ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Wraking X
meer >>

NIEUWS

Schreeuwende raadsheer en dubbelrol voor andere raadsheer? - wrakingsverzoek afgewezen
Gerechtshof Den Haag 20-09-2019 (pub. 23-09-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2490
Dat raadsheer op zitting heeft geschreeuwd, is niet komen vast te staan. En dat andere raadsheer ook advocaat is, maakt niet dat hij in deze zaak partijdig of niet integer kan optreden. Afwijzing wrakingsverzoek.
Rechter noemt angst moeder "bijna ziekelijk". Getuigt dat van vooringenomenheid?
Rechtbank Midden-Nederland 15-05-2019 (pub. 16-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2195
Afwijzing wrakingsverzoek: volgens wrakingskamer ziet de uitlating van de rechter op de angst van moeder om ter zitting te verschijnen. Dit wijst niet op vooringenomenheid.
Bijzondere wrakingsverzoeken
Rechtbank Rotterdam 24-04-2019 (pub. 25-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3282
Wrakingsverzoek: vrouwelijke rechters en jeugdbeschermers en "verzoeker is wel een beetje klaar met vrouwelijke energie". Afgewezen: dat de rechter een vrouw is, is geen grond voor toewijzing wrakingsverzoek.
Rechtbank Den Haag 01-04-2019 (pub. 17-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3799
Advocaat deelt mee dat hij optreedt namens niet ter zitting verschenen partij. Rechter wil dit verifiëren. Wraking gegrond: rechter heeft betrouwbaarheid van advocaat in twijfel getrokken. Schijn van partijdigheid.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 20-09-2019

(pub. 23-09-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2490
wrakingsverzoek afgewezen
Rechtbank Midden-Nederland 12-08-2019
(pub. 05-09-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4133
Wrakingszaak.
Rechtbank Rotterdam 09-07-2019
(pub. 02-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7015
Wrakingsverzoek afgewezen wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid. Uit het proces-verbaal blijkt dat de rechter ter zitting van 13 juni 2019 de in die zaak betrokken personen – waaronder verzoekers – heeft gehoord, zoals door de rechtbank was bepaald in de beschikking van 6 juni 2019. Aan het slot van die behandeling heeft de rechter meegedeeld dat zij de mondelinge behandeling van de zaak sluit en dat de beslissing van 6 juni 2019 in stand blijft. Met die mededeling is de behandeling van de zaak door de rechter geëindigd. Het wra...
Rechtbank Rotterdam 08-07-2019
(pub. 02-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7014
Wrakingsverzoek niet-ontvankelijk. Verzoek tot verwijzing naar andere rechtbank afgewezen. Verzoek tot aanhouding ten behoeve van nadere onderbouwing van wrakingsverzoek afgewezen. De gronden van het verzoek zijn te veelomvattend en te weinig concreet om als wrakingsgronden te kunnen dienen. Hetgeen verzoekster ter gelegenheid van de behandeling van het wrakingsverzoek (aanvullend) aan het verzoek ten grondslag heeft gelegd, wordt buiten beschouwing gelaten.
Rechtbank Rotterdam 09-07-2019
(pub. 23-08-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:6761
Wrakingsverzoek wordt niet-ontvankelijk verklaard. Het is vaste jurisprudentie dat een schriftelijk wrakingsverzoek (mede) door een procesvertegenwoordiger moet worden ondertekend in procedures waarin procesvertegenwoordiging verplicht is. Verzoekster is in de gelegenheid gesteld om dit verzuim te herstellen, maar heeft dit niet gedaan. Belanghebbende wordt tevens niet-ontvankelijk verklaard want deze is slechts informant en geen partij.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Wraking

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN