ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Proceskostenveroordeling wegens nodeloos procederen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-10-2018 (pub. 07-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:9249
Vrouw frustreert verdeling woning door intrekking echtscheidingsverzoek en door verzoek schorsing werking beschikking rechtbank, terwijl dit laatste inhoudelijk niet nodig was.
Rechtbank Rotterdam 07-01-2019 (pub. 22-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:419
Alimentatiezaak. Pas ter zitting stelt vrouw dat stukken van man onvoldoende zijn. Plicht van (ook) verzoeker om tijdig stellingen en onderbouwingen in te brengen en niet spreekwoordelijke kruit droog te houden.
Niet mogelijk om later alsnog gronden aan te voeren!
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018 (pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4456
Beroepschrift bevat niet de gronden van het beroep: verzoek vernietiging op nader aan te voeren gronden. Man niet-ontvankelijk, met veroordeling in de proceskosten.
Wegens handelen moeder geen proceskostenveroordeling
Rechtbank Den Haag 18-07-2017 (pub. 09-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2017:16575
Vervangende toestemming moeder voor vakantie met kind in Ethiopië, maar geen proceskostenveroordeling vader: moeder heeft vader voor voldongen feit geplaatst, wat niet getuigt van respect voor zijn positie als gezagsouder.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Gerechtshof Den Haag 18-12-2018
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:3851
Kort geding. Afwikkeling eenvoudige gemeenschap: gemeenschappelijke woning. De man heeft geen belang meer bij het hoger beroep nu het bestreden vonnis is ingehaald door een later vonnis, waardoor het bestreden vonnis zijn betekenis heeft verloren. Volgt veroordeling in de kosten, nu de man tegen beter weten in het hoger beroep niet heeft ingetrokken.
ALFP
Rechtbank Noord-Nederland 15-01-2019
(pub. 12-02-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:99
Geen verwijtbaar inkomensverlies, man heeft VSO overgelegd. Man is verder vrij zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen als gemeenteraadslid, dit levert geen verwijtbaar inkomensverlies op omdat het passieve kiesrecht zich daartegen verzet. Inkomen uit raadslidmaatschap wordt meegenomen bij bepaling draagkracht. Geen correctie op jaarrekening vrouw. Evenmin verrekening kinderalimentatie. Griffierecht jongmeerderjarige komt voor rekening Staat, nu zaken ten onrechte niet gevoegd zijn.
HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-10-2018
(pub. 07-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:9249
Verzoek tot schorsing werking beschikking. Veroordeling in de proceskosten wegens onnodig procederen.
ALFP
Rechtbank Limburg 23-01-2019
(pub. 06-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:619
Voorzieningenrechter oordeelt dat geen misverstand kan bestaan over de strekking van de vorderingen, te weten onmiddellijke betaling van de volledige alimentatieachterstand. de man wordt hiertoe veroordeeld. Verweer dat vorderingen strekken tot verklaring voor recht slaagt niet. Geëiste dwangsom niet toewijsbaar, nu deze niet aan betaling geldsom gekoppeld kan worden. Man wordt veroordeeld in de proceskosten.
ALFP
Rechtbank Rotterdam 07-01-2019
(pub. 22-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:419
Dat de man een eenmanszaak is begonnen, is geen rechtens relevante wijziging van omstandigheden die wijziging van de kinderalimentatie rechtvaardigt. Hij verdient nl. nu minder dan toen de alimentatie werd vastgesteld. De stelling dat hij zijn verdiencapaciteit niet benut en dat hij (weer) in loondienst zou moeten/kunnen gaan werken is tardief (pas tijdens de zitting). Het verzoek van de man dat zij het griffierecht vergoedt wordt toegewezen. Zou i.c. in strijd zijn met redelijkheid en billijkheid om te compenseren.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Proceskosten

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN