ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Vervangende toestemming voor vaccinatie: welk toetsingskader geldt bij ondertoezichtstelling?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-10-2019 (pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9402
Hoewel sprake is van OTS geldt niet het noodzakelijkheidscriterium van art. 1:265h BW maar of het in het belang van het kind wenselijk is (art. 1:253a BW). Ouders zouden anders nieuwe procedure moeten voeren.
Geen vervangende toestemming voor sterilisatie zwakbegaafde zoon (16)
Rechtbank Midden-Nederland 16-08-2019 (pub. 08-10-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4351
Belang van jongen voorop en terughoudende toetsing Rb. Seksueel overschrijdend gedrag geen afdoende reden. Belang van meisje dat evt. zwanger wordt of van evt. toekomstig kind weegt niet zwaarder. Rb "kan niet in toekomst kijken."
Vervangende toestemming vaccinatie, maar probleem bij tenuitvoerlegging
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-07-2019 (pub. 17-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2559
Moeder blijft medewerking weigeren en vader kan kind niet zelf laten vaccineren omdat hij slechts begeleide contacten met kind heeft. Hof gelast comparitie voor oplossing maar kind moet wel gevaccineerd worden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-10-2019

(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9402
GI verzoekt vervangende toestemming voor vaccinatie. Ontvankelijk, aangezien GI het verzoek heeft gebaseerd op art. 1:265h BW, dat gaat over vervangende toestemming voor een medische behandeling van een kind dat onder toezicht staat. Maar kinderrechter past in dit specifieke geval niet toetsingskader van art. 1:265h BW toe maar van art. 1:253a BW. Anders zou dit tot onwenselijke gevolg leiden dat de ouders, die hierover een geschil hebben, (opnieuw) een procedure moeten voeren. Verzoek toegewezen.
Rechtbank Midden-Nederland 16-08-2019

(pub. 08-10-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4351
Verzoek vader om vervangende toestemming sterilisatie zwakbegaafde zoon (16 jaar) met autistische gedragskenmerken afgewezen. Risico op seksueel overschrijdend gedrag op zichzelf geen argument om jongen te laten steriliseren. Verder staat belang jongen bij nemen medische beslissing voorop. In uitzonderlijke situaties kan rb ook belangen anderen meewegen. In dit geval zouden dat de belangen vh meisje dat zwanger wordt of die ve toekomstig kind of de ouders kunnen zijn. Deze belangen wegen niet zwaarder dan belang jongen.
Gerechtshof Amsterdam 23-07-2019
(pub. 06-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2729
Verzoek vervangende toestemming tot deelname minderjarige aan het rijksvaccinatieprogramma. Hof is van oordeel dat deelname in het belang van de minderjarige is. Verzoek de beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren wordt toegewezen.
Rechtbank Oost-Brabant 21-08-2018
(pub. 22-07-2019), ECLI:NL:RBOBR:2018:6742
Verzoek van vader tot vervangende toestemming om de minderjarige te laten vaccineren volgens het van overheidswege opgestelde vaccinatieprogramma wordt toegewezen. De heersende leer is dat het vaccinatieprogramma nog steeds voldoet en zonder wezenlijke risico's kan worden gevolgd.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-07-2019

(pub. 17-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2559
Rb heeft bepaald dat kind vaccinaties mag ontvangen. Moeder werkt daar niet aan mee, ondanks het feit dat de beschikking in kracht van gewijsde is gegaan. De man heeft daarom in KG medewerking gevorderd op straffe van dwangsom. Vader kan kind niet zelf laten vaccineren omdat hij slechts slechts begeleide contacten met kind heeft. Hof gelast comparitie waarbij het partijen uitnodigt voor gesprek over oplossing en maakt daarbij alvast duidelijk dat er geen discussie mogelijk is over de vraag of kind gevaccineerd moet worden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Behandeling (medisch/psych.) minderjarige

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN