ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Vader zonder omgang verzoekt verklaring voor recht dat moeder onrechtmatig handelde
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-03-2019 (pub. 28-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2692
Grondslag van het verzoek ligt niet in het familierecht, dus: 1. Moet bij dagvaarding en niet bij verzoekschrift en 2. Geen compensatie kosten maar proceskostenveroordeling vader (omgangsverzoek vader afgewezen).
Overleg over studie is voorwaarde voor bijdrage
Rechtbank Rotterdam 22-11-2017 (pub. 04-12-2017), ECLI:NL:RBROT:2017:9080
Rb ontbindt ouderschapsplan tussen ex-stiefvader en meerderjarige ex-stiefdochter m.b.t. studiebijdrage, omdat stiefdochter zich niet aan voorwaarde (overleg met stiefvader over studie) heeft gehouden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 25-09-2019
(pub. 09-10-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:6915
Tussen partijen is in geschil hoe bepalingen uitgelegd dienen te worden. De letterlijke bewoordingen zijn voor tweeërlei lezing vatbaar en bieden onvoldoende duidelijkheid bij de uitleg van de bepalingen. Het komt derhalve aan op de zin die partijen aan hetgeen is overeengekomen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Uit gedragingen en verklaringen van partijen blijkt dat het de bedoeling was om de vrouw op hetzelfde (geïndexeerde) bestedingsniveau te houden.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-03-2019

(pub. 28-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2692
Rb paste wisselbepaling art. 69 Rv terecht toe, nu de gevraagde verklaring van recht, gegrond op stelling dat vrouw een onrechtmatige daad jegens man pleegde door hem zijn rechten als vader te ontnemen, o.g.v. art. 3:302 BW in dagvaardingsprocedure had dienen te worden gevorderd, nu familierechtelijke grondslag ontbreekt. Daarbij is verzoekschrift aangemerkt als dagvaarding, verweerschrift als concl. van antwoord en mondelinge behandeling als comparitie van pp. Producties relevant voorzover ze ter onderbouwing zijn.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-08-2017
(pub. 18-12-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:7051
Man doet jegens zijn vrouw zowel beroep op art. 1: 84 lid 1 BW (draagplicht mbt kosten der huishouding) als art. 1: 84 lid 2 BW (haar fourneerplicht jegens hem). Verzoekschrift is, anders dan vrouw verdedigt, de aangewezen weg, maar verzoek wordt afgewezen. De vrouw dient echter wél inlichtingen te verschaffen over de stand van de goederen en schulden van partijen. Art.1:83 BW. Man had de vordering hiertoe eigenlijk via dagvaarding aanhangig moeten maken, maar ic is vrouw niet in haar belangen geschaad.
Rechtbank Rotterdam 22-11-2017

(pub. 04-12-2017), ECLI:NL:RBROT:2017:9080
Na verwijzing door de familiekamer wordt vonnis gewezen. Moeder en stiefvader hebben na scheiding een ouderschapsplan opgesteld, waarin een derdenbeding staat met betrekking tot de de (studie)kosten van de stiefdochter. De rb verklaart voor recht dat zij zich vanaf vonnisdatum niet meer op het beding kan beroepen. Zij heeft zich niet aan de voorwaarde om in overleg te treden gehouden. De rb ontbindt het ouderschapsplan tussen stiefouder en stiefdochter voor wat betreft het betalen v een redelijke studiebijdrage.
Rechtbank Den Haag 20-03-2017

(pub. 21-03-2017), ECLI:NL:RBDHA:2017:2717
Rb: In deze zaak is de grondslag de voortdurende solidariteit. Van de vrouw mag worden gevergd om in haar eigen levensonderhoud te voorzien, zeker naarmate de jaren verstrijken. Man heeft recht om periodiek inspanningsverplichting te toetsen. Niet gebleken dat de vrouw zich voldoende heeft ingespannen om in eigen levensonderhoud te voorzien. Onvoldoende sollicitatie-activiteiten, evenmin opleiding gevolgd. Rechtbank stelt overeengekomen partneralimentatie met ingang van 1 oktober 2017 op nihil. 
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Dagvaarding of verzoekschrift

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN