ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Moment van betaling niet beslissend voor kwalificatie eigenwoningrente
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-09-2019 (pub. 21-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3540
Hypotheekrente is vooruitbetaald over periode waarin woning wegens overlijden van belastingplichtige niet langer als eigen woning kan worden aangemerkt. Anders dan Rb is Hof van oordeel dat deze rente niet aftrekbaar is.
Verbouwing nieuwe woning voorgefinancierd
Hoge Raad 15-11-2019 (pub. 15-11-2019), ECLI:NL:HR:2019:1780
Oude woning 4 jaar later nog niet verkocht. Geldlening na voorfinanciering woning uit eigen middelen kwalificeert als eigenwoninglening als reeds ttv betaling het oogmerk bestond van financiering met geldlening. Herallocatie lening.
Voor ex betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar: geen 'cirkelconstructie' overeengekomen
Gerechtshof Amsterdam 24-09-2019 (pub. 16-10-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3716
Man had met ‘cirkelconstructie’ de hypotheekrente evt. kunnen aftrekken als partneralimentatie. Het belastingrecht is echter gebaseerd op feiten die zich hebben voorgedaan en niet op feiten die zich zouden hebben kunnen voordoen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15-08-2019
(pub. 22-11-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:3694
Artikel 3.111, tweede lid Wet IB 2001Aftrek hypotheekrente. In geschil is of de voormalige eigen woning van de partner van belanghebbende kwalificeerde als “leegstaand”, en daarbij in het bijzonder of het verblijf van de dochter van belanghebbende in de woning kan worden aangemerkt als verblijf als kraakwacht. De rechtbank oordeelt dat hiervan geen sprake is. Uit de schriftelijke verklaring met de dochter blijkt niet dat de (mondelinge) afspraak de voor een krachtwachtovereenkomst kenmerkende verplichtingen voor een kraakwacht omv...
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-09-2019

(pub. 21-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3540
Hypotheekrente is vooruitbetaald over periode waarin woning niet langer als eigen woning kan worden gekwalificeerd wegens overlijden belastingplichtige. Hof gaat in op wetsgeschiedenis van art. 3.120 IB. Hof acht, anders dan Rb, het moment van betaling van rente niet beslissend voor de kwalificatie van de rente als eigenwoningrente. Rente die, zoals i.c., betrekking heeft op schulden die vanaf een bepaald moment in een jaar geen eigenwoningschulden zijn kan niet als eigenwoningrente in aftrek worden gebracht.
Hoge Raad 15-11-2019

(pub. 15-11-2019), ECLI:NL:HR:2019:1780
Belanghebbende verhuist in 2009 naar nieuwe koopwoning; oude woning in 2013 nog niet verkocht. Herallocatie geldlening. Indien belastingplichtige uitgaven voor verwerving/onderhoud woning uit eigen middelen voorfinanciert en pas nadien geldlening aangaat, kwalificeert die lening als eigenwoninglening ex art. 3.119a IB indien reeds ttv betaling van de kosten oogmerk bestond die kosten te financieren dmv geldlening en lening met dit oogmerk is aangegaan. Art. 3.111 lid 2 IB, art. 3.119aa lid 4 IB.
Gerechtshof Amsterdam 24-09-2019

(pub. 16-10-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3716
Belanghebbende zou ogv art. 6.3 IB (‘cirkelconstructie’) partnerhelft van hypotheekrente mogelijk kunnen aftrekken. Belanghebbende en ex-partner zijn daartoe echter geen alimentatieverplichting overeengekomen. Het belastingrecht is gebaseerd op feiten die zich hebben voorgedaan en niet op feiten die zich zouden hebben kunnen voordoen. Overigens zou dan de in partneralimentatie getransformeerde (helft van de) hypotheekrente bij ex-partner als inkomen worden aangemerkt. Ook geen aftrek ogv volledige economische eigendom.
Rechtbank Den Haag 27-06-2019
(pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:9487
De Rechtbank is van oordeel dat eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat een groter bedrag dan € 15.669 van het in 2002 opgenomen krediet bij de bank is aangewend voor uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Scheiden doet lijden – zeker als het fiscaal niet goed geregeld is
(Mr. Arie C. de Bakker, 18-10-2018)
Volgt de fiscaliteit simpelweg het familierecht? Ja, maar soms biedt een uitspraak niet voldoende houvast, stelt Arie C. de Bakker. Want mag een man de door hem gedragen gezamenlijke woonlasten in aftrek brengen als alimentatie?
Voorbeschouwing Belastingplan 2019
(Albert Rozendal, 09-09-2018)
Er staat het nodige te gebeuren rondom de inkomstenbelasting en andere voorgenomen belastingwijzigingen. Albert Rozendal, mede-eigenaar van Split, neemt u mee in de herzieningen en legt u de (nieuwe) berekeningen voor.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN