ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Woning X
meer >>

NIEUWS

Aflosboete betaald in kader van echtscheiding niet in strijd met het recht
Rechtbank Amsterdam 24-04-2019 (pub. 15-05-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:3075
De door de vrouw aan de bank betaalde aflossingsboete (in het kader van de bij echtscheiding gemaakte afspraken) ad € 25.478 blijft in stand. Geen strijd met Europees of nationaal recht.
BKR-registratie door toedoen ex
Scheiding 2002, kredietschuld naar vrouw. Tot 2008 geen contact van bank met man. In 2011 inning ivm schuldsanering vrouw, man betaalt gehele schuld ad € 50.000. Voortduren BKR-registratie disproportioneel.
BKR-registratie disproportioneel. Vrouw (salaris < beslagvrije voet): proactief opgesteld en achterstand ingelopen. Ex-partner was in onderlinge verhouding verantwoordelijk voor betaling hypotheeklasten.
Geen rentevergoeding afgesproken, maar wel aanspraak op wettelijke rente
Gerechtshof Amsterdam 23-04-2019 (pub. 07-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1446
Partijen spreken af dat vrouw geen rentevergoeding ontvangt over haar vordering inz. overwaarde woning. Maar man is aan haar wel wettelijke rente verschuldigd, nu hij in verzuim is het bedrag te voldoen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 24-04-2019

(pub. 15-05-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:3075
Afwijzing beroep op vernietiging beding tot vergoeding van nadeel van bank bij voortijdige beëindiging rentevaste woninghypotheeklening; voldoende transparant; uitleg beding; toepasselijkheid vermindering wegens jaarlijkse aflossingsmogelijkheid.
Gerechtshof Amsterdam 07-05-2019

(pub. 14-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1613
Vrouw vordert vergoedingsrecht van € 172.000 i.p.v. € 92.000 gezien waardeontwikkeling woning alsmede hoger bedrag kosten huishouding. Haar grieven falen: hof overweegt dat huwelijkse voorwaarden waarde woning aangeven en dat andere bedoeling pp. niet wordt aangetoond. Rb aangesloten bij begrote kosten in hwlvw voor vergoedingsrecht man: onterecht, hof gaat uit van daadwerkelijke investering nu dit weinig afwijkt. Hof kan door betwistingen niet vaststellen welke berekening kosten huishouding juist is en wijst grief vrouw af.
Rechtbank Den Haag 09-05-2019
(pub. 10-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4401
echtscheiding en verdeling, vergoedingsrecht erfenis, waardering eenmanszaak, benadeling gemeenschap ex art 1:164 BW, letselschadeuitkering niet verknocht
Gerechtshof Amsterdam 30-04-2019
(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1530
Behoefte gesteld op 60%-norm. In kader behoeftigheid kan vrouw gelijk aantal uren als tijdens huwelijk werken. Geen nihilstelling per 1 jan. 2020, nu aan vrouw geen hogere verdiencapaciteit toegedicht kan worden. Schuld aan ouders ivm betaalde hypotheekrente valt tot peildatum in gemeenschap. Na peildatum komen eigenaarslasten woning voor rekening van beide pp., ieder 50%. Vrouw dient voorts gebruikersvergoeding te betalen.
Gerechtshof Amsterdam 23-04-2019

(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1446
Dat partijen hebben afgesproken dat aan vrouw geen rentevergoeding toekomt over het haar schuldig gebleven bedrag voor haar aandeel overwaarde woning, betekent niet dat man geen wettelijke rente verschuldigd kan zijn aan vrouw, indien hij in verzuim is het verschuldigde bedrag te voldoen (art. 6:119 BW). Vrouw heeft man niet in gebreke gesteld. Wel staat vast dat man niet wenst te betalen. Man is de wettelijke rente aan vrouw verschuldigd vanaf datum kort nadat hij te kennen heeft gegeven dat hij niet zal nakomen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN