Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Wraking X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Wrakingsverzoek afgewezen
Rechtbank Rotterdam 01-06-2018 (pub. 15-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6712
Artikel 809 Rv over horen minderjarige niet van toepassing in kort geding. Pas beslissing over horen van minderjarige nadat rechter ter zitting met partijen had gesproken: geen grond voor wraking.
Huwelijk met voormalig directeur Jeugdzorg geen grond voor wraking rechter
Rechtbank Rotterdam 04-01-2018 (pub. 07-03-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:1824
Wrakingsverzoek afgewezen: dat de rechter gehuwd is met voormalig directeur Jeugdzorg vormt geen aanwijzing voor partijdigheid van de rechter.
Wrakingsverzoek toegewezen: schijn van vooringenomenheid
Gerechtshof Amsterdam 18-07-2017 (pub. 14-08-2017), ECLI:NL:GHAMS:2017:3244
Wrakingsverzoek toegewezen: beslissing om man toe te staan petitum te wijzigen in de gegeven omstandigheden zodanig onbegrijpelijk, dat daaruit de schijn van vooringenomenheid volgt. De man is door het hof - op een als sturend te kwalificeren wijze - tot bedoelde wijziging gebracht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FP
Rechtbank Midden-Nederland 13-11-2018
(pub. 15-11-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5597
Wrakingszaak.
FP
Rechtbank Gelderland 31-10-2018
(pub. 13-11-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:4813
Verzoeker is niet-ontvankelijk in zijn wrakingsverzoek. Het betreft een tweede verzoek tot wraking van de rechter in dezelfde zaak. Verzoeker heeft het onderhavige wrakingsverzoek geheel gebaseerd op feiten en omstandigheden die hij (ook) ten grondslag had kunnen leggen aan het eerdere wrakingsverzoek. Dit betekent dat het wrakingsverzoek reeds om die reden niet toewijsbaar is, op grond van artikel 9.1, aanhef en onder e, van het Wrakingsprotocol en artikel 37 lid 4 Rv. Een volgend wrakingsverzoek van verzoeker in deze zaak zal ni...
FP
Rechtbank Gelderland 25-10-2018
(pub. 06-11-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:4757
Verzoeker is niet-ontvankelijk in het wrakingsverzoek. Verzoek is pas na de einduitspraak gedaan. Wet voorziet niet in de mogelijkheid van wraking nadat einduitspraak is gedaan in de zaak van verzoeker. Er is dan ook geen reden om het verzoek ter zitting te behandelen.
FP
Rechtbank Noord-Nederland 02-10-2018
(pub. 02-11-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:4436
wraking, ongegrond, kritische vragen geen grond voor wraking
FP
Rechtbank Gelderland 18-10-2018
(pub. 25-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:4563
Aan het verzoek tot wraking zijn geen feiten of omstandigheden ten grondslag gelegd. De wet schrijft voor dat het verzoek wordt gedaan zodra de feiten en omstandigheden die aanleiding gaven tot het wrakingsverzoek bekend zijn geworden. Deze moeten tegelijk worden voorgedragen. Het mondelinge wrakingsverzoek voldoet niet aan deze voorschriften. Om die reden kan verzoeker niet in het wrakingsverzoek worden ontvangen. Evenmin reden voor een zitting.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Wraking

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN