ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Zowel man als vrouw vragen om het huurrecht - beide vorderingen afgewezen
Rechtbank Noord-Holland 19-06-2019 (pub. 01-07-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:5140
Pp wonen na verkoop en levering van echtelijke woning ieder op een ander adres. In de echtscheidingsprocedure vragen ze elk voor zich huurrecht van huidige woning. Afgewezen, nu het niet de echtelijke woning betreft.
Ontslagvergoeding in stamrecht-BV zonder liquide middelen
Rechtbank Gelderland 29-05-2019 (pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2622
1. Vermogen in stamrecht-BV man, ontstaan door zijn ontslagvergoeding, is niet aan man verknocht, nu geld is besteed tijdens huwelijk pp. 2. Geen brutering partneralimentatie zolang pp hetzelfde BRP-adres hebben.
Vordering ontruiming woning in geval van bewind
Rechtbank Noord-Nederland 24-04-2018 (pub. 04-05-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:1645
Vrouw vordert vertrek uit haar woning van ex-partner, wiens goederen onder bewind zijn gesteld. Nu recht van gebruik en bewoning een vermogensrecht vormt, dient vordering tegen bewindvoerder te worden ingesteld.
Regres voor tijdens procedure voor ander betaalde huurlasten?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20-03-2018 (pub. 21-03-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1177
Man betaalt tijdens echtscheiding de huurlasten van door vrouw bewoonde echtelijke woning. Regres voor de helft: verplicht elkaar het nodige te verschaffen. Gelijk inkomen, dus gelijk draagplichtig.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 19-06-2019

(pub. 01-07-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:5140
Partijen zijn na het verbreken van de relatie en na de verkoop en levering van de echtelijke woning ieder op een ander adres gaan wonen. In de echtscheidingsprocedure vragen partijen om het huurrecht van de woning waar zij op dit moment wonen. De rechtbank wijst het verzoek van partijen af omdat geen van beide woningen de echtelijke woning betreft als bedoeld in art. 7:266 BW.
Gerechtshof Den Haag 28-05-2019
(pub. 14-06-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1499
Ex-samenlevers. Vrouw vraagt schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad Art. 351 Rv van vn. Ktr. waarbij gebruik woning aan man is toegekend, omdat er sprake is van co-ouderschap en man niet in staat is huur te voldoen. Hof wijst af nu geen sprake is juridische of feitelijke misslag, danwel nieuwe feiten of omstandigheden en vrouw noodsituatie niet heeft onderbouwd. Wellicht geen ideale situatie, maar vrouw zal het voorlopig daarmee moeten doen, totdat een definitieve beslissing is gegeven in het kader vd hoofdzaak.
Rechtbank Gelderland 29-05-2019

(pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2622
Vermogen in BV betreft tijdens huwelijk ontvangen ontslagvergoeding van € 125.000 (stamrecht). Vaste jurisprudentie Hoge Raad.ECLI:NL:HR:2018:270 Echter, nu BV thans geen liquide middelen meer heeft doordat partijen geld hebben geleend van BV om van te leven, is Rb van oordeel dat (vermogen in) BV niet aan man verknocht is. Brutering van de partneralimentatie is niet aan de orde zolang partijen ingeschreven staan op hetzelfde BRP-adres en niet duurzaam gescheiden leven.
Gerechtshof Den Haag 09-04-2019
(pub. 18-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:837
Bekrachtiging uitspraak dat man (voormalige) echtelijke woning moest ontruimen. Woning cf staande huwelijk opgemaakte hv op naam vrouw gesteld. Inmiddels 20 jaar geleden. Vrouw sindsdien eigenaar en kan daar dus naar eigen inzicht over woning beschikken. Gezien gespannen verhouding tussen man en vrouw niet wenselijk dat pp nog langer onder één dak leven. Ruziegedrag heeft niet alleen een negatief effect op partijen maar raakt eveneens de kinderen. Het is verantwoordelijkheid man zelf om passende woonruimte te vinden.
Gerechtshof Amsterdam 19-02-2019

(pub. 05-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:658
Hof veroordeelt vrouw in de forfaitaire kosten van de procedure. Zij is nodeloos in hoger beroep gegaan tegen de echtscheidingsbeslissing, terwijl zij in eerste aanleg zelf om echtscheiding heeft verzocht. Het lijkt erop alsof zij de echtscheiding wenst te vertragen om zo het huwelijk langer dan vijf jaar te laten duren (met het oog op de duur van de partneralimentatie).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gebruik woning

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN