ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Kan ook de wederpartij verzoeken om beschikking aan te vullen?
Hoge Raad 10-05-2019 (pub. 10-05-2019), ECLI:NL:HR:2019:699
Verzoek ex art. 32 Rv kan niet door wederpartij worden gedaan maar alleen door partij die verzoek heeft gedaan waarop rechter deels niet heeft beslist. Die partij kan immers van dat verzoek afzien.
Verkeerde procedure - hof souffleert man
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018 (pub. 19-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:11013
Afwijzing vordering herroeping verdelingsbeschikking ivm verzwegen goed: verzoeker beoogt geen andere verdeling. Hof legt uit welke procedure de man wél moet voeren en formuleert alvast het petitum.
Strafrechtelijke veroordeling leidt tot herroeping beschikking
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-10-2017 (pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2017:11532
Hof heropent geding tot verdeling huwelijksgoederengemeenschap nu strafrechtelijk vast is komen te staan dat man valsheid in geschrifte heeft gepleegd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-06-2019
(pub. 27-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2279
Vordering tot herroeping niet ontvankelijk.
Parket bij de Hoge Raad 19-04-2019
(pub. 17-05-2019), ECLI:NL:PHR:2019:446
Herroeping. Na uitspraak hof over de verdeling van de inboedel wordt in een strafarrest de man veroordeeld voor het opmaken van een valse akte mbt de verkoop van een deel van de inboedel. De vrouw verzoekt daarna herroeping van deze beschikking ogv valsheid in geschrifte. Klachten man over ontvankelijkheid oa omdat de vrouw al eerder bekend was met de valsheid in geschrift.
Hoge Raad 10-05-2019

(pub. 10-05-2019), ECLI:NL:HR:2019:699
Vrouw verzoekt Hof om beschikking ex art. 32 Rv aan te vullen omdat Hof heeft verzuimd te beslissen op verzoek man om vrouw te veroordelen tot terugbetaling. Daarop bepaalt Hof dat vrouw niet gehouden is de teveel betaalde alimentatie terug te betalen. HR casseert: Art. 32 lid 1 Rv staat uitsluitend ten dienste van de partij die het verzoek heeft gedaan waarop de rechter deels niet heeft beslist. Het staat die partij immers vrij van dat verzoek af te zien. Verzoek ex art. 32 Rv kan niet door de wederpartij worden gedaan.
Rechtbank Limburg 08-03-2019
(pub. 18-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3650
Gebleken is dat de tussen partijen gegeven beschikking van 31 januari 2019 een kennelijke, voor partijen kenbare en voor eenvoudig herstel vatbare verschrijving bevat, omdat zowel in de kop van de beschikking als onderaan het dictum per abuis het jaartal ‘2018’ is vermeld in plaats van ‘2019’. Nu sprake is van een kennelijke schrijffout die zich voor eenvoudig herstel leent, gaat rechtbank op grond van art. 31 Rv over tot verbetering.
Parket bij de Hoge Raad 22-02-2019
(pub. 05-04-2019), ECLI:NL:PHR:2019:171
Procesrecht. Art. 32 Rv. Verzuim rechter om te beslissen over onderdeel van het gevorderde of verzochte. Kan verzoek om aanvulling uitspraak ook worden gedaan door de wederpartij? A-G concludeert tot verwerping beroep, HR daarentegen oordeelt dat een beroep op art. 32 lid 1 Rv alleen toekomt aan de partij die de vordering heeft ingesteld of het verzoek heeft gedaan waarop de rechter deels niet heeft beslist. Volgt vernietiging.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Herstel/aanvulling/herziening/herroeping uitspraak

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN