ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Verplichte bijdrage kosten huishouding
Gerechtshof Amsterdam 05-02-2019 (pub. 12-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:325
Man, die is geremigreerd naar Marokko, moet bijdragen in de kosten van de huishouding van V. Becijfering totale kosten hh en verdeling naar rato van netto inkomen, met correctie aan zijde M ivm lagere levensstandaard in Marokko en aan zijde V ivm kunnen delen vd woonlasten met inwonende dochter.
Tijdens scheidingsprocedure beroep op betaling kosten huishouding mogelijk?
Gerechtshof Amsterdam 22-01-2019 (pub. 05-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:173
Ja, ook al betaalt man ogv voorlopige voorzieningen partneralimentatie van € 11.064 p.m. aan vrouw. Maar tandartskosten ad € 24.330 zijn geen kosten huishouding ex art. 1:84 BW.
Draagplicht bij waardedaling woning en ongelijke inbreng
Gerechtshof Den Haag 19-06-2018 (pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1636
Dat inkomen van man hoger was dan van vrouw leidt er niet toe dat hij groter deel van hypothecaire schuld voor zijn rekening moet nemen. Vordering man jegens vrouw.
Verrekening R-C schuld?
Gerechtshof Amsterdam 15-05-2018 (pub. 20-06-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:1704
Nu R-C schuld is aangewend ter voldoening van kosten huishouding, dient deze naar evenredigheid tlv van ieders inkomen te komen. Indien ontoereikend, naar evenredigheid tlv ieders vermogen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALHV
Gerechtshof Amsterdam 05-02-2019
(pub. 12-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:325
Verdeling kosten huishouding echtgenoten. Man is geremigreerd naar Marokko, vrouw woont in NL. V verzoekt bijdrage in kosten hh. Hof legt lagere bijdrage op dan Rb. Het becijfert eerst de totale kosten hh, vervolgens de netto inkomsten en maakt dan een verdeling naar rato van inkomen. Correctie aan zijde M ivm lagere levensstandaard in Marokko. V kan vaste lasten delen met inwonende dochter. Terugbetalingsverplichting V voor zover M te veel heeft betaald, nu het meerdere geen betrekking kan hebben gehad op kosten hh.
HVFP
Gerechtshof Amsterdam 22-01-2019
(pub. 05-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:173
Vrouw, die al jaren door haar man werd gemaand om minder uit te geven, verliet echtelijke woning in zomer van 2016, waarna man in december van dat jaar liet weten dat hij wilde scheiden. Vrouw liet daarna gebit opknappen voor € 24.330,05. Man diende in januari 2018 echtscheidingsverzoek in. Er zijn voorlopige voorzieningen a.b.i. art. 822 Rv, maar vrouw wil dat man daarnaast genoemde tandartskosten fourneert (met rente vanaf 17-11-2017). Ze baseert zich op art. 1:84 BW. Moet man fourneren?
ALHVFPKI
Rechtbank Noord-Holland 21-11-2018
(pub. 03-12-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:10119
KAL: opgevoerde kosten niet behoefteverhogend. Van V kan verwacht worden dat zij vermogensonttrekkingen voortzet om te voldoen aan haar onderhoudsplicht tav kk. Geen PAL. V kan geacht worden van vermogen + rendement te leven. Vergoedingrecht: enkele feit dat een partij een bedrag heeft uitgegeven, is onv. voor het aannemen van een vergoedingsrecht. Vordering V tot verrekening kosten hh in strijd met red&bill. Rb wijst adv op hun verantwoordelijkheid tav begeleiding partijen. Verwijzing naar lidmaatschap vFAS&gedragscode...
HVFP
Gerechtshof Den Haag 19-06-2018
(pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1636
Huwelijkse voorwaarden, gemeenschappelijke echtelijke woning. Hof: aflossingen op hypothecaire lening vallen niet onder ‘kosten van de huishouding’, daarom faalt betoog vrouw dat zij naar evenredigheid van inkomens moet terugbetalen voor die aflossingen. Ook de enkele omstandigheid dat man in staat was om meer inkomen en vermogen te genereren dan vrouw, leidt er niet toe dat man een groter deel van de hypothecaire schuld voor zijn rekening moet nemen. Hof schetst route voor vergoeding voor aflossingen man.
ALHV
Rechtbank Amsterdam 06-06-2018
(pub. 25-06-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:4074
- De omstandigheid dat de vrouw nu na veertien jaar nog geen inkomen uit haar onderneming kan halen, kan niet volledig op de man worden afgewenteld. Anderzijds ontsloeg de wens vd man om de zaak aan te laten houden hem niet van zijn verplichting een onderbouwde berekening van zijn draagkracht over te leggen. Gevolgen voor bepaling behoeftigheid vrouw en draagkracht man. - Invloed R-C schuld onderneming vrouw op (verrekening) waarde onderneming man. - Spoorboekje verdeling onroerende zaken.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Huishoudkosten art. 1:84

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN