ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Drugs en verantwoord ouderschap gaan niet samen
Rechtbank Rotterdam 18-11-2019 (pub. 21-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:9061
Man stelt dat hij geen drugs meer gebruikt en onderbouwt dit met drugstesten waaruit verhoogde waarden blijken. Stelling dat dit door medicijngebruik komt, onderbouwt hij niet. Ontzegging omgang.
Teleurstelling kind in ouder is een signaal
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-11-2019 (pub. 20-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9848
Teleurstelling kind (2007) in ouder geen goede reden voor beëindigen gezamenlijk gezag. Integendeel, het is signaal dat (beide) ouders hun verantwoordelijkheid moeten nemen.
Korte metten met ouderverstoting
Rechtbank Noord-Nederland 18-09-2019 (pub. 06-11-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:4609
Hoofdverblijfplaats kinderen bij moeder terwijl ze haar sterk afwijzen. Oorzaak afwijzing bij vader. Dwangsom op afgifte kinderen € 25.000 pd. En geen contact met vader de eerste maand en daarna hooguit 1 uur per week begeleid.
Gezamenlijk gezag is het uitgangspunt
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31-10-2019 (pub. 01-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4010
Moeder verplicht band dochter/vader te bevorderen. Zij dient - desnoods met hulp van therapeut - te accepteren dat vader onderdeel uitmaakt van leven dochter. Beslissing Rb ook vader het gezag toe te kennen blijft in stand.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 18-11-2019

(pub. 21-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:9061
Drugs en verantwoord ouderschap gaan niet samen. Man stelt dat hij geen drugs meer gebruikt en onderbouwt dit met drugstesten waaruit verhoogde waarden blijken. De stelling dat deze verhoogde waarden door medicijngebruik komen, onderbouwt hij niet. Verzoek vrouw tot ontzegging omgang toegewezen obv art. 1:377a lid 3 sub b BW. Tijdsduur: 1 jaar, met dien verstande dat man zodra hij aantoont dat hij blijvend gestopt is met gebruiken van drugs, opnieuw kan verzoeken om omgangsregeling; ook als dat binnen dit jaar is.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-11-2019

(pub. 20-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9848
Teleurstelling kind (2007) in ouder geen goede reden voor beëindigen gezamenlijk gezag, ook al legt vader zich neer bij verzoek moeder om haar met eenhoofdig gezag te belasten. Integendeel, het is signaal dat ouders hun verantwoordelijkheid moeten nemen om ontwikkeling persoonlijkheid kind te bevorderen, miv ontwikkeling banden kind met andere ouder. Zware inspanningsplicht. Volgt adviesvraag aan Raad, waarbij deze zich tevens moet uitspreken over op zitting genoemde voornemen kind haar erkenning te laten vernietigen.
Rechtbank Midden-Nederland 22-10-2019
(pub. 18-11-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4726
NIFP heeft ouderverstoting vastgesteld. Contactherstel met de moeder is niet gelukt. De instelling waar de minderjarige is geplaatst heeft niet willen meewerken aan het plan van de GI om de minderjarige een periode helemaal geen contact te laten hebben met de vader.(ZIE OOK: ECLI:NL:RBMNE:2019:166)
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-11-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9639
Vader liet niet zien dat hij er voor kind (2004) is en liet het ook afweten tegenover Raad en Hof. Op zitting vertelde zijn advocaat, dat vader vindt dat er eerst een contact moet zijn en dat hij dan wel wat van zich laat horen. Maar zo werkt het niet bij kinderen. Volgt bekrachtiging afwijzing contactregeling: vader aan zet. Bij positieve verandering kan hij tzt nieuw verzoek indienen.
Gerechtshof Amsterdam 05-11-2019

(pub. 12-11-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3987
Hof begrijpt diepgewortelde wens moeder om contact, maar de omgang met moeder levert de minderjarige stress op en onzekerheid in haar basisveiligheid en haar positie in het pleeggezin. Gezien genetische predispositie kind voor psychiatrische problematiek, vergroot de stress bovendien de kans op psychopathologie in de toekomst. Volgt bekrachtiging bestreden beschikking: opschorting omgangsregeling voor onbepaalde tijd na gezagsbeëindiging. Draagkracht kind uitgangspunt bij omgangskwesties.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Geen omgang (een van) ouders

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN