Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Recht op informatie X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Informatierecht van legitimaris - wel proceskostenveroordeling
Rechtbank Midden-Nederland 25-04-2018 (pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1663
Legitimaris/niet-erfgenaam kan tegenover erfgenamen en executeurs aanspraak maken op informatie tbv berekening legitieme. Veroordeling in proceskosten: Rb niet naar waarheid voorgelicht.
Beslissing o.g.v. 843a Rv niet appellabel
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-03-2018 (pub. 28-03-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1308
Incidentele vordering tot afgifte/inzage administratie erflater en appellante afgewezen. Beslissing louter en alleen o.g.v. art. 843a Rv is in beginsel, zonder toestemming van de rechtbank, niet appellabel.
Recht op informatie voor legitimaris
Rechtbank Limburg 25-01-2018 (pub. 31-01-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:803
Legitimaris heeft recht op inzage en afschriften van bescheiden voor berekening legitieme portie. Verweerder (enig erfgenaam en executeur) is verplicht de verlangde gegevens aan verzoekster te verschaffen.
Medisch beroepsgeheim bij beoordeling verstandelijke vermogens erflater
Rechtbank Noord-Nederland 27-09-2017 (pub. 30-10-2017), ECLI:NL:RBNNE:2017:4099
Medisch beroepsgeheim wordt doorbroken: recente wijziging van testament waardoor betrokkenen zijn onterfd en aanwijzingen dat erflater t.t.v. wijziging wilsonbekwaam was. 
meer >>

JURISPRUDENTIE

ERFP
Rechtbank Midden-Nederland 25-04-2018
(pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1663
Ogv art. 4:78 BW kan legitimaris die niet erfgenaam is, tegenover erfgenamen en de met beheer van de nalatenschap belaste executeurs aanspraak maken op inzage en een afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van zijn legitieme portie behoeft. Vanwege de privatieve bevoegdheid van de executeur, kan legitimaris in dit verband alleen de executeur aanspreken. Veroordeling eiseres in proceskosten: hoge vordering met weinig onderbouwing en i.s.m. art. 21 Rv Rb onvolledig en niet naar waarheid voorgelicht.
ERFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-03-2018
(pub. 28-03-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1308
Incidentele vordering tot afgifte/inzage administratie erflater en appellante afgewezen. Beslissing louter en alleen op grond van art. 843a Rv is in beginsel, zonder toestemming van de rechtbank, niet appellabel.
ER
Rechtbank Limburg 25-01-2018
(pub. 31-01-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:803
Legitimaris heeft recht op inzage en afschriften van bescheiden om te kunnen berekenen hoe groot haar legitieme portie is. Daartoe kan verzoekster verweerder aanspreken omdat verweerder, in zijn hoedanigheid van enig erfgenaam en executeur, ingevolge het bepaalde in art. 4:78 BW verplicht is de verlangde gegevens aan verzoekster te verschaffen.
ERTU
Gerechtshof Amsterdam 09-01-2018
(pub. 12-01-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:19
Ingevolge artikel 99 lid 1 Wna kan ieder die daarbij enig redelijk belang heeft een klacht indienen. Het begrip ‘enig redelijk belang’ moet ruim worden opgevat. Het kan een rechtstreeks belang zijn, maar ook een indirect of afgeleid belang.
ERFPTU
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31-10-2017
(pub. 01-11-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:4702
In het algemeen kan van een rechtmatig belang in de zin van artikel 843a lid 1 Rv reeds sprake zijn indien degene die afschrift verlangt dat stuk niet tot zijn beschikking heeft maar wel bekend is met het bestaan ervan en dat stuk in de procedure zou willen overleggen. Voldoende is dat het desbetreffende stuk relevant kan zijn voor een niet op voorhand als kansloos aan te merken vordering of verweer.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Van wie is het geld op de bankrekening van de overledene?
(Mr. Jeroen Peet, 12-09-2018)
Van wie is het geld op een en/of-bankrekening na overlijden? Behoort dat geld de overledene toe of een derde die mederekeninghouder is? Daarover ontstaat tussen die laatste en de erfgenamen geregeld discussie. Wat is de oplossing?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN