ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Er is geen nieuws gevonden bij:
:265h BW Medische behandeling bij OTS

meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 18-07-2019
(pub. 01-08-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:6158
Rvdk dient spoedverzoek schorsing gezag en voorlopige voogdij bij GI in. Afwijzing omdat niet voldaan is aan vereisten van art. 1:268 lid 1 BW. RvdK: de noodzakelijk geachte behandeling is orthopedagogisch van aard en dus niet medisch. Alleen daarom al niet voldaan aan wettelijk criterium. Daarnaast is altijd nog instemming van 15-jarige zelf noodzakelijk voor plaatsing bij Groot Emaus. Het door de Raad beoogde doel (opname en behandeling) kan met toewijzing dus niet worden bereikt: 15-jarige geeft nl. geen toestemming.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-05-2019
(pub. 24-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1905
Hof bekrachtigt vervangende toestemming medische behandeling van minderjarigen ex artikel 1:265h BW, onder meer met verwijzing naar eigen overwegingen in beschikking van november 2018 waarin verlenging ondertoezichtstelling van dezelfde minderjarigen bekrachtigd is.
Rechtbank Noord-Nederland 12-04-2019
(pub. 17-04-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:1546
Verzoek GI om vervangende toestemming medische behandeling o.g.v. art. 1:265h BW is bij psychiatrische gezinsopname niet haalbaar. Klinische opname voor ouderschapsbeoordeling is in algemeen niet noodzakelijk om ernstig gevaar voor gezondheid kind af te wenden. Art. 1:265e lid 1 sub b BW is ook niet toewijsbaar als een kind ouder dan twaalf jaar niet wilsonbekwaam is. Het geschil tussen ouders is een geschil dat op de voet van art. 1:253a BW aan de rechtbank kan worden voorgelegd. Kinderrechter kiest praktische oplossing.
Rechtbank Gelderland 29-06-2018

(pub. 26-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5764
GI niet-ontvankelijk in haar verzoek om vervangende toestemming voor een medische behandeling (in dit geval een persoonlijkheidsonderzoek). Het betreft een minderjarige van 13 die met een machtiging vd kinderrechter in de gesloten jeugdhulp is geplaatst. Een medische behandeling kan dan tegen de wil vd gezaghebbende ouder in ingezet worden en de GI hoeft hiervoor geen vervangende toestemming aan de kinderrechter te vragen. Art. 6.3.2 Jw vormt namelijk een “lex specialis” ten opzichte van art. 7:450 BW.
Rechtbank Limburg 20-12-2018
(pub. 07-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2018:12443
Vervangende toestemming voor logopedie op grond van art. 1:265h BW, maar niet voor traumabehandeling.. Niet gebleken van noodzaak voor behandeling ve aannemelijk te achten trauma bij de kinderen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
:265h BW Medische behandeling bij OTS

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN