ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Art. 4:36 BW: geen som ineens voor dochter die werkte in BV vader
Gerechtshof Amsterdam 12-02-2019 (pub. 19-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:369
In art. 4:36 lid 1 BW gaat het om (arbeid in) een door de erflater zelf uitgeoefend beroep of bedrijf en niet om (arbeid in) een door een besloten of naamloze vennootschap uitgeoefend beroep of bedrijf.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Limburg 14-03-2019

(pub. 16-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:2517
Erfrecht. Art. 4:36 BW som ineens. Kleindochter wil som ineens wegens verlenen mantelzorg aan oma. Verklaring is niet binnen de in art. 4:37 lid 1 BW bepaalde termijn gedaan. Volgens de heersende leer dient degene die een aanspraak op een som ineens maakt dit te verklaren aan alle erfgenamen van de nalatenschap die het betreft. Een vordering van een som ineens is immers een schuld van de nalatenschap en raakt, indien sprake zou zijn van verdeling van een batig saldo onder de erfgenamen, ook hun erfdeel.
Gerechtshof Amsterdam 12-02-2019

(pub. 19-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:369
Som ineens. Dochter heeft onbezoldigd gewerkt binnen BV van haar vader. In art. 4:36 lid 1 BW gaat het echter om (arbeid in) een door de erflater zelf uitgeoefend beroep of bedrijf en niet om (arbeid in) een door een besloten of naamloze vennootschap uitgeoefend beroep of bedrijf, ook al was de erflater daarin bestuurder of hield hij direct of indirect aandelen erin.
Rechtbank Midden-Nederland 01-05-2018

(pub. 04-05-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1928
In de literatuur en jurisprudentie zijn aan de hand van de wetsgeschiedenis een aantal criteria geformuleerd waaraan moet worden voldaan om een geslaagde aanspraak te doen op de som ineens als bedoeld in art. 4:36 BW. Één van de criteria is dat het kind dat arbeid heeft verricht voor zijn ouder hierdoor is beperkt in zijn of haar mogelijkheden om elders betaalde arbeid te verrichten.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-12-2015
(pub. 08-12-2015), ECLI:NL:GHARL:2015:9090
Hof: art. 4:35 BW, dat aanspraak regelt van kind van erflater op som ineens voor levensonderhoud tot 21 jaar, hangt samen met onderhoudsverplichting van ouders van art. 1:247, 392, 394, 404 en 395a BW. Bijdrage ouders naar draagkracht. Na overlijden van een ouder zal de voorziening in deze kosten dienen te worden voortgezet. Hof stelt bijdrage van erflater in redelijkheid vast op € 250 p.m. Na aftrek van wezenuitkeringen resteert € 170 p.m. tot 21 jaar (nog 9 jaar en 8 maanden). Hof stelt som ineens vast op € 19.720.
Rechtbank Midden-Nederland 05-12-2014
(pub. 23-01-2015), ECLI:NL:RBMNE:2014:7147
erfrecht; som ineens, 4:35 BW
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

De regeling van de som ineens (art. 4:35 BW)
(Mr. Nathalie Groenewoud, 03-02-2019)
In artikel 4:35 BW is een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging van een minderjarig kind na het overlijden van een ouder. Veel belanghebbenden zijn hiervan niet op de hoogte. Wat zijn de voorwaarden?
Vergoeding uit de erfenis voor een kind van de overledene (art. 4:36 BW)
(Mr. Jeroen Peet, 30-01-2019)
Een kind kan na het overlijden van zijn ouder aanspraak maken op een vergoeding indien het werkzaamheden heeft verricht in het bedrijf of huishouden van de ouder. Aan welke eisen moet worden voldaan om de vergoeding te ontvangen?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN