ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Rente op leningen niet aftrekbaar als eigenwoningrente
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018 (pub. 04-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10848
Geen bewijs waaraan de leningen zijn besteed en bovendien zijn 2 leningen aangegaan na aankoop en verbouwing woning, en is van de derde lening niet bekend wanneer deze is afgesloten.
Geld lenen van kinderen en afzien van partneralimentatie - fiscale gevolgen?
Gerechtshof Den Haag 18-12-2018 (pub. 19-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3458
Afzien van alimentatie is in casu fiscale afkoop. Eigenwoningrente niet aftrekbaar: geen sprake is van drukkende kosten omdat rente wordt bijgeschreven, zonder betalings- of aflossingsverplichting.
Vooruitbetalen hypotheekrente is bijna onmogelijk
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-09-2018
(pub. 14-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:11271
Vaststelling partnerali. Vrouw komt in hb van door haar te betalen partnerali. Man voert geen verweer. Hof acht behoefte van €1.386,- niet onredelijk bij NBI van €3.200,-. Vrouw heeft personeelskorting op de hypotheekrente. Het rentevoordeel dient miv 1-1-2016 tot het loon vd werknemer gerekend moet worden. Het in de salarisspecificatie genoemde belaste rentevoordeel wordt in de draagkrachtberekening bij het inkomen opgeteld en vervolgens bij de aftrekbare hypotheekrente meegenomen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018

(pub. 04-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10848
Inspecteur merkt de op de hypothecaire lening betaalde rente aan als aftrekbare kosten van de eigen woning, maar niet de rente op 3 andere leningen. Hof: terecht, geen bewijs waaraan de leningen zijn besteed. Bovendien zijn 2 van de 3 leningen aangegaan ruim na aankoop en verbouwing woning en zijn ze bovendien aangegaan door de ouders van belanghebbende, en is van de 3e lening niet bekend wanneer belanghebbende deze heeft afgesloten.
Gerechtshof Den Haag 18-12-2018

(pub. 19-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3458
Bij emigratie man zag vrouw af van partneralimentatie. Man schenkt kinderen € 350.000, die dit doorleenden aan vrouw om haar hypotheekschuld af te lossen. Vrouw kon rente bijschrijven en hoefde tijdens leven niets af te lossen. Hof: prijsgeven van recht op partneralimentatie is afkoop partneralimentatie (belast), waarde afkoop wordt geschat op € 100.000. Nu vrouw tijdens leven niet hoeft af te lossen op lening of bijgeschreven rente, is rente niet aan te merken als op vrouw drukkende kosten ivm eigen woning (geen aftrek).
Hoge Raad 16-11-2018

(pub. 16-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2134
Art. 6.3 lid 1 sub a IB. Man woont na echtscheiding in voormalige echtelijke woning en betaalt volledige hypotheekrente en levensverzekeringpremies. Hof: geen sprake van een overeenkomst en het door de man betaalde gedeelte dat de vrouw aangaat is voor hem niet aftrekbaar als alimentatie. HR: de enkele omstandigheid dat bij bepalen van draagkracht in een rechterlijke uitspraak ermee rekening is gehouden dat alle hypotheeklasten worden betaald, brengt niet zonder meer mee dat sprake is van een alimentatieverplichting.
Rechtbank Den Haag 04-09-2018

(pub. 26-10-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:10443
Lening van vader aan zoon t.b.v. verwerving eigen woning, aflossingsvrij en zonder zekerheid, tegen 9% rente. Rb: onzakelijke lening. Geen sprake van substantieel risico dat zoon zijn betaalverplichtingen niet na zou kunnen komen, daarom geen rechtvaardiging voor extreem hoge rentepercentage van 9%. Gemiddelde hypotheekrente 2015 ongeveer 3% voor looptijd van 15 jaar. Rekening houdend met omstandigheid dat geldlening niet door zekerheid is gedekt, is Belastingdienst uitgegaan van 4,5%, hetgeen Rb redelijk acht.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Scheiden doet lijden – zeker als het fiscaal niet goed geregeld is
(Mr. Arie C. de Bakker, 18-10-2018)
Volgt de fiscaliteit simpelweg het familierecht? Ja, maar soms biedt een uitspraak niet voldoende houvast, stelt Arie C. de Bakker. Want mag een man de door hem gedragen gezamenlijke woonlasten in aftrek brengen als alimentatie?
Voorbeschouwing Belastingplan 2019
(Albert Rozendal, 09-09-2018)
Er staat het nodige te gebeuren rondom de inkomstenbelasting en andere voorgenomen belastingwijzigingen. Albert Rozendal, mede-eigenaar van Split, neemt u mee in de herzieningen en legt u de (nieuwe) berekeningen voor.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN