ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Kinderen woonden wisselend in Australië bij moeder en in Nederland bij vader
Rechtbank Overijssel 20-03-2019 (pub. 03-05-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:1507
Niet meer in belang kinderen. Belangen kinderen beste gewaarborgd als ze bij vader gaan wonen, ook al was moeder ttv huwelijk 8 jaar hoofdopvoeder. Moeder al 3 x verhuisd en kinderen woonden langste tijd in NL.
Toestemming voor alle buitenlandse vakanties?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-01-2019 (pub. 02-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:175
Moeder verzoekt te bepalen dat geen toestemming nodig is voor buitenlandse vakanties met kind. Hof: ouders dienen voor iedere buitenlandse vakantie in overleg te treden. Geen algemene toestemming mogelijk.
12-jarige heeft geen contact met vader. Rb moet kiezen tussen kans en zekerheid
Rechtbank Rotterdam 09-04-2019 (pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3353
Niet te garanderen dat gezagsbeëindigende maatregel met uithuisplaatsing zal leiden tot onbelaste omgang met vader. Daarentegen bijna zeker dat UHP schadelijk voor zoon zal uitpakken. Rb handhaaft status quo.
Meisje heeft geen contact met vader: verlenging ondertoezichtstelling
Rechtbank Rotterdam 09-04-2019 (pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3351
Nieuwe GI moet lijntje tussen vader en dochter (2009) onderhouden. Zij zal als zij ouder wordt mogelijk tot besef komen dat zij wel behoefte heeft aan contact met vader en GI zou dat kunnen faciliteren.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-05-2019
(pub. 20-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1847
Bekrachtiging gezamenlijk gezag. Geen sprake van afwijzingsgronden als genoemd in artikel 1:253c lid 2 BW. Onderzoek door de raad naar welke regeling inzake de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken in het belang van de minderjarige is.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-05-2019
(pub. 20-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1846
De minderjarige wordt in zijn ontwikkeling bedreigd, omdat het contact tussen hem en zijn vader niet tot stand kan komen binnen het vrijwillige kader. Het is van belang dat de ouders leren om met elkaar samen te werken, op een manier waarbij de minderjarige niet wordt belast.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-05-2019
(pub. 15-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4082
Gezag en omgang. Zaak wordt aangehouden om de vader een laatste kans te geven om aan te tonen dat hij bereid en in staat is tot verantwoord ouderschap.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-05-2019
(pub. 15-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1727
Zorgregeling tussen moeder en zoon niet haalbaar en uitvoerbaar. Zoon, die 17 jaar oud is, heeft van ernstige bezwaren tegen contact met moeder doen blijken. Volgt afwijzing verzoek tot het opleggen van een zorgregeling. Moeder heeft eens per 2 maanden wel recht op informatie.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-05-2019
(pub. 15-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1726
Hof houdt beslissing aan in zaak over een door moeder beoogde verhuizing, het handhaven van een tweehoofdig gezag, resp. het handhaven cq uitbreiden van een door de rechter opgelegde zorgregeling die moeder zonder uitspraak in hoger beroep af te wachten heeft stopgezet. Moeder beroept zich hierbij op waarschuwingen van haar omgeving, de gemeente en de Raad.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN