ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Regelingen voor wilsonbekwaamheid
Het is van belang om zaken vast te leggen voor de situatie van wilsonbekwaamheid. In dit artikel een overzicht van de verschillende mogelijkheden.
CIZ-aanvragen voor wilsonbekwame cliënten
Geen bijstandsuitkering wegens volmacht vermogensbeheer?
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-11-2019
(pub. 20-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9847
Bewindvoerder wordt op eigen verzoek ontslagen. Kinderen rechthebbende kunnen zich niet vinden in de benoeming van de nieuwe professionele bewindvoerder. Hof bekrachtigt deze benoeming en gaat voorbij aan het levenstestament van rechthebbende.
Rechtbank Overijssel 11-06-2019
(pub. 03-07-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:2233
Eisers stellen dat zij een spoedeisend belang hebben bij toetreding tot het levenstestament en dat zij als gevolmachtigden kunnen handelen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat van onverwijlde spoed in dit geval onvoldoende is gebleken.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-12-2018
(pub. 29-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10856
Verzoek tot ondercuratelestelling dan wel bewind. Stellingen onvoldoende onderbouwd. Geen aanleiding voorbij te gaan aan levenstestament. 1:378 lid 1 BW.
Rechtbank Midden-Nederland 14-03-2019
(pub. 25-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1113
instellen Bewind en mentorschap, benoeming professionele bewindvoerder en mentor, ondanks levenstestament waarin partner is aangewezen als gevolmachtigde.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 08-02-2018

(pub. 02-03-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:1253
Verzoek van zoon tot instelling beschermingsbewind en mentorschap over zijn moeder. Afwijzing verzoek: de kantonrechter is van oordeel, dat moeder nog steeds prima voor zichzelf kan opkomen en dat zij nog steeds voldoende zelfredzaam blijkt te zijn. Voorts heeft zij met haar recent opgestelde levenstestament een prima voorziening getroffen (aanwijzing dochter als gevolmachtigde), mocht zij in de toekomst toch wilsonbekwaam worden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN