ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Notaris is bewindvoerder van tot nalatenschap behorende woning
Gerechtshof Amsterdam 27-11-2018 (pub. 03-12-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4429
Hof: zodanig verband, dat notaris zich voor zijn handelen als bewindvoerder tuchtrechtelijk moet verantwoorden. Klachten ongegrond c.q. klager niet ontvankelijk.
Bewindvoerder kan pas na vereffening nalatenschap aan de slag
Rechtbank Noord-Nederland 10-10-2017 (pub. 13-11-2018), ECLI:NL:RBNNE:2017:5279
Dochters vorderen van bewindvoerder rekening en verantwoording en schadevergoeding omdat hij zijn taken zou veronachtzamen, maar zij dienen eerst zelf de nalatenschap af te wikkelen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 04-12-2019
(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:5742
Erfrecht. Toewijzing eigen verzoek ontslag testamentair bewindvoerder ex art. 4:164 BW. Afwijzing verzoek benoeming opvolgend testamentair bewindvoerder, omdat het testament daarin voorziet. Bewindvoerder is bevoegd bij notariële akte een opvolgend bewindvoerder te benoemen, en heeft dit ook al gedaan.
Rechtbank Limburg 14-11-2019
(pub. 22-11-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:10256
Benoeming testamentair bewindvoerder ex art. 4:157 lid 1 BW door de kantonrechter.
Rechtbank Amsterdam 25-04-2019
(pub. 04-07-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:3827
Verzoek opheffen testamentair bewind. Enkele intreden meerderjarigheid niet voldoende. Aangetoond moet worden dat bewind geen goede zin meer heeft (vgl. F.W.J.M. Schols, preadvies KNB 2004, p. 39) of zelfs als vexatoir moet worden beschouwd (Tweede NvW, nr. 9, p. 21, Parl. Gesch. BW Inv. Boek 4 2003, p. 2147). art. 4:178 lid 2 BW.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-06-2019
(pub. 04-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5059
Geen grond voor matiging loon testamentair bewindvoerder.
Rechtbank Den Haag 27-02-2019
(pub. 06-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:887
Vervolg ECLI:NL:RBDHA:2018:6824.Aansprakelijkheid testamentair bewindvoerders? Aansprakelijkheid Staat op grond van tekortschietend toezicht kantonrechter?
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Bewind nalatenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN