ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Verzet tegen uitdelingslijst nalatenschap ongegrond verklaard - wat nu?
Hoge Raad 21-12-2018 (pub. 27-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2393
Geen beroep bij het hof mogelijk: voorschriften van Faillissementswet toepasselijk op verzet tegen uitdelingslijst. Wel kan beroep in cassatie worden ingesteld.
Taak kantonrechter bij vereffening nalatenschap
Aanwijzingsvraag vereffenaar nalatenschap (Marco Rijsdijk 26-11-2018)
Rechtbank Rotterdam 08-11-2018 (pub. 20-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:9083
De kantonrechter is er niet om voorlichting te geven of vereffenaar te adviseren. Of vereffenaar deel van nalatenschap aan legataris kan uitkeren leent zich niet voor beantwoording door kantonrechter.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Rechtbank Limburg 08-01-2019
(pub. 06-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:174
Aanwijzing kantonrechter bij vereffening nalatenschap (art. 4:210 BW). Vereffenaar krijgt aanwijzing om vaststellingsovereenkomst te sluiten met voormalige huurder van een woning van erflater, om daarmee kostbare juridische procedures te voorkomen, mede met het oog op het behartigen van de belangen van de crediteuren.
ER
Parket bij de Hoge Raad 09-11-2018
(pub. 27-12-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1276
Verzet van erfgenaam tegen uitdelingslijst vereffenaar nalatenschap is door kantonrechter afgewezen. Welk rechtsmiddel staat open?
ERFP
Hoge Raad 21-12-2018
(pub. 27-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2393
Wat betreft de vereffening van een nalatenschap bepaalt art. 4:218 lid 5 BW dat bij het opmaken van de uitdelingslijst en het verzet daartegen “de dienaangaande in de Faillissementswet voorkomende voorschriften zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing” vinden. Kantonrechter heeft verzet tegen uitdelingslijst vereffenaar ongegrond verklaard. Beroep bij hof niet mogelijk. Beroep in cassatie kan wel worden ingesteld (art. 187 lid 1 Fw).
ER
Rechtbank Rotterdam 08-11-2018
(pub. 20-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:9083
Art. 4:210 BW geeft de kantonrechter instrumenten voor zijn toezichthoudende functie bij de vereffening van nalatenschappen. De kantonrechter is er echter niet om voorlichting in het algemeen te geven of de vereffenaar te adviseren over de (wijze van) de uitoefening van haar taak als vereffenaar. De vraag of vereffenaar kan overgaan tot het uitkeren van een deel van de nalatenschap aan de legataris leent zich niet voor beantwoording door de kantonrechter.
ER
Rechtbank Limburg 30-07-2018
(pub. 08-10-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:7331
Alle erfgenamen hebben de nalatenschap beneficiair aanvaard en zijn uit dien hoofde vereffenaars. Vereffeningswerkzaamheden van de nalatenschap zijn afgerond op de levering van de onroerende zaak aan één van de erfgenamen na. Geen machtiging kantonrechter nodig. Beschikkingsdaden behoeven alleen machtiging van de kantonrechter indien er door de rechtbank een vereffenaar is benoemd en de erfgenamen zonder diens medewerking beschikkingsdaden willen verrichten.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vereffening nalatenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN