ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vervangende toestemming vaccinatie, maar probleem bij tenuitvoerlegging
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-07-2019 (pub. 17-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2559
Moeder blijft medewerking weigeren en vader kan kind niet zelf laten vaccineren omdat hij slechts begeleide contacten met kind heeft. Hof gelast comparitie voor oplossing maar kind moet wel gevaccineerd worden.
Aandacht voor vaccinatie bij scheiding
Heeft GI vervangende toestemming nodig voor medische behandeling (persoonlijkheidsonderzoek)?
Rechtbank Gelderland 29-06-2018 (pub. 26-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5764
Niet bij gesloten jeugdhulp. Daarvoor geeft de Jeugdwet een speciale regeling, die voorgaat op de regeling voor de behandelingsovereenkomst in het BW. Wil van gezaghebbende ouder dan niet relevant.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 23-07-2019
(pub. 06-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2729
Verzoek vervangende toestemming tot deelname minderjarige aan het rijksvaccinatieprogramma. Hof is van oordeel dat deelname in het belang van de minderjarige is. Verzoek de beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren wordt toegewezen.
Rechtbank Oost-Brabant 21-08-2018
(pub. 22-07-2019), ECLI:NL:RBOBR:2018:6742
Verzoek van vader tot vervangende toestemming om de minderjarige te laten vaccineren volgens het van overheidswege opgestelde vaccinatieprogramma wordt toegewezen. De heersende leer is dat het vaccinatieprogramma nog steeds voldoet en zonder wezenlijke risico's kan worden gevolgd.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-07-2019

(pub. 17-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2559
Rb heeft bepaald dat kind vaccinaties mag ontvangen. Moeder werkt daar niet aan mee, ondanks het feit dat de beschikking in kracht van gewijsde is gegaan. De man heeft daarom in KG medewerking gevorderd op straffe van dwangsom. Vader kan kind niet zelf laten vaccineren omdat hij slechts slechts begeleide contacten met kind heeft. Hof gelast comparitie waarbij het partijen uitnodigt voor gesprek over oplossing en maakt daarbij alvast duidelijk dat er geen discussie mogelijk is over de vraag of kind gevaccineerd moet worden.
Rechtbank Noord-Nederland 12-04-2019
(pub. 17-04-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:1546
Verzoek GI om vervangende toestemming medische behandeling o.g.v. art. 1:265h BW is bij psychiatrische gezinsopname niet haalbaar. Klinische opname voor ouderschapsbeoordeling is in algemeen niet noodzakelijk om ernstig gevaar voor gezondheid kind af te wenden. Art. 1:265e lid 1 sub b BW is ook niet toewijsbaar als een kind ouder dan twaalf jaar niet wilsonbekwaam is. Het geschil tussen ouders is een geschil dat op de voet van art. 1:253a BW aan de rechtbank kan worden voorgelegd. Kinderrechter kiest praktische oplossing.
Gerechtshof Den Haag 30-01-2019
(pub. 06-03-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:331
Vader heeft uitgekleed gezag. Mbt oa medische zaken mag moeder beslissen, onverlet recht vader die beslissingen < art. 1:253a BW aan rechter voor te leggen. Vader vraagt rechter om vervangende toestemming mbt vaccinaties cf richtlijnen RIVM van kind (7) dat reeds lang geen vaccinaties ontving. Moeder stelt dat het niet in belang dochter is om haar alsnog de BMR en de nieuwe meningokokkenvaccinaties toe te dienen. Hof beperkt zich tot DKTP, DTP, BMR en MenC. en verleent vader alsnog verv. toestemming. Meteen uitvoerbaar.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Behandeling minderjarige

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN