Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Proceskostenveroordeling X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Wegens handelen moeder geen proceskostenveroordeling
Rechtbank Den Haag 18-07-2017 (pub. 09-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2017:16575
Vervangende toestemming moeder voor vakantie met kind in Ethiopië, maar geen proceskostenveroordeling vader: moeder heeft vader voor voldongen feit geplaatst, wat niet getuigt van respect voor zijn positie als gezagsouder.
Bewindvoerder veroordeeld in proceskosten
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-04-2018 (pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:3546
De man/zijn bewindvoerder betrekt vrouw in procedures zonder vooraf te communiceren over mogelijke oplossing en maakt zijn financiële positie niet inzichtelijk bij verzoek nihilstelling kinderalimentatie.
Proceskostenveroordeling bij gewonnen procedure
Rechtbank Midden-Nederland 24-04-2018 (pub. 02-05-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1789
Verzoek man nihilstelling partneralimentatie toegewezen. Toch proceskostenveroordeling man: verzoek had behandeld kunnen worden in eerdere procedure kinderalimentatie.
Informatierecht van legitimaris - wel proceskostenveroordeling
Rechtbank Midden-Nederland 25-04-2018 (pub. 26-04-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1663
Legitimaris/niet-erfgenaam kan tegenover erfgenamen en executeurs aanspraak maken op informatie tbv berekening legitieme. Veroordeling in proceskosten: Rb niet naar waarheid voorgelicht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Gerechtshof Den Haag 06-11-2018
(pub. 09-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3063
Woning in eerdere beschikking hof onder gehoudenheid betaling overbedelingsuitkering toegescheiden aan M. Daarmee is (partieel) verdeling vastgesteld. Die verdeling heeft goederenrechtelijke werking.Inschrijving beschikking (art. 3:17 lid 1 sub e BW) voert tot overgang eigendom:levering is dan niet meer nodig.In rechtsverhouding deelgenoten is inschrijving geen constitutief vereiste voor goederenrechtelijke werking. Verschuldigdheid overbedelingsvordering. Dwangsommen niet verbeurd nu vonnis niet is betekend. Proceskosten
FP
Gerechtshof Den Haag 16-10-2018
(pub. 02-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2893
Huwelijk naar Nederlands en Sjiitisch-Islamitisch recht. Echtscheiding naar Nederlands recht in 2015 uitgesproken. Man weigert medewerking aan de ontbinding van het gesloten religieus huwelijk. Hof acht die weigering - evenals de rechtbank - onder gegeven omstandigheden onrechtmatig. De man wordt veroordeeld tot medewerking aan de ontbinding van het religieus huwelijk, met oplegging dwangsommen en lijfsdwang. Proceskostenveroordeling gelet op het onrechtmatig handelen van de man.
ALFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 01-11-2018
(pub. 02-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4538
Pp hebben in convenant opgenomen dat V na de e.s. onmiddellijk zal gaan samenwonen en dat daarom het partneralimentatievraagstuk buiten beschouwing blijft. V verzoekt toch vaststelling PAL, zij stelt nooit te zijn gaan samenwonen. Hof oordeelt dat V wel aan stelplicht heeft voldaan, maar komt niet tot een andere beslissing dan de Rb. De stukken en verklaringen zijn onvoldoende om vast te stellen dat het centrum van bestaan van de vrouw niet bij haar partner was en dat zij niet hebben samengewoond. V heeft geen bewijsaanbod gedaan...
FPKI
Gerechtshof Den Haag 09-10-2018
(pub. 01-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2887
Kort geding. Hoger beroep. In deze procedure liggen dezelfde punten voor als die waarover de rechtbank inmiddels in de bodemprocedure heeft beslist. Geen ruimte voor het hof om in kort geding een andere beslissing te geven. Kennelijke misslag gesteld noch gebleken. Geen belang bij de vorderingen. Man had zijn vordering in beroep na de beslissing in de bodemprocedure kunnen intrekken. Daarom gedeeltelijke proceskostenveroordeling.
FP
Gerechtshof Amsterdam 25-09-2018
(pub. 09-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3614
Man gaat enkel in beroep tegen de proceskostenveroordeling. Het hof overweegt dat op grond van de hoofdregel van art. 237 Rv de partij die in het ongelijk is gesteld, c.q. de kosten nodeloos heeft aangewend dan wel veroorzaakt, in die kosten wordt veroordeeld. De kosten mogen geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd op wettelijke en in jurisprudentie ontwikkelde gronden. Hof oordeelt dat man in eerste aanleg terecht in de kosten is veroordeeld en veroordeelt hem ook in hoger beroep in de kosten.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Proceskostenveroordeling

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN