Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Aftrekbare rente X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Aflossingsverplichting hypotheek
De eis om 100% van de hypotheek af te lossen blijft voorlopig bestaan. Dat laat staatssecretaris Snel (Financiën) weten aan de Tweede Kamer.
Voor ex-echtgenote betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar als alimentatie
Parket bij de Hoge Raad 26-04-2018 (pub. 18-05-2018), ECLI:NL:PHR:2018:466
Man bleef na scheiding in gezamenlijke woning en betaalde alle hypotheekrente. A-G: dat in alimentatiebeschikking daarmee rekening is gehouden, brengt niet mee dat 50% aftrekbaar is als alimentatie. Noot: let op met deze constructie, met name als hierover tussen partijen geen duidelijke afspraken zijn gemaakt.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Rechtbank Den Haag 01-02-2018
(pub. 01-06-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:5288
Eiseres kreeg op basis van een echtscheidingsconvenant een partneralimentatie van haar ex-echtgenoot. De ex-echtgenoot heeft in 2009 via een SPF in totaal € 350.000 aan zijn twee minderjarige kinderen ter beschikking gesteld. Eiseres is in 2009 met haar ex-echtgenoot overeengekomen dat de partneralimentatie komt te vervallen en dat eiseres van haar minderjarige kinderen een lening van € 350.000 ontvangt, Eiseres heeft deze lening aangewend om een hypothecaire lening af te lossen. Eiseres heeft de op de lening van de kinderen versc...
FI
Parket bij de Hoge Raad 26-04-2018
(pub. 18-05-2018), ECLI:NL:PHR:2018:466
De man is na de scheiding blijven wonen in de gezamenlijke (voorheen echtelijke) woning en heeft alle woonlasten, zijnde de hypotheekrente en premies levensverzekering, voor zijn rekening genomen. Conclusie A-G: de opname van de volledige woonlasten, in casu de hypotheekrente en premies levensverzekering, in de draagkrachtbeschikking voor de alimentatie brengt niet mee dat sprake is van een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting als bedoeld in art. 6.3 lid 1 onder a IB.
FI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-02-2018
(pub. 08-03-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:563
Onduidelijke vastlegging van verplichting voor man tot betaling van volledige hypotheekrente, ook voor deel vrouw. Aangezien de woning in 2012 nog niet verkocht was, acht Hof aannemelijk dat belanghebbende o.g.v. het echtscheidingsconvenant verplicht was om gedurende het hele jaar 2012 de volledige hypotheekrente voor zijn rekening te nemen, en dat deze verplichting is aan te merken als familierechtelijke verplichting tot voorziening in het levensonderhoud van [E] als bedoeld in art. 1:158 BW juncto art. 1:157 BW.
FI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20-07-2017
(pub. 30-08-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:3305
Gezamenlijke woning. De ex-partner had in 2008 de woning definitief verlaten. Hof: belanghebbende heeft in 2011 en 2012 ten onrechte 100% van de betaalde hypotheekrente als aftrekbare kosten in aanmerking genomen. De (volledige) betaling van de hypotheekrente is namelijk verbonden aan het recht van belanghebbende om in de woning te mogen blijven wonen en dient klaarblijkelijk niet tot voorziening in het levensonderhoud van zijn ex-echtgenote.
FI
Hoge Raad 14-07-2017
(pub. 14-07-2017), ECLI:NL:HR:2017:1327
Belanghebbende is swapovereenkomsten aangegaan in samenhang met de herfinanciering van zijn eigenwoningschuld. Deze samenhang biedt onvoldoende grond om de op de renteswaps betaalde vergoedingen als rente in aanmerking te nemen. Art. 3.120 lid 1 sub a IB biedt hiervoor onvoldoende steun.De betaalde bedragen kunnen ook niet worden gerekend tot de kosten van geldleningen als bedoeld in voornoemd artikel.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Aftrekbare rente

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN