ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vordering ontruiming woning in geval van bewind
Rechtbank Noord-Nederland 24-04-2018 (pub. 04-05-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:1645
Vrouw vordert vertrek uit haar woning van ex-partner, wiens goederen onder bewind zijn gesteld. Nu recht van gebruik en bewoning een vermogensrecht vormt, dient vordering tegen bewindvoerder te worden ingesteld.
Regres voor tijdens procedure voor ander betaalde huurlasten?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20-03-2018 (pub. 21-03-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1177
Man betaalt tijdens echtscheiding de huurlasten van door vrouw bewoonde echtelijke woning. Regres voor de helft: verplicht elkaar het nodige te verschaffen. Gelijk inkomen, dus gelijk draagplichtig.
Bed strekt niet tot exclusieve dagelijks gebruik
Rechtbank Noord-Holland 16-10-2017 (pub. 12-01-2018), ECLI:NL:RBNHO:2017:10363
Afwijzing verzoek man tot gebruik (helft van) bed, nu uitsluitend gebruik van echtelijke woning met de inboedel aan vrouw is toegekend en het bed geen goed betreft strekkend tot het exclusieve dagelijks gebruik van de man.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 09-04-2019
(pub. 18-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:837
Bekrachtiging uitspraak dat man (voormalige) echtelijke woning moest ontruimen. Woning cf staande huwelijk opgemaakte hv op naam vrouw gesteld. Inmiddels 20 jaar geleden. Vrouw sindsdien eigenaar en kan daar dus naar eigen inzicht over woning beschikken. Gezien gespannen verhouding tussen man en vrouw niet wenselijk dat pp nog langer onder één dak leven. Ruziegedrag heeft niet alleen een negatief effect op partijen maar raakt eveneens de kinderen. Het is verantwoordelijkheid man zelf om passende woonruimte te vinden.
Gerechtshof Amsterdam 19-02-2019

(pub. 05-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:658
Hof veroordeelt vrouw in de forfaitaire kosten van de procedure. Zij is nodeloos in hoger beroep gegaan tegen de echtscheidingsbeslissing, terwijl zij in eerste aanleg zelf om echtscheiding heeft verzocht. Het lijkt erop alsof zij de echtscheiding wenst te vertragen om zo het huwelijk langer dan vijf jaar te laten duren (met het oog op de duur van de partneralimentatie).
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18-09-2018
(pub. 19-09-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3856
Partijen scheiden in 1996. Vrouw krijgt in convenant gebruikersrecht woning voor 12 jaar. Bij ovk in 2009 wordt nog aanvullende termijn verleend, met gebruikersvergoeding en optierecht voor man. Man roept optierecht in. Vrouw vernietigt ovk buitengerechtelijk en vraagt terugbetaling van door haar betaalde bedragen. Hof: ovk is ovk van verdeling. Ogv art. 3:200 BW vervalt vordering tot vernietiging ve verdeling door verloop van 3 jaar na verdeling. Recht op vernietiging vervallen. Uitkomst niet in strijd met red.&bill.
Rechtbank Overijssel 27-08-2018
(pub. 28-08-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:3102
Pp sluiten okt. 2017 addendum op eerdere ovk waarin vrouw tot 2024 het uitsluitend gebruik vd woning krijgt. Door eerdere samenwoning vrouw spreken pp af dat de man woning per 1-9 mag betrekken. Man dient eigen woning begin okt. te verlaten. Vrouw komt vervolgens met eis dat man voor haar vertrek haar een vergoeding moet verstrekken of haar moet ontslaan uit hoofdelijke aansprakelijkheid. Rb beslist in kg dat uitleg ovk. in bodemzaak aan de orde dient te komen en wijst verzoek man tot ontruiming vd woning toe.
Gerechtshof Amsterdam 05-06-2018
(pub. 22-06-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:1904
Kort geding. Uitsluitend gebruik echtelijke woning na beëindiging affectieve relatie. Belangenafweging. Ordemaatregel.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gebruik woning

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN