Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Aftrekbare rente X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Voor ex-echtgenote betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar als alimentatie
Rechtbank Noord-Holland 07-09-2018 (pub. 12-09-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:7607
Reden: hypotheekrente niet betaald om te voorzien in verzorgingsbehoefte maar ter voorkoming van gedwongen verkoop. Verder: gebruik van scheidingsregeling, dan ook eigenwoningforfait.
Aflossingsverplichting hypotheek
De eis om 100% van de hypotheek af te lossen blijft voorlopig bestaan. Dat laat staatssecretaris Snel (Financiën) weten aan de Tweede Kamer.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Rechtbank Noord-Holland 07-09-2018
(pub. 12-09-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:7607
Vrouw verlaat woning en blijft volledige hypotheekrente betalen. Rb: 1. Nu vrouw ogv de scheidingsregeling (art. 3.111 lid 4 IB) aftrek van 50% hypotheekrente ontving, is ook eigenwoningforfait op haar van toepassing, ook al woonde zij niet in de woning. 2. De andere 50% hypotheekrente kan niet als betaalde alimentatie worden afgetrokken, nu vrouw de hypotheekrente van man niet heeft betaald om te voorzien in een verzorgingsbehoefte: man weigerde zijn deel te voldoen en vrouw wilde gedwongen verkoop voorkomen.
ALFI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-07-2018
(pub. 18-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2898
T.a.v. bijdrage jongmeerderjarige wordt uitgegaan van de forfaitaire woonlast, nu er geen sprake v.e. onaanvaardbaar resultaat. Voor behoefte vrouw wordt aangehaakt bij 60%-norm, ondanks bezwaar man. Hof stelt voorop dat zoveel als mogelijk concrete gegevens noodzakelijk zijn, maar in deze duidelijk is dat behoefte vrouw niet nihil is. Bij draagkracht man wordt niet de voor de vrouw betaalde hypotheekrente meegenomen als betaalde partnerali, nu ovk. daartoe ontbreekt en man daardoor geen aftrekmogelijkheid heeft.
FI
Rechtbank Den Haag 01-02-2018
(pub. 01-06-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:5288
Eiseres kreeg op basis van een echtscheidingsconvenant een partneralimentatie van haar ex-echtgenoot. De ex-echtgenoot heeft in 2009 via een SPF in totaal € 350.000 aan zijn twee minderjarige kinderen ter beschikking gesteld. Eiseres is in 2009 met haar ex-echtgenoot overeengekomen dat de partneralimentatie komt te vervallen en dat eiseres van haar minderjarige kinderen een lening van € 350.000 ontvangt, Eiseres heeft deze lening aangewend om een hypothecaire lening af te lossen. Eiseres heeft de op de lening van de kinderen versc...
FI
Parket bij de Hoge Raad 26-04-2018
(pub. 18-05-2018), ECLI:NL:PHR:2018:466
De man is na de scheiding blijven wonen in de gezamenlijke (voorheen echtelijke) woning en heeft alle woonlasten, zijnde de hypotheekrente en premies levensverzekering, voor zijn rekening genomen. Conclusie A-G: de opname van de volledige woonlasten, in casu de hypotheekrente en premies levensverzekering, in de draagkrachtbeschikking voor de alimentatie brengt niet mee dat sprake is van een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting als bedoeld in art. 6.3 lid 1 onder a IB.
FI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-02-2018
(pub. 08-03-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:563
Onduidelijke vastlegging van verplichting voor man tot betaling van volledige hypotheekrente, ook voor deel vrouw. Aangezien de woning in 2012 nog niet verkocht was, acht Hof aannemelijk dat belanghebbende o.g.v. het echtscheidingsconvenant verplicht was om gedurende het hele jaar 2012 de volledige hypotheekrente voor zijn rekening te nemen, en dat deze verplichting is aan te merken als familierechtelijke verplichting tot voorziening in het levensonderhoud van [E] als bedoeld in art. 1:158 BW juncto art. 1:157 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Voorbeschouwing Belastingplan 2019
(Albert Rozendal, 09-09-2018)
Er staat het nodige te gebeuren rondom de inkomstenbelasting en andere voorgenomen belastingwijzigingen. Albert Rozendal, mede-eigenaar van Split, neemt u mee in de herzieningen en legt u de (nieuwe) berekeningen voor.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN