke echtelijke woning. Hof: aflossingen op hypothecaire lening vallen niet onder ‘kosten van de huishouding’, daarom faalt betoog vrouw dat zij naar evenredigheid van inkomens moet terugbetalen voor die aflossingen. Ook de enkele omstandigheid dat man in staat was om meer inkomen en vermogen te genereren dan vrouw, leidt er niet toe dat man een groter deel van de hypothecaire schuld voor zijn rekening moet nemen. Hof schetst route voor vergoeding voor aflossingen man.
ALHV
Rechtbank Amsterdam 06-06-2018
(pub. 25-06-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:4074
- De omstandigheid dat de vrouw nu na veertien jaar nog geen inkomen uit haar onderneming kan halen, kan niet volledig op de man worden afgewenteld. Anderzijds ontsloeg de wens vd man om de zaak aan te laten houden hem niet van zijn verplichting een onderbouwde berekening van zijn draagkracht over te leggen. Gevolgen voor bepaling behoeftigheid vrouw en draagkracht man. - Invloed R-C schuld onderneming vrouw op (verrekening) waarde onderneming man. - Spoorboekje verdeling onroerende zaken.
HV
Gerechtshof Amsterdam 15-05-2018
(pub. 20-06-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:1704
Huwelijkse voorwaarden. Toewijzing verzoek man om draagplicht schulden in dictum op te nemen met het oog op executie. Redelijke uitleg huw vw brengt mee dat de r-c schulden, nu daarmee verkregen gelden zijn aangewend ter voldoening vd kosten vd huishouding, eveneens naar evenredigheid ten laste van ieders inkomen komen en, voor zover die inkomens ontoereikend zijn, naar evenredigheid ten laste van ieders vermogen. Man heeft met investering in woning voldaan aan een natuurlijke verbintenis jegens de vrouw.
HVFP
Rechtbank Noord-Holland 17-08-2016
(pub. 22-05-2018), ECLI:NL:RBNHO:2016:7243
De onderhavige zaak ziet op problemen tussen geregistreerd partners die samen een onderneming voerden en waarvan de man na een ongeval in een tehuis terecht is gekomen.
HVFP
Rechtbank Rotterdam 11-04-2018
(pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:3418
Man vordert terugbetaling van hetgeen hij aan vrouw heeft betaald nadat hij echtelijke woning had verlaten. Man: is onverschuldigd betaalde partneralimentatie, nu alimentatieverzoek van vrouw is afgewezen. Rb: geldt als betaling kosten huishouding ex art. 1:84 BW. In huwelijksvoorwaarden: kosten gemeenschappelijke huishouding naar evenredigheid van inkomen. Rb: dat partijen bedoeld hebben dat draagplicht naar evenredigheid vervalt bij einde gemeenschappelijke huishouding, is onvoldoende gesteld of gebleken.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Huishoudkosten art. 1:84

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN