ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Proceskostenveroordeling wegens nodeloos procederen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-10-2018 (pub. 07-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:9249
Vrouw frustreert verdeling woning door intrekking echtscheidingsverzoek en door verzoek schorsing werking beschikking rechtbank, terwijl dit laatste inhoudelijk niet nodig was.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-08-2019
(pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6713
Ziekmelden dochter - inmiddels 18+ en gezakt - sloot niet uit dat gemeente gebruik mocht maken van bevoegdheid naleving Leerplichtwet te waarborgen, resp. te bevorderen dat verzuim niet langer duurt dan strikt noodzakelijk. Ook maakte moeder niet aannemelijk dat kind inderdaad lijdt aan ziekte die bezoeken school verhinderde. Rapport dat kind aan aanpassingsstoornis lijdt daartoe onvoldoende. Vordering in kg wegens OD gemeente dan ook terecht afgewezen; in eerste aanleg uitgesproken proceskostenveroordeling blijft in stand.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-03-2019
(pub. 30-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2520
Onvoldoende onderbouwd dat sprake is van een wijziging van omstandigheden mbt omgangsregeling. Vader jaagt moeder onnodig op kosten en handelt in strijd met het belang vd minderjarige. Veroordeling in werkelijke kosten van de moeder in het geding in beide instanties (ruim € 6.000).
Rechtbank Limburg 09-05-2019

(pub. 27-06-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:5956
Vrouw maakt niet duidelijk waarom er een dringende behoefte is aan het treffen van voorlopige voorzieningen. De huidige situatie duurt namelijk al 3,5 jaar. Zij heeft feitelijk het uitsluitend gebruik van de echtelijke woning en de man draagt het grootste deel van haar kosten en die van de kinderen. Haar verzoeken worden afgewezen, nu de noodzaak ontbreekt. Vanwege het ontbreken van belang wordt zij ook in de proceskosten veroordeeld.Toepassing liquidatietarief.
Gerechtshof Den Haag 30-01-2019
(pub. 23-05-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:190
Verzoek van vader zonder gezag tot verwijzing van de zaak naar ander hof is na afwijzing wraking, ook afgewezen. Zijn verzoek tot verstrekking van informatie door Pleegzorg treft ook geen doel. Omvang van de informatieverplichting (art. 1:377c BW); geen recht op periodieke evaluatie van de voogdijsituatie van de minderjarige, er is geen perspectief op hereniging tussen kind en vader. Het kind heeft last van de procedures. Nodeloze (herhaalde) betrekking in rechte leidt tot proceskostenveroordeling voor vader.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-04-2019
(pub. 01-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1528
De opvolgend advocaat van de man stelt om termijn veilig te stellen beroep in. Appelschrift bevat summiere grieven. Na indiening van het verweerschrift wordt het beroep ingetrokken. Hierop verzoekt de vrouw een proceskostenveroordeling. Hof wijst dit verzoek af. De handelswijze van de man levert geen nodeloos of lichtvaardig procederen op.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Misbruik procesrecht / nodeloos procederen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN