ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Ex-samenwoners hoofdelijk aansprakelijk voor schade non-conforme woning. Wie draagt wat?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-01-2019 (pub. 14-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:539
De onderlinge draagplicht voor schade waarvoor hoofdelijke aansprakelijkheid bestaat, wordt beoordeeld langs de band van art. 6:102 BW. Daarop kan van invloed zijn aan wie van hen de overwaarde is toegekomen.
Gevolg niet gebruiken machtiging te gelde maken woning
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-02-2019 (pub. 08-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:434
Vrouw die machtiging heeft verkregen om echtelijke woning te gelde te maken, maar dat vervolgens niet doet, moet de woonlasten alleen dragen. Geen regresvordering vrouw op man.
Proceskostenveroordeling wegens nodeloos procederen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-10-2018 (pub. 07-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:9249
Vrouw frustreert verdeling woning door intrekking echtscheidingsverzoek en door verzoek schorsing werking beschikking rechtbank, terwijl dit laatste inhoudelijk niet nodig was.
Reikwijdte afstemmingsbeginsel
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-02-2019 (pub. 06-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:410
Voorzieningenrechter (in appel] heeft met afstemmingsbeginsel te maken als er al oordeel ligt vd bodemrechter. Dit ongeacht of dit is gegeven in tussen-of eindvonnis, in de overwegingen of in het dictum, en ongeacht of het vonnis kracht van gewijsde heeft. Ook de kans van slagen ve tegen dat vonnis ingesteld rechtsmiddel speelt geen rol.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Gerechtshof Den Haag 18-12-2018
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:3851
Kort geding. Afwikkeling eenvoudige gemeenschap: gemeenschappelijke woning. De man heeft geen belang meer bij het hoger beroep nu het bestreden vonnis is ingehaald door een later vonnis, waardoor het bestreden vonnis zijn betekenis heeft verloren. Volgt veroordeling in de kosten, nu de man tegen beter weten in het hoger beroep niet heeft ingetrokken.
ALHVFP
Rechtbank Overijssel 06-02-2019
(pub. 14-02-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:512
Afwijzen vordering tot nakoming van een vaststellingsovereenkomst,
HV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-01-2019
(pub. 14-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:850
Eenvoudige gemeenschap. Vorderingen uit hoofde van hypothecaire restschuld, hypothecaire lasten, onderhoud en nutsvoorzieningen met betrekking tot de gemeenschappelijke woning. Gebruiksvergoeding verschuldigd aan de andere deelgenoot voor het gebruik van de woning.
HV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-01-2019
(pub. 14-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:539
Verkochte woning (voormalig eigendom van voormalige samenlevers) heeft niet de eigenschappen die koper had mogen verwachten; door man na verbreking relatie verbouwde en vervolgens verkochte woning heeft zoveel gebreken dat zij niet geschikt is voor een normaal gebruik als woning. Is vrouw (deels) draagplichtig voor schade , nu zij niet bij het verkoopproces was betrokken en ze de overwaarde die volgens haar en de man door de verbouwing was ontstaan aan de man had gelaten? Art.6: 102 BW.
ALHV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-02-2019
(pub. 08-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:434
1. Pal: de door man aangevoerde omstandigheden zeggen slechts iets over de behoeftigheid vd vrouw. Hofnorm ic dus toepasselijk voor bepaling huwelijksgerelateerde behoefte. 2. Draagkracht man nu hij in Australië belasting betaalt over zijn inkomen. 3. Lasten verbonden aan (het gebruik van) de woning voor vrouw, nu ze geen gebruik heeft gemaakt van de machtiging rechter, die man uitsloot, om de echtelijke woning te gelde te maken. In zoverre geen regresrecht. Peildatum hiervoor.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN