ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Informant alsnog als belanghebbende aangemerkt
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-08-2019 (pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7058
Inwilliging verzoek ter zitting van als informant opgeroepen GI om a. alsnog als belanghebbende aangemerkt te worden; b. richtinggevende beschikking inzake (opbouw) omgang tussen vader en dochter
Achternaam van kinderen wordt niet gewijzigd in achternaam moeder
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29-08-2019 (pub. 02-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3209
Afwijzing verzoek vervangende toestemming moeder. Naamswijziging vormt niet de oplossing voor problemen die kinderen hebben in relatie tot vader. Thans nog volop mogelijkheden voor de kinderen om hun vaderbeeld bij te stellen.
Beperking informatieplicht moeder: vader geen recht meer op foto's
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-04-2019 (pub. 27-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3055
Vader handelde in strijd met belang dochter door foto's van haar te fotoshoppen en op social media te plaatsen met mededeling dat kind binnenkort bij hem komt wonen. Moeder hoeft hem geen nieuwe foto's meer te sturen.
Jongen (10) wil minder naar vader en wendt zich tot de rechter
Rechtbank Oost-Brabant 16-08-2019 (pub. 19-08-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:4827
Rechter: kind kan overzien wat zijn verzoek betekent. Maar afwijzing verzoek: ouders spreken af dat kind voorlopig minder naar vader gaat en schakelen hulp in zodat kind weer plezier krijgt in contact met vader. Dat is belangrijkste.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-09-2019
(pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3286
Gezien de kwetsbare fase waarin de minderjarige op dit moment verkeerd is er vooralsnog geen ruimte om een omgangsregeling tussen hem en de vader vast te stellen. Voor de toekomst is het van belang dat de ouders een gezamenlijk traject gaan doorlopen en de omgang in eerste instantie door een professional zal worden begeleid.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-08-2019

(pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7058
Als informant opgeroepen GI verzoekt ter zitting om a. alsnog als belanghebbende aangemerkt te worden; b. richtinggevende beschikking inzake (opbouw) omgang tussen vader en dochter die elkaar al 3 jaar niet meer hebben gezien. Hof willigt beide verzoeken in tussenbeschikking in en draagt moeder op onvoorwaardelijk haar medewerking te verlenen. Zaak zal over half jaar opnieuw bekeken worden, na verslag GI.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-08-2019

(pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6838
Voortzetting van de ondertoezichtstelling dient geen haalbaar doel (door houding en gedrag van de moeder) en wordt beëindigd.
Rechtbank Rotterdam 06-09-2019
(pub. 10-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7220
Verstekbeschikking op verzoek eenhoofdig gezag en ontzegging omgang. Rechtbank ziet geen grond de vader het recht op omgang te ontzeggen, maar acht het onder de huidige omstandigheden ook niet in het belang van de minderjarige dat de eerdere afgesproken omgangsregeling van kracht blijft. Wijziging omgangsregeling in de zin dat daaraan een einddatum wordt verbonden.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-08-2019
(pub. 03-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6954
Hof compenseert proceskosten, gelet op omstandigheid dat partijen in familierechtelijke rechtsbetrekking tot elkaar staan en het geschil uit deze band voortvloeit. Het waarschuwt dat dit in de toekomst anders zal kunnen zijn indien vader voortgaat met procederen terwijl er andere meer constructieve en adequate middelen voorhanden zijn buiten de rechter om: er moet gedejuridiseerd worden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Geen omgang (een van) ouders

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN