ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Weduwe vordert met succes nabestaandenpensioen
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-10-2019 (pub. 09-10-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3663
Pensioen, verzekerd op opbouwbasis, werd door werkgever van overleden man gewijzigd naar risicobasis. Voor wijziging van pensioenregeling was welbewuste instemming nodig van man. Nu deze niet is gegeven, geldt oude reglement.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-10-2019

(pub. 09-10-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3663
Vraag of weduwe recht heeft op nabestaandenpensioen. Dat pensioen was aanvankelijk op opbouwbasis verzekerd en is later door werkgever van overleden man gewijzigd naar risicobasis. Voor wijziging van pensioenregeling was welbewuste instemming nodig van man. Nu deze niet is gegeven, heeft het reglement van 1995 te gelden. Het eenzijdig wijzigen van de pensioenregeling door werkgever heeft als OD richting weduwe te gelden. Geen sprake van kwijtingsbepaling tegenover weduwe. Geen verjaring, termijn gaat pas lopen bij overlijden.
Gerechtshof Amsterdam 06-08-2019

(pub. 12-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2894
Nabestaandenpensioen DGA (kapitaalverzekering met pensioenclausule), opgebouwd door overleden man die tweemaal was gehuwd. Hof bekrachtigt vonnis van de kantonrechter. Daarin is bepaald dat tot uitkering gekomen kapitaal voor partnerpensioen door de verzekeraar dient te worden verdeeld. Echtgenote 1 ontvangt een nabestaandenpensioen, gerelateerd aan hetgeen is opgebouwd tot einddatum eerste huwelijk, echtgenote 2 ontvangt een nabestaandenpensioen, gerelateerd aan hetgeen na einddatum eerste huwelijk is opgebouwd.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-07-2019

(pub. 18-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2407
1. In huwelijkse voorwaarden is bepaald dat géén verrekening plaatsvindt van het pensioen. Hof: Voor zover partijen al de bedoeling hadden om ook afstand te doen van partnerpensioen, volgt uit Pensioenwet dat pensioenuitvoerder zich bereid moet verklaren om hiermee in te stemmen. Is niet geschied. 2. Bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW betreft vraag of vermogen gefinancierd is uit hetgeen verrekend had moeten worden en is niet bedoeld als algemene billijkheidstoets. I.c. bewijsvermoeden niet buiten toepassing.
Rechtbank Den Haag 03-07-2019
(pub. 11-07-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:6897
uitleg van een bepaling uit een notariële akte ten aanzien van de aanspraak op een bijzonder partnerpensioen
Rechtbank Den Haag 22-01-2019
(pub. 11-07-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:6884
eisende partij wordt door de kantonrechter in staat gesteld een derde – als tussenkomende partij – op te roepen om in het geding te verschijnen
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Nabestaandenpensioen/bijzonder partnerpensioen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN