ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Afwijzing "het meer of anders gevorderde" - toch aanvulling dictum
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-11-2019 (pub. 20-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4221
Uitvoerbaarverklaring bij voorraad geëist maar niet gebeurd. In dictum is bepaald dat het meer of anders gevorderde is afgewezen. Toch wordt op verzoek man dictum aangevuld: verzuimd om op dit onderdeel te beslissen.
Bedrog bij DNA-onderzoek leidt na 4 jaar tot heropening vaderschapsprocedure
Rechtbank Rotterdam 25-07-2019 (pub. 29-07-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:5995
Man heeft neef naar DNA-onderzoek gestuurd. Ondanks termijnoverschrijding en verzuim om foto's bij DNA-rapport goed te bekijken is moeder - in belang van dochter - ontvankelijk in (impliciet) verzoek herroeping beschikking.
Kan ook de wederpartij verzoeken om beschikking aan te vullen?
Hoge Raad 10-05-2019 (pub. 10-05-2019), ECLI:NL:HR:2019:699
Verzoek ex art. 32 Rv kan niet door wederpartij worden gedaan maar alleen door partij die verzoek heeft gedaan waarop rechter deels niet heeft beslist. Die partij kan immers van dat verzoek afzien.
Verkeerde procedure - hof souffleert man
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018 (pub. 19-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:11013
Afwijzing vordering herroeping verdelingsbeschikking ivm verzwegen goed: verzoeker beoogt geen andere verdeling. Hof legt uit welke procedure de man wél moet voeren en formuleert alvast het petitum.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-11-2019

(pub. 20-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4221
Aanvulling uitspraak ex art. 32 Rv. kan ook plaatsvinden als het dictum van die uitspraak weliswaar een afwijzing van het "meer of anders" gevorderde dan wel verzochte bevat, maar de rechter tot de conclusie komt dat hij daarbij een (deel van de) vordering of een (deel van het) verzoek over het hoofd heeft gezien en die afwijzing daarop dan ook geen betrekking heeft. Het hof is van oordeel dat het inderdaad aldus bij vergissing niets heeft beslist omtrent de uitvoerbaarverklaring bij voorraad.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10-10-2019
(pub. 10-10-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3747
Herstelbeschikking. In de oorspronkelijke beschikking staat in rechtsoverweging 4.6. vermeld: ‘voormalig advocaat’. Het hof heeft geconstateerd dat er sprake is van een kennelijke schrijffout. Het heeft partijen bericht deze fout te willen verbeteren, en stelt partijen in de gelegenheid hierop te reageren. Het gaat hier om een advocaat die eerder dan de voormalig advocaat bij deze zaak betrokken was. In de betreffende rechtsoverweging wordt nu vermeld: ‘toenmalig advocaat’.
Gerechtshof Amsterdam 17-09-2019
(pub. 01-10-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3464
verzoek tot herroeping afgewezen
Gerechtshof Den Haag 17-07-2019
(pub. 02-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2032
Op basis van - naar later blijkt - valse verklaringen over de bestendigheid van de relatie verkrijgt moeder toestemming om te verhuizen. Procedure wordt heropend. Hof herroept ex art. 390 Rv de eerder afgegeven toestemming. Het rechtsmiddel herroeping vormt een uitzondering op de regel dat procedures een einde moeten hebben en dat een eenmaal – definitief – afgedane zaak niet opnieuw aan een rechter kan worden voorgelegd. Moeder wordt geen toestemming verleend. Proceskostenveroordeling wegens het gepleegde bedrog.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Herstel/aanvulling/herroeping uitspraak

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN