Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Vereffening nalatenschap X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Erfgenaam belanghebbende bij vaststelling vereffenaarsloon?
Gerechtshof Den Haag 20-06-2018 (pub. 09-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1678
Erfgenaam is geen belanghebbenden t.a.v. vaststelling voorschot vereffenaarsloon. Wel t.a.v. uitdelingslijst (waarvan vastgesteld loon vereffenaar onderdeel uitmaakt), met mogelijkheid van verzet.
Geen loon voor uitbesteding vereffening
Rechtbank Noord-Nederland 18-05-2018 (pub. 22-05-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:1885
Geen grondslag voor loon van erfgenamen/vereffenaars om werkzaamheden uit te besteden aan gemachtigde. Tot 01-01-2018 heeft Rb Noord-Nederland deze kosten wel als vereffeningskosten aangemerkt als deze in redelijkheid waren gemaakt, maar na 01-01-2018 wordt de Handleiding (Rechtspraak.nl) gevolgd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof Amsterdam 07-08-2018
(pub. 14-08-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2862
Geen aanknopingspunten voor een objectieve grond op basis waarvan het door verzoekers gestelde wantrouwen in vereffenaar gerechtvaardigd is en die op zichzelf of in onderling verband gezien dienen te leiden tot diens ontslag. De taak van executeur in de nalatenschap van erflater is naadloos overgegaan in die van vereffenaar, zodat het ontbreken van een formele rekening en verantwoording aan het einde van het executeurschap of het ontbreken van een “ruimschootsverklaring” een dergelijke grond evenmin oplevert.
ER
Gerechtshof Den Haag 20-06-2018
(pub. 09-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1678
Erfgenamen ten onrechte door kantonrechter aangemerkt als belanghebbenden ten aanzien van vaststelling voorschot op vereffenaarsloon. Ingevolge art. 4:206 lid 3 BW heeft een door rechtbank benoemde vereffenaar recht op loon, dat door kantonrechter aan einde van vereffening vóór opmaken van uitdelingslijst wordt vastgesteld. Dat loon maakt deel uit van uitdelingslijst en iedere belanghebbende - dan zijn erfgenamen wel belanghebbenden – kan binnen maand in verzet komen tegen uitdelingslijst art. 4:218 BW.
ER
Rechtbank Limburg 07-06-2018
(pub. 08-06-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:5371
Mede-vereffenaar nalatenschap heeft eigen bevoegdheid om gegevens bij relevante instanties op te vragen. Als erfgenaam en tevens vereffenaar had verzoeker zelf de DigiD kunnen laten deblokkeren om aan diverse gegevens te komen en lag het (mede) op zijn weg om zelf bij de bank, de Zorgverzekeraar, het UWV, de Gemeente en de Provincie, de Belastingdienst, het Kadaster, de Pachtkamer, het Pensioenfonds, het Bewindsburo, de huurder, de pachter en de accountant stukken op te vragen en registers te raadplegen.
ER
Rechtbank Midden-Nederland 04-06-2018
(pub. 08-06-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:2451
Tegenstrijdige belangen en ondeskundigheid maken dat executeur (partner van erflater tot zijn overlijden) niet geschikt is de nalatenschap af te wikkelen. Benoeming vereffenaar ex art. 4:203 lid 1 sub b BW.
ER
Rechtbank Noord-Holland 09-05-2018
(pub. 25-05-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:4178
Omdat er een tot voldoening van de opeisbare schulden van de nalatenschap bevoegde executeur is, die heeft aangetoond dat de goederen van de nalatenschap ruimschoots toereikend zijn om de nalatenschapsschulden te voldoen, behoeft de nalatenschap niet volgens de regels van Afdeling 3 van Boek 4 van het BW te worden vereffend art. 4:202 lid 1 onder a BW. Dit betekent dat de kantonrechter geen bevoegdheid heeft om aanwijzingen te geven als bedoeld in art. 4:210 lid 1 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vereffening nalatenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN