Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Münchhausen by proxy / PCF X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Signaleren van kindermishandeling: een lastig dilemma
Münchhausen by Proxy meldingen bij Veilig Thuis
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 27-02-2018 (zaaknr. 2017/300, ECLI:NL:TGZRAMS:2018:22, pub. 27-02-2018)
Klacht ongegrond dat vertrouwensarts onzorgvuldig is geweest bij rapportages waarbij beeld wordt geschetst van PCF en dat zij melding heeft gedaan bij de politie waarin voor klagers ontlastende feiten zijn weggelaten.
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 27-02-2018 (zaaknr. 2017/362, ECLI:NL:TGZRAMS:2018:23, pub. 27-02-2018)
Klacht jegens kinderarts wegens onterechte melding inz. zoon van klagers, onzorgvuldig dossierbeheer en niet volgen KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld ongegrond.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Gerechtshof Amsterdam 13-02-2018
(pub. 14-03-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:500
Bekrachtiging machtiging uithuisplaatsing. Alhoewel het gedrag van moeder voor nu niet met zekerheid PCF is, staat voor hof wel vast dat interactie tussen moeder en kind A een verstorende invloed op diens ontwikkeling heeft gehad. Kind B & C groeiden op in gezinssysteem met overbelaste moeder met psychiatrische problematiek en overmatige focus op (deels veronderstelde) gezondheidsproblemen van m.n. kind A . Vader bleek zich steeds meer afzijdig te op te stellen. GI moet diverse onderzoeken inzetten naar ouders en kinderen.
JE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-01-2018
(pub. 17-01-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:363
Machtiging uithuisplaatsing. Zeer ernstige zorgen over de minderjarigen.
JEKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-11-2017
(pub. 30-11-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:10357
Uhp niet genoeg. Extreem zorgwekkende kindproblematiek. Patroon v. onverklaarbare en invaliderende ziekteklachten vd kinderen. Moeder in 2016 gediagnosticeerd met benedengem. IQ (80 - 90) en ASS. Daarnaast aanwijzingen ve persoonlijkheidsstoornis met antisociale en paranoïde trekken, als ook van pediatric condition falsification, ofwel Münchhausen by proxy. GI belast met gedeeltelijk gezag over kind X, tw beslissingsbevoegheid voor geven toestemming medische behandelingen. Art. 1:265e BW.   
JE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-06-2017
(pub. 22-06-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:4688
Machtiging uithuisplaatsing. Extreem gedrag minderjarige.
JE
Gerechtshof Den Haag 24-02-2016
(pub. 02-03-2016), ECLI:NL:GHDHA:2016:489
Uithuisplaatsing. vermoeden van ziekte van Münchhausen by Proxy. Beslissing bekrachtigd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Münchhausen by proxy / PCF

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN