ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Aandacht voor vaccinatie bij scheiding
Heeft GI vervangende toestemming nodig voor medische behandeling (persoonlijkheidsonderzoek)?
Rechtbank Gelderland 29-06-2018 (pub. 26-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5764
Niet bij gesloten jeugdhulp. Daarvoor geeft de Jeugdwet een speciale regeling, die voorgaat op de regeling voor de behandelingsovereenkomst in het BW. Wil van gezaghebbende ouder dan niet relevant.
Verzoek GI tot vaccinatie toegewezen
Rechtbank Rotterdam 14-01-2019 (pub. 31-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:693
Vaccinatie niet wegens ernstig gezondheidsgevaar (art. 1:265h BW bij OTS). Hoewel geen gezagsverzoek voorligt, acht kinderrechter het praktisch om verzoek van GI in licht van art. 1:253a BW te bezien.
Machtiging rechter nodig voor opname psychiatrische inrichting 16-jarige?
Rechtbank Noord-Holland 01-11-2018 (pub. 06-11-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:9645
Minderjarige (16) en moeder zijn akkoord met vrijwillige opname; vader is onbereikbaar. Rechter acht machtiging onder deze omstandigheden niet nodig.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Nederland 12-04-2019
(pub. 17-04-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:1546
Verzoek GI om vervangende toestemming medische behandeling o.g.v. art. 1:265h BW is bij psychiatrische gezinsopname niet haalbaar. Klinische opname voor ouderschapsbeoordeling is in algemeen niet noodzakelijk om ernstig gevaar voor gezondheid kind af te wenden. Art. 1:265e lid 1 sub b BW is ook niet toewijsbaar als een kind ouder dan twaalf jaar niet wilsonbekwaam is. Het geschil tussen ouders is een geschil dat op de voet van art. 1:253a BW aan de rechtbank kan worden voorgelegd. Kinderrechter kiest praktische oplossing.
Gerechtshof Den Haag 30-01-2019
(pub. 06-03-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:331
Vader heeft uitgekleed gezag. Mbt oa medische zaken mag moeder beslissen, onverlet recht vader die beslissingen < art. 1:253a BW aan rechter voor te leggen. Vader vraagt rechter om vervangende toestemming mbt vaccinaties cf richtlijnen RIVM van kind (7) dat reeds lang geen vaccinaties ontving. Moeder stelt dat het niet in belang dochter is om haar alsnog de BMR en de nieuwe meningokokkenvaccinaties toe te dienen. Hof beperkt zich tot DKTP, DTP, BMR en MenC. en verleent vader alsnog verv. toestemming. Meteen uitvoerbaar.
Rechtbank Gelderland 29-06-2018

(pub. 26-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5764
GI niet-ontvankelijk in haar verzoek om vervangende toestemming voor een medische behandeling (in dit geval een persoonlijkheidsonderzoek). Het betreft een minderjarige van 13 die met een machtiging vd kinderrechter in de gesloten jeugdhulp is geplaatst. Een medische behandeling kan dan tegen de wil vd gezaghebbende ouder in ingezet worden en de GI hoeft hiervoor geen vervangende toestemming aan de kinderrechter te vragen. Art. 6.3.2 Jw vormt namelijk een “lex specialis” ten opzichte van art. 7:450 BW.
Rechtbank Limburg 20-12-2018
(pub. 07-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2018:12443
Vervangende toestemming voor logopedie op grond van art. 1:265h BW, maar niet voor traumabehandeling.. Niet gebleken van noodzaak voor behandeling ve aannemelijk te achten trauma bij de kinderen.
Rechtbank Rotterdam 14-01-2019

(pub. 31-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:693
GI verzoekt vervangende toestemming voor deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma. Rb: de verzochte medische behandeling is niet noodzakelijk om ernstig gevaar voor de gezondheid van de minderjarige te voorkomen, dus geen toestemming ogv art. 1:265h BW. Moeder geeft toestemming, vader niet. Hoewel geen gezagsverzoek voorligt, acht de kinderrechter het praktisch om het verzoek van de GI ook in het licht van art. 1:253a BW te bezien. Kinderrechter verleent vervangende toestemming.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Behandeling minderjarige

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN