Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

De uitsluitingsclausule X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Vergoedingsrecht bij uitsluitingsclausule beperkt tot resterend saldo
Rechtbank Amsterdam 22-11-2017 (pub. 05-04-2018), ECLI:NL:RBAMS:2017:8997
Erfenis die bij uitsluiting is ontvangen, staat op gemeenschappelijke aandelenrekening die in waarde is gedaald. Nominaal vergoedingsrecht wordt beperkt tot huidige, lagere saldo van die rekening.
Reprise als schenking of erfenis is geconsumeerd?
Gerechtshof Den Haag 11-10-2017 (pub. 28-12-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:3780
Hof: "In het geval de gelden verteerd zijn door consumptieve uitgaven betekent dat in beginsel nog niet dat de man zijn vergoedingsvordering niet kan verzilveren."
Buitenlandse erfenis in Nederlandse gemeenschap van goederen
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 01-12-2016 (pub. 20-12-2017), ECLI:NL:GHSHE:2016:5372
Als buitenlandse erflater onbekend was met uitsluitingsclausule, valt zonder uitsluiting nagelaten goed toch niet in huwelijksgoederengemeenschap o.g.v. niet gerechtvaardigd onderscheid buitenlandse/NL erflaters.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALHV
Rechtbank Amsterdam 22-11-2017
(pub. 05-04-2018), ECLI:NL:RBAMS:2017:8997
1. Man heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat vrouw naast haar uitkering extra inkomsten heeft, althans zou kunnen genereren. Afwijzing verzoek vrouw tot partneralimentatie nu behoeftigheid niet vast staat. 2. Erfenis die bij uitsluiting is ontvangen staat deels op een gemeenschappelijke aandelenrekening die in waarde is gedaald. Nominaal vergoedingsrecht op grond van art. 1:95 lid 2 BW wordt beperkt tot huidige, lagere saldo van die rekening.
HV
Rechtbank Noord-Holland 07-02-2018
(pub. 16-02-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:1250
Man toonde niet aan dat hij perceel en woning bij de verkrijging voor meer dan de helft heeft gefinancierd met privévermogen. Latere schulddelgingen dankzij privégeld e.d. doen hieraan niet af. Het moet immers gaan om een samenstel van rechtshandelingen die gelijktijdig plaatsvinden, waaruit de werkelijke bedoeling van partijen blijkt: koop, lening en schenking bij uitsluiting op gelijk moment. Daarom niet voldaan aan het gestelde in art. 1:95 BW. Echtelijke woning maakt dus deel uit vd gvg.  
ALHV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-11-2017
(pub. 24-01-2018), ECLI:NL:GHSHE:2017:5130
Pal. Bepaling gemiddelde winst eenmanszaak. Invloed (tijdelijke) stagevergoeding op kosten voor jong-meerderjarige 1, resp. salaris bijbaantje jong-meerderjarige 2, resp. kosten werkloos meerderjarig kind 3 (1993) op draagkracht alimentatieplichtige moeder; vergoeding voor gebruik echtelijke woning; waardering van de  goodwill (nihil) vd voormalige vof van pp en rechtsgevolgen van de "bindende taxatie" vd echtelijke woning. Art. 1: 392 BW en art. 7: 904 BW. Bewijs van aanwending schenking onder uitsluiting.
HV
Gerechtshof Den Haag 11-10-2017
(pub. 28-12-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:3780
De man heeft van zijn ouders € 148.000,- geërfd onder uitsluitingsclausule. Dit is overgeboekt naar rekening die tot de gemeenschap behoorde. De gemeenschap is daardoor gebaat en de man heeft in beginsel een vergoedingsrecht op de gemeenschap van € 148.000,-. Hof: "In het geval de gelden verteerd zijn door consumptieve uitgaven betekent dat in beginsel nog niet dat de man zijn vergoedingsvordering niet kan verzilveren. De onderhavige gemeenschap omvat nog voldoende activa waaruit de vergoedingsvordering kan worden voldaan."
HVERIP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 01-12-2016
(pub. 20-12-2017), ECLI:NL:GHSHE:2016:5372
Rechtsmacht echtscheiding brengt rechtsmacht verdeling mee (art. 4 lid 3 Rv). Vanaf datum huwelijk NL recht toepasselijk (art. 4 lid 1 Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978). Maakt art. 1:94 BW niet-gerechtvaardigd onderscheid tussen NL en Russische erflaters? Voorlopig oordeel: partij die zich op ontbreken uitsluitingsclausule beroept moet feiten en omstandigheden stellen die dat beroep rechtvaardigen anders blijft art. 1:94 BW wegens strijd met art. 14 EVRM jo. art. 1 P1 en art. 1 P12 buiten toepassing.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
De uitsluitingsclausule

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN