ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Proceskostenveroordeling wegens nodeloos procederen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-10-2018 (pub. 07-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:9249
Vrouw frustreert verdeling woning door intrekking echtscheidingsverzoek en door verzoek schorsing werking beschikking rechtbank, terwijl dit laatste inhoudelijk niet nodig was.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-04-2019
(pub. 01-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1528
Verzoek proceskostenveroordeling afgewezen. Het slechts met summiere grieven appel instellen om de beroepstermijn veilig te stellen en het vervolgens, na indiening van het verweerschrift, weer intrekken van het beroep, levert geen nodeloos of lichtvaardig procederen op.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-10-2018

(pub. 07-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:9249
Veroordeling van de vrouw in de proceskosten wegens onnodig procederen. Zij heeft schorsing van de werking van de beschikking verzocht, terwijl dit niet nodig was. Bovendien heeft zij haar oorspronkelijke verzoek tot echtscheiding ingetrokken. Daarmee frustreert zij de verdeling van de woning omdat met de intrekking van het verzoek tot echtscheiding de grondslag voor de beperking van de termijn waarbinnen zij het voortgezet gebruik van de woning heeft, is komen te vervallen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-09-2014
(pub. 06-01-2015), ECLI:NL:GHARL:2014:7232
Behoefte kind. Behoefte en behoeftigheid alimentatiegerechtigde. Netto gezinsinkomen. Nooit dividend uitgekeerd. Uitgegaan van de gegevens die partijen in het geding hebben gebracht, niet van de hofnorm. Nihilstelling op termijn van vijf jaar na bekrachtiging echtscheiding. Onvoldoende aannemelijk geworden dat de alimentatiegerechtigde op termijn niet in staat zal zijn in haar eigen levensonderhoud te voorzien. Misbruik van recht/misbruik van processuele bevoegdheid door alimentatiegerechtigde (appel echtscheiding).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Misbruik procesrecht / nodeloos procederen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN