ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Afwijzing verzoek vrouw tot uitsluitend gebruik woning
Rechtbank Rotterdam 20-11-2019 (pub. 21-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:9058
Nadelen voor man wegen zwaarder dan belang vrouw bij uitsluitend gebruik. Rb is van mening dat partijen met minimum aan contact en bij maken van goede afspraken, beiden voorlopig in de echtelijke woning kunnen verblijven.
Schade aan echtelijke woning niet verhaalbaar op man: geen huurovereenkomst tussen partijen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-09-2019 (pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7613
Man vernielde volgens vrouw de echtelijke woning, nadat hij deze van vzr. moest verlaten. Schade 30K. Rb wees vordering van vrouw toe ogv huurrechtbepaling (art. 7:218 BW). Ten onrechte, want geen huurovereenkomst tussen pp.
Man vordert ontruiming woning door vrouw, maar vertelt niet het hele verhaal
Rechtbank Den Haag 02-08-2019 (pub. 29-08-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:8237
Man schendt informatieplicht. Hij stelt dat vrouw zonder enig recht in woning verblijft, maar gaat voorbij aan gebruiksrecht dat vrouw heeft ogv huwelijkse voorwaarden. Proceskostenveroordeling wegens handelwijze man.
Betaling hypotheekrente gezamenlijke woning door (ex-)partners
Rechtbank Amsterdam 24-05-2019 (pub. 25-07-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:4356
Voorlopig gebruik woning aan vrouw toegewezen ivm gebruik geweld door man. Nu de vrouw in de woning blijft wonen, is het redelijk dat zij de (volledige) hypotheekrente zal voldoen. Hypotheekaflossingen bij helfte.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 20-11-2019

(pub. 21-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:9058
Vrouw verzoekt bij wijze van voorlopige voorziening om te bepalen dat zij met uitsluiting van de man gerechtigd zal zijn tot het gebruik van de echtelijke woning. Afgewezen: nadelen voor man wanneer hij de woning moet verlaten, wegen op dit moment zwaarder dan belang vrouw bij uitsluitend gebruik. De rechtbank denkt dat partijen met een minimum aan contact met elkaar en bij het maken van goede afspraken, beiden in de echtelijke woning kunnen verblijven.
Gerechtshof Amsterdam 24-09-2019
(pub. 08-10-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3529
Uitsluitend gebruik woning. Hof stelt belang kind bij stabiliteit in opvoedsituatie en leefomgeving voorop. Met welke ouder in woning? Anders dan rb, meent hof dat vrouw niet hoofdverzorger is. Sinds uiteengaan slechts zo, door huisverbod man. Man vrijgesproken van mishandeling. T.a.v. zorg worden partijen gelijk geacht evenals mogelijkheden vervangende huisvesting. Woning werd voor relatie al door man gehuurd, hij is huurder en hij betaalt huur. Vrouw spant onvoldoende in om andere woning te vinden. Belang man zwaarder.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-09-2019

(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7613
In eerste aanleg is de vordering van de vrouw, om de man te veroordelen 30K aan haar te betalen wegens door hem veroorzaakte schade aan de woning, toegewezen op grond van het bewijsvermoeden in art. 7:218 BW. Het hof bepaalt dat geen sprake is van een huurovereenkomst, mede gezien de gevoerde vovo waarbij het uitsluitend gebruik aan de vrouw is toegekend. Nu het bewijsvermoeden wegvalt, dient de vrouw te bewijzen dat de man de schade heeft aangericht om een onrechtmatige daad aan te nemen. Hierin slaagt zij niet.
Rechtbank Den Haag 02-08-2019

(pub. 29-08-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:8237
In art. 7 huwelijkse voorwaarden is opgenomen, dat man na echtscheiding verplicht is zorg te dragen voor andere woonruimte tbv vrouw. Man vordert dat vrouw woning ontruimt. Hij stelt dat zij zonder enig recht in de woning verblijft. Voorzieningenrechter: evidente schending door man van art. 21 Rv door in dagvaarding niet te melden dat partijen tot aan HR hebben geprocedeerd over uitleg art. 7 hwvw. Zonneklaar dat vorderingen man op inhoudelijke gronden moeten worden afgewezen. Met proceskostenveroordeling.
Rechtbank Amsterdam 24-05-2019

(pub. 25-07-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:4356
Voorlopig gebruik woning aan vrouw toegewezen ivm gebruik geweld door man, tevens contactverbod. Er wordt van uitgegaan dat echtscheidingsverzoek inmiddels is ingediend. Als dat niet het geval is, heeft de vrouw daartoe nog een maand de tijd, waarna zij geen rechten meer kan ontlenen aan de veroordelingen. Nu de vrouw in de woning blijft wonen, is het redelijk dat zij de hypotheekrente zal voldoen. Hypotheekaflossingen dienen partijen bij helfte te dragen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gebruik woning

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN