ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Proceskostenveroordeling wegens nodeloos procederen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-10-2018 (pub. 07-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:9249
Vrouw frustreert verdeling woning door intrekking echtscheidingsverzoek en door verzoek schorsing werking beschikking rechtbank, terwijl dit laatste inhoudelijk niet nodig was.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Limburg 09-05-2019

(pub. 27-06-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:5956
Vrouw maakt niet duidelijk waarom er een dringende behoefte is aan het treffen van voorlopige voorzieningen. De huidige situatie duurt namelijk al 3,5 jaar. Zij heeft feitelijk het uitsluitend gebruik van de echtelijke woning en de man draagt het grootste deel van haar kosten en die van de kinderen. Haar verzoeken worden afgewezen, nu de noodzaak ontbreekt. Vanwege het ontbreken van belang wordt zij ook in de proceskosten veroordeeld.Toepassing liquidatietarief.
Gerechtshof Den Haag 30-01-2019
(pub. 23-05-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:190
Verzoek van vader zonder gezag tot verwijzing van de zaak naar ander hof is na afwijzing wraking, ook afgewezen. Zijn verzoek tot verstrekking van informatie door Pleegzorg treft ook geen doel. Omvang van de informatieverplichting (art. 1:377c BW); geen recht op periodieke evaluatie van de voogdijsituatie van de minderjarige, er is geen perspectief op hereniging tussen kind en vader. Het kind heeft last van de procedures. Nodeloze (herhaalde) betrekking in rechte leidt tot proceskostenveroordeling voor vader.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-04-2019
(pub. 01-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1528
De opvolgend advocaat van de man stelt om termijn veilig te stellen beroep in. Appelschrift bevat summiere grieven. Na indiening van het verweerschrift wordt het beroep ingetrokken. Hierop verzoekt de vrouw een proceskostenveroordeling. Hof wijst dit verzoek af. De handelswijze van de man levert geen nodeloos of lichtvaardig procederen op.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-10-2018

(pub. 07-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:9249
Veroordeling van de vrouw in de proceskosten wegens onnodig procederen. Zij heeft schorsing van de werking van de beschikking verzocht, terwijl dit niet nodig was. Bovendien heeft zij haar oorspronkelijke verzoek tot echtscheiding ingetrokken. Daarmee frustreert zij de verdeling van de woning omdat met de intrekking van het verzoek tot echtscheiding de grondslag voor de beperking van de termijn waarbinnen zij het voortgezet gebruik van de woning heeft, is komen te vervallen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-09-2014
(pub. 06-01-2015), ECLI:NL:GHARL:2014:7232
Behoefte kind. Behoefte en behoeftigheid alimentatiegerechtigde. Netto gezinsinkomen. Nooit dividend uitgekeerd. Uitgegaan van de gegevens die partijen in het geding hebben gebracht, niet van de hofnorm. Nihilstelling op termijn van vijf jaar na bekrachtiging echtscheiding. Onvoldoende aannemelijk geworden dat de alimentatiegerechtigde op termijn niet in staat zal zijn in haar eigen levensonderhoud te voorzien. Misbruik van recht/misbruik van processuele bevoegdheid door alimentatiegerechtigde (appel echtscheiding).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Misbruik procesrecht / nodeloos procederen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN