ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Man trekt vlak voor zitting beroep in; zou man sieren als hij kosten vrouw vergoedt
Gerechtshof Den Haag 10-04-2019 (pub. 08-05-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1069
Hof acht intrekking beroepschrift man rechtsgeldig, maar onzorgvuldig. Het zou de man sieren als hij de kosten van de vrouw vergoedt, nu zij nodeloos met haar advocaat op zitting is verschenen.
Vader zonder omgang verzoekt verklaring voor recht dat moeder onrechtmatig handelde
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-03-2019 (pub. 28-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2692
Grondslag van het verzoek ligt niet in het familierecht, dus: 1. Moet bij dagvaarding en niet bij verzoekschrift en 2. Geen compensatie kosten maar proceskostenveroordeling vader (omgangsverzoek vader afgewezen).
Alle aanleiding voor proceskostenveroordeling, maar ...
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-03-2019 (pub. 15-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:993
Geen volledige medewerking van moeder aan omgang. Autonomie voor contact met vader moet niet liggen bij kind (2008). Geen proceskostenveroordeling, want Hof vreest dat moeder dit negatief aan kind zal uitleggen.
Vrouw traineert de echtscheiding en krijgt deksel op de neus
Gerechtshof Amsterdam 19-02-2019 (pub. 05-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:658
Vrouw in appel van zelf verzochte echtscheiding. Afgewezen, met proceskostenveroordeling. Lijkt ingegeven door wens scheiding te vertragen om huwelijk langer dan 5 jaar te laten duren (ivm duur partneralimentatie).
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-05-2019
(pub. 15-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1725
Art. 1:160 BW. Ook indien grief man ten aanzien van samenwonen en/of bewijsaanbod zou slagen, moet daarnaast vast komen te staan dat vrouw en betrokkene elkaar wederzijds verzorgen én gemeenschappelijke huishouding voeren. Man heeft daartoe onvoldoende gesteld. Sturen brieven aan werkgever man brengt niet mee dat sprake is van dusdanig grievend gedrag dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen nakoming van onderhoudsplicht kan worden verlangd.
Gerechtshof Den Haag 10-04-2019

(pub. 08-05-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1069
Hof acht handelwijze van de man mbt tot de intrekking van het beroepschrift onzorgvuldig, maar wel geldig, nu deze is geschied cfm de toepasselijke procesreglementen. Dit heeft voor de vrouw wel onnodige kosten met zich gebracht: zij is met haar advocaat ter zitting verschenen. Hof: Het zou de man sieren indien hij deze kosten aan de vrouw zal vergoeden. Nu de vrouw haar verzoek om een kostenveroordeling eerst na deze intrekking aan het hof heeft voorgelegd, kan het hof geen kostenveroordeling meer uitspreken."
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-04-2019
(pub. 01-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1528
Verzoek proceskostenveroordeling afgewezen. Het slechts met summiere grieven appel instellen om de beroepstermijn veilig te stellen en het vervolgens, na indiening van het verweerschrift, weer intrekken van het beroep, levert geen nodeloos of lichtvaardig procederen op.
Rechtbank Den Haag 22-01-2019
(pub. 25-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4076
Kort geding over klachten ouders over rapport Raad voor de Kinderbescherming (geen OTS). Vonnis uiteindelijk alleen over proceskostenveroordeling. Voorzieningenrechter acht door RvdK aangeboden bedrag passend omdat enerzijds Rvdk na de eerdere zitting niet steeds voldoende zorgvuldig en voortvarend te werk gegaan, wat advocaat van de ouders noopte tot hernieuwde actie met bijbehorende kosten, maar anderzijds zijn namens ouders op de valreep ook weer nieuwe en deels onhaalbare eisen gesteld die noopten tot verweer van RvdK.
Rechtbank Midden-Nederland 20-03-2019
(pub. 15-04-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1370
Wijze van procederen in strijd met de goede procesorde. Proceskostenveroordeling.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Proceskosten

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN