ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Uitgangspunt: erfgenamen vereffenen nalatenschap gezamenlijk
Rechtbank Midden-Nederland 25-09-2019 (pub. 11-10-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4673
Art. 4:198 BW is niet bedoeld om uiteenlopende vereffeningsgeschillen voor te leggen aan de kantonrechter; daarvoor zijn andere wettelijke voorzieningen. Beperkte bevoegdheid ktr om af te wijken van gezamenlijke vereffening.
Vereffenaar niet verantwoordelijk voor boedelperikelen vóór benoeming
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 29-04-2019 (zaaknr. C/05/344156 KL RK 18-157, ECLI:NL:TNORARL:2019:29, pub. 14-06-2019)
Het behoort niet tot de taak van de vereffenaar om achter zaken aan te gaan die voorafgaand aan de benoeming mogelijkerwijs aan de boedel zijn onttrokken. Klacht tegen kandidaat-notaris (vereffenaar) ongegrond.
Voor welke werkzaamheden mag vereffenaar salaris in rekening brengen?
Rechtbank Noord-Holland 08-05-2019 (pub. 15-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3784
Vereffenaar komt slechts salaris toe voor die werkzaamheden die hij in belang van schuldeisers in redelijkheid heeft kunnen uitvoeren. Dat is i.c. niet bij alle werkzaamheden het geval.
Door overlijden erflater eindigt eventuele volmacht aan tweelingbroer
Gerechtshof Den Haag 16-04-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:851
Daarom moet broer bedrag terugstorten dat hij na overlijden erflater overboekte van diens bankrekening (zou toebehoren aan vader van erflater). Ook geen verrekening met (betwiste) voorgeschoten kosten uitvaart.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 25-09-2019

(pub. 11-10-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4673
Art. 4:198 BW is er niet voor bedoeld om uiteenlopende geschillen over de vereffening tussen de erfgenamen voor te leggen aan de kantonrechter. De kantonrechter heeft een beperkte bevoegdheid om af te wijken van het uitgangspunt dat de erfgenamen als vereffenaars de nalatenschap gezamenlijk vereffenen.
Rechtbank Midden-Nederland 25-07-2019
(pub. 05-09-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3252
Verzoek benoeming vereffenaar door schuldeiser van een van de erfgenamen. Ingevolge art. 4:204 lid 1 sub c BW kan rechtbank, indien nalatenschap niet onder voorrecht boedelbeschrijving is aanvaard, vereffenaar benoemen op verzoek van een of meer andere schuldeisers van een erfgenaam, wanneer hun belangen door een gedraging van de erfgenamen of van de executeur ernstig worden geschaad. Omdat er geen schulden van de nalatenschap meer zijn, zou de vereffenaar geen taak hebben. Afwijzing verzoek.
Rechtbank Limburg 12-08-2019
(pub. 20-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:7492
Vaststelling loon vereffenaar (art. 4:206 lid 3 BW). Gelet op kennis en ervaring vereffenaar, die als faillissementscurator veel grote faillissementen heeft afgewikkeld, omvang van diens kantoor en aldaar aanwezige know how ontgaat kantonrechter de noodzaak om fiscalist in te schakelen. Verder valt niet in te zien op grond waarvan dossier- c.q. kantooroverleg van professionele vereffenaar omgeslagen moet worden over nalatenschapsboedel.
Rechtbank Limburg 27-05-2019
(pub. 16-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:5060
Nalatenschap dient als gevolg van beneficiaire aanvaarding te worden vereffend, zodat op grond van art. 4:149 lid 1 sub d BW taak van executeur is geëindigd. Dat brengt met zich dat verzoek tot ontslag executeur onder gelijktijdige benoeming van nieuwe executeur niet-ontvankelijk wordt verklaard. Ten aanzien verzoek om vereffenaars te ontslaan onder gelijktijdige benoeming van nieuwe vereffenaar geldt niet bepaalde in art. 4:204 BW doch het bepaalde in art. 4:203 lid 1 sub b BW, en is kantonrechter onbevoegd.
Rechtbank Limburg 22-02-2019
(pub. 16-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:1899
Erfgenamen zijn het niet eens met verkoop onroerende zaak door vereffenaar. Onwetendheid erfgenamen en miscommunicatie ten aanzien van taken en bevoegdheden vereffenaar. Kantonrechter geeft vereffenaar aanwijzing (art. 4:210 lid1 BW) om onroerende zaak te laten taxeren en te verkopen en kantonrechter uiterlijk over drie maanden over verdere verloop vereffening te berichten.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vereffening nalatenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN