Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Proceskostenveroordeling X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Wegens handelen moeder geen proceskostenveroordeling
Rechtbank Den Haag 18-07-2017 (pub. 09-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2017:16575
Vervangende toestemming moeder voor vakantie met kind in Ethiopië, maar geen proceskostenveroordeling vader: moeder heeft vader voor voldongen feit geplaatst, wat niet getuigt van respect voor zijn positie als gezagsouder.
Bewindvoerder veroordeeld in proceskosten
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-04-2018 (pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:3546
De man/zijn bewindvoerder betrekt vrouw in procedures zonder vooraf te communiceren over mogelijke oplossing en maakt zijn financiële positie niet inzichtelijk bij verzoek nihilstelling kinderalimentatie.
Proceskostenveroordeling bij gewonnen procedure
Rechtbank Midden-Nederland 24-04-2018 (pub. 02-05-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1789
Verzoek man nihilstelling partneralimentatie toegewezen. Toch proceskostenveroordeling man: verzoek had behandeld kunnen worden in eerdere procedure kinderalimentatie.
Informatierecht van legitimaris - wel proceskostenveroordeling
Rechtbank Midden-Nederland 25-04-2018 (pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1663
Legitimaris/niet-erfgenaam kan tegenover erfgenamen en executeurs aanspraak maken op informatie tbv berekening legitieme. Veroordeling in proceskosten: Rb niet naar waarheid voorgelicht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Gerechtshof Amsterdam 28-08-2018
(pub. 07-09-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3121
Fout kantonrechter: verstekvonnis gewezen terwijl man wel verschenen was. Vrouw executeert verstekvonnis toch. Man gaat in verzet. Hof: man is ontvankelijk in verzet (verwijzing naar HR 1811/16 ECLI:NL:HR:2016:2642 en naar art.6 EVRM). Afwijzing vorderingen vrouw n.a.v. beëindiging affectieve relatie. Stelling dat sprake was van geldlening onvoldoende onderbouwd. Aan bewijslevering wordt derhalve niet toegekomen. Evenmin sprake van ongerechtvaardigde verrijking. Compensatie proceskosten.
FPKI
Rechtbank Noord-Holland 13-12-2017
(pub. 06-09-2018), ECLI:NL:RBNHO:2017:10419
Proceskostenveroordeling voor vader wiens ex-vrouw, door het uitblijven ve reactie van zijn kant, genoodzaakt was een procedure te starten voor vervangende toestemming behandeling dochter.
HVFP
Rechtbank Overijssel 09-08-2018
(pub. 05-09-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:3198
Kort geding ivm weigering vrouw om akte van verdeling, o.a. ivm toedeling woning aan man, te ondertekenen. Vrouw tekent n.a.v. afspraak op zitting alsnog. Man wil uitspraak omtrent verzochte proceskostenveroordeling. Vrouw wordt in de werkelijke (toevoegings-) kosten veroordeeld, nu zij geen enkele geldige reden heeft gegeven waarom zij niet eerder meewerkte.
FPKI
Rechtbank Den Haag 08-08-2018
(pub. 04-09-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:9136
Gezagsuitoefening
FP
Rechtbank Gelderland 26-04-2018
(pub. 28-08-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3700
Geschil tussen ex-partners. De man wil dat de vrouw dozen met papieren en foto’s aan hem afgeeft. De man heeft dit echter al eerder gevorderd. De vordering is toen afgewezen. Je kunt niet twee keer vonnis vragen over hetzelfde punt (gezag van gewijsde ex art. 236 Rv). Deze uitspraak heeft dus bindende kracht tussen partijen (ECLI:NL:HR:2011:BT7594). Vordering wordt afgewezen met proceskostenveroordeling. De man had na het inwinnen van juridisch advies kunnen weten dat hij niet dezelfde vordering kan instellen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Proceskostenveroordeling

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN