ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Enkele fiscale aandachtspunten bij echtscheiding
Als bij echtscheiding sprake is van verkeerde planning of onduidelijkheid in de onderlinge afspraken, kunnen de fiscale en financiële gevolgen aanzienlijk zijn.
Overbedeling bij woning: afkoop partneralimentatie?
Hoge Raad 08-06-2018 (pub. 08-06-2018), ECLI:NL:HR:2018:868
HR bevestigt uitspraak Hof Den Haag dat in echtscheidingsconvenant overeengekomen overbedeling bij verkoop voormalige echtelijke woning is belast als afkoop alimentatie.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-10-2017 (pub. 01-11-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:4425
Vrouw is bij echtscheiding overbedeeld met € 75.000. Hof is van oordeel dat dit niet kwalificeert als afkoop partneralimentatie.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 08-06-2018

(pub. 08-06-2018), ECLI:NL:HR:2018:868
Hof: Partijen zijn bij echtscheidingsconvenant overeengekomen dat volledige verkoopopbrengst van echtelijke woning ad € 60.091,79 aan de vrouw wordt toebedeeld. Uit convenant volgt redelijkerwijs dat tegenover afstand van helft van overwaarde door man, een lagere alimentatie voor vrouw stond. De overbedeling ad € 30.045 wordt aangemerkt als afkoop partneralimentatie. HR verklaart cassatieberoep ongegrond, met toepassing van art. 81 lid 1 RO.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-10-2017

(pub. 01-11-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:4425
Vrouw is bij echtscheiding overbedeeld met € 75.000. Man heeft dit bedrag als persoonsgebonden aftrek opgenomen wegens afkoop van een alimentatieverplichting jegens vrouw. Hof: man heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij een overbedelingsvordering op ex-echtgenote heeft prijsgegeven in ruil voor afzien door ex-echtgenote van een rechtstreeks uit het familierecht aan haar toekomend recht op partneralimentatie. Hof leidt dit af uit echtscheidingsconvenant en rapport financiële analyse. Beroep man ongegrond.
Gerechtshof Den Haag 17-10-2017

(pub. 25-10-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:2941
Partijen zijn bij echtscheidingsconvenant overeengekomen dat volledige verkoopopbrengst van echtelijke woning ad € 60.091,79 aan de vrouw wordt toebedeeld. Hof past Haviltex toe. Uit convenant volgt redelijkerwijs dat tegenover afstand van helft van overwaarde door man een lagere alimentatie voor vrouw stond. Uit convenant blijkt niet dat overbedeling compensatie is voor leed dat man de vrouw heeft aangedaan. De overbedeling ad € 30.045 wordt aangemerkt als afkoop partneralimentatie.
Gerechtshof Den Haag 16-12-2014
(pub. 19-12-2014), ECLI:NL:GHDHA:2014:4106
Inkomstenbelasting. In geschil is of belanghebbende recht heeft op persoonsgebonden aftrek als bedoeld in art. 6.1 jo. art. 6.3, lid 1, aanhef, onderdeel b, dan wel onderdeel f, Wet IB 2001.
Hoge Raad 03-10-2014
(pub. 03-10-2014), ECLI:NL:HR:2014:2874
Art. 6.3, lid 1, aanhef en letter b, Wet IB 2001. Bij echtscheiding aan ex-echtgenote betaalde ‘delayed dowry’ (mahr) is geen afkoopsom van periodieke uitkeringen en verstrekkingen die verschuldigd zijn op grond van een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Afkoop partneralimentatie: waarom het zo nauw luistert
(Drs. Jasper Horsthuis, 11-11-2019)
Partneralimentatie is één van de meest conflictgevoelige onderwerpen bij scheiding. Het afkopen van de verplichting tot partneralimentatie kan uitkomst bieden. Maar onder andere de timing luistert nauw. Waar moet je op letten?
Afkopen van partneralimentatie – nieuwe mogelijkheden
(Mr. Geeske van Campen, 28-08-2019)
De afkoop van partneralimentatie kan om meerdere redenen interessant zijn. Een nadeel is echter dat er ineens een grote som aan belasting over het bedrag moet worden betaald. Op dit punt is nu een nieuwe oplossing voorhanden.
Scheiden doet lijden – zeker als het fiscaal niet goed geregeld is
(Mr. Arie C. de Bakker, 18-10-2018)
Volgt de fiscaliteit simpelweg het familierecht? Ja, maar soms biedt een uitspraak niet voldoende houvast, stelt Arie C. de Bakker. Want mag een man de door hem gedragen gezamenlijke woonlasten in aftrek brengen als alimentatie?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN