ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Er is geen nieuws gevonden bij:
Prorogatie

meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 04-04-2018
(pub. 11-10-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:5827
Incident over bevoegdheid rechtbank of kanton vanwege bepaling in samenlevingsovereenkomst. Hierin staat dat partijen zich zullen wenden tot de kantonrechter die in eerste en hoogste instantie zal beslissen. Geen prorogatie ex art. 96 Rv. Rechtbank oordeelt dat een vooraf overeengekomen keuze om toekomstige geschillen aan de sector kanton voor te leggen, buiten de grenzen van art. 96 Rv valt. De vordering in het incident wordt afgewezen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-11-2017

(pub. 24-11-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:5108
Interessante afspraken ouders. Elk kind heeft naast hoofdverblijf bij één van de ouders een eigen vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen bevorderen dat de kinderen een betere verstandhouding krijgen. Ouders verlenen elkaar verder volmacht tav opvoedbeslissingen van het bij hen verblijvende kind. Onder de gegeven omstandigheden is geen ots nodig.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13-07-2017
(pub. 27-07-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:3355
Overeenstemming na financieel onderzoek en ouderschapsonderzoek
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-12-2014
(pub. 26-01-2015), ECLI:NL:GHARL:2014:9811
Prorogatie ex art. 329 Rv. Hof toetst bij bepalen hoogte dividenduitkering aan art. 2:216 BW (uitkeringstest). In dit geval oordeelt het hof dat de man, rekeninghoudend met zijn pensioenverplichtingen, in staat is om zichzelf voldoende dividend uit te keren om aan vastgestelde onderhoudsverplichting jegens de vrouw te voldoen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Prorogatie

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN