ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Ook deeltijd uithuisplaatsing mogelijk
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-07-2018 (pub. 30-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3217
Deeltijd uithuisplaatsing, met machtiging UHP. Rb: verblijf van minderjarige in buddy-pleeggezin voor enkele dagen en nachten per week is bedoeld om volledige uithuisplaatsing te voorkomen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-07-2018

(pub. 30-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3217
Deeltijd uithuisplaatsing, met machtiging uithuisplaatsing. Rb: "Het verblijf van de minderjarige in het buddy-pleeggezin voor enkele dagen en nachten per week is bedoeld om een volledige uithuisplaatsing van de minderjarige te voorkomen en is een variant op de reguliere “volledige” uithuisplaatsing. In deze variant blijft ook de ouder – gedurende een deel van de week – een rol in de verzorging en opvoeding houden."
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-03-2018
(pub. 13-03-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1026
Uithuisplaatsing;bekrachtiging deeltijd-uithuisplaatsing drie dagen per week. Inzetten op twee sporen beleid: enerzijds rust en structuur voor de minderjarige en anderzijds moet de moeder aan eigen problematiek werken om opvoedingscapaciteiten te verbeteren.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-02-2018
(pub. 28-02-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1823
Ondertoezichtstelling opgeheven, uithuisplaatsing beëindigd. Hulpverlening in een vrijwillig kader is toereikend.
Rechtbank Limburg 11-12-2015
(pub. 29-12-2015), ECLI:NL:RBLIM:2015:11104
Met een schriftelijke aanwijzing gelijk te stellen beperking van de contacten tussen het uit huis geplaatste kind en een gezagsdragende ouder; artikel 1:265f BW. De gecertificeerde instelling hoefde de brief van de advocaat van de moeder niet als een uitdrukkelijk verzoek om een schriftelijke aanwijzing op te vatten. Verzoek niet concreet en duidelijk zodat het verzoek niet-ontvankelijk wordt verklaard.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-11-2015
(pub. 27-11-2015), ECLI:NL:GHSHE:2015:4774
uithuisplaatsing (deeltijd)
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Buddy-pleeggezin als alternatief voor volledige uithuisplaatsing
(Mr. Marie-José Stoffijn, 06-09-2018)
De keuze voor uithuisplaatsing van een kind is ingrijpend maar in sommige gevallen onvermijdelijk. Toch is uithuisplaatsing niet de énige oplossing: een buddy-pleeggezin kan de zorg voor het kind een deel van de week overnemen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN