Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Vereffening nalatenschap X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Beneficiair benoemde erfgenamen bevoegd tot levering
Rechtbank Limburg 30-07-2018 (pub. 08-10-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:7331
Nodeloos machtigingsverzoek tot verdeling/levering. Na beneficiaire aanvaarding zijn erfgenamen immers vereffenaars (4:195 BW) en kunnen zij zonder machtiging gezamenlijk toedelen en leveren.
Welke regels gelden voor de vereffenaar?
Nieuwe versie Richtlijnen vereffening nalatenschappen ( Rechtspraak.nl, Expertgroep Erfrecht LOVCK&T 08-10-2018)
Taak kantonrechter bij vereffening nalatenschap
Rechtbank Rotterdam 05-09-2018 (pub. 21-09-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:7592
De kantonrechter is er niet om de vereffenaar te adviseren in specifieke situaties zoals het inroepen van de actio pauliana, maar heeft een toezichthoudende taak (art. 4:210 BW).
Erfgenaam belanghebbende bij vaststelling vereffenaarsloon?
Gerechtshof Den Haag 20-06-2018 (pub. 09-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1678
Erfgenaam is geen belanghebbenden t.a.v. vaststelling voorschot vereffenaarsloon. Wel t.a.v. uitdelingslijst (waarvan vastgesteld loon vereffenaar onderdeel uitmaakt), met mogelijkheid van verzet.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Rechtbank Limburg 30-07-2018
(pub. 08-10-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:7331
Alle erfgenamen hebben de nalatenschap beneficiair aanvaard en zijn uit dien hoofde vereffenaars. Vereffeningswerkzaamheden van de nalatenschap zijn afgerond op de levering van de onroerende zaak aan één van de erfgenamen na. Geen machtiging kantonrechter nodig. Beschikkingsdaden behoeven alleen machtiging van de kantonrechter indien er door de rechtbank een vereffenaar is benoemd en de erfgenamen zonder diens medewerking beschikkingsdaden willen verrichten.
ER
Rechtbank Rotterdam 05-09-2018
(pub. 21-09-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:7592
Art. 4:210 BW geeft de kantonrechter instrumenten voor zijn toezichthoudende functie bij de vereffening van nalatenschappen. De in deze procedure aan de kantonrechter voorgelegde vraag of de vereffenaar al dan niet rechtmatig de actio pauliana heeft ingeroepen kan in het kader van dit artikel niet aan de kantonrechter worden voorgelegd.
ER
Gerechtshof Amsterdam 07-08-2018
(pub. 14-08-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2862
Geen aanknopingspunten voor een objectieve grond op basis waarvan het door verzoekers gestelde wantrouwen in vereffenaar gerechtvaardigd is en die op zichzelf of in onderling verband gezien dienen te leiden tot diens ontslag. De taak van executeur in de nalatenschap van erflater is naadloos overgegaan in die van vereffenaar, zodat het ontbreken van een formele rekening en verantwoording aan het einde van het executeurschap of het ontbreken van een “ruimschootsverklaring” een dergelijke grond evenmin oplevert.
ER
Gerechtshof Den Haag 20-06-2018
(pub. 09-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1678
Erfgenamen ten onrechte door kantonrechter aangemerkt als belanghebbenden ten aanzien van vaststelling voorschot op vereffenaarsloon. Ingevolge art. 4:206 lid 3 BW heeft een door rechtbank benoemde vereffenaar recht op loon, dat door kantonrechter aan einde van vereffening vóór opmaken van uitdelingslijst wordt vastgesteld. Dat loon maakt deel uit van uitdelingslijst en iedere belanghebbende - dan zijn erfgenamen wel belanghebbenden – kan binnen maand in verzet komen tegen uitdelingslijst art. 4:218 BW.
ER
Rechtbank Limburg 07-06-2018
(pub. 08-06-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:5371
Mede-vereffenaar nalatenschap heeft eigen bevoegdheid om gegevens bij relevante instanties op te vragen. Als erfgenaam en tevens vereffenaar had verzoeker zelf de DigiD kunnen laten deblokkeren om aan diverse gegevens te komen en lag het (mede) op zijn weg om zelf bij de bank, de Zorgverzekeraar, het UWV, de Gemeente en de Provincie, de Belastingdienst, het Kadaster, de Pachtkamer, het Pensioenfonds, het Bewindsburo, de huurder, de pachter en de accountant stukken op te vragen en registers te raadplegen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vereffening nalatenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN