ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Wrakingsverzoek afgewezen
Rechtbank Rotterdam 01-06-2018 (pub. 15-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6712
Artikel 809 Rv over horen minderjarige niet van toepassing in kort geding. Pas beslissing over horen van minderjarige nadat rechter ter zitting met partijen had gesproken: geen grond voor wraking.
Leeftijdsgrens voor horen van kinderen geleidelijk omlaag
Kind klem, geen gezamenlijk gezag
Rechtbank Noord-Holland 24-05-2017 (pub. 30-06-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:3998
Afwijzing verzoek vader tot gezamenlijk gezag: "Volgens de Raad krijgen de ouders nog ruzie over de kleur van een pen". Het 9-jarig kind wordt niet door Rb gehoord, is wel mee gesproken door RvdK.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPJE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-01-2019
(pub. 30-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:669
Horen kind. Ondanks indringend verzoek moeder, ziet het hof af van horen kind van 9 jaar gelet op de grote impact hiervan en de onrust die dat met zich brengt. Bovendien wordt het als te belastend geacht voor het kind.
FPKI
Rechtbank Midden-Nederland 11-09-2018
(pub. 18-09-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4257
Partijen hebben gezamenlijk een echtscheidingsverzoek ingediend. Zij hebben onderling in een convenant en ouderschapsplan een regeling getroffen. Partijen hebben zich na het gesprek met de kinderrechter aangemeld bij Maatschappelijk Werk voor gesprekken over de uitvoerbaarheid van het ouderschapsplan. Hiermee is voldoende tegemoetgekomen aan de bij de rechtbank gerezen twijfel over de uitvoerbaarheid. Gelet hierop zal de rechtbank bepalen dat het convenant met ouderschapsplan deel uitmaakt van deze beschikking.
FPKI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-08-2018
(pub. 17-08-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3433
Moeder: beperkte en begeleide omgang tussen vader en kind (2007) van 2 uur p.m. rijmt niet met medegezag vader. En meer dan 2 uur contact met vader is teveel. Vader: moeder kan kind duidelijk niet loslaten. Geen belemmeringen voor gez. gezag. En 2 uur begeleide omgang is te weinig. Er moet niet-begeleide opbouwregeling komen. Hof: beperkte omgang staat gez. gezag niet in weg. Gedwongen uitbreiding contact op dit moment echter niet in belang kind. Hof wijst moeder wel op haar verplichting band kind met vader te bevorderen.
FP
Rechtbank Rotterdam 01-06-2018
(pub. 15-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6712
Wrakingsverzoek afgewezen. De grond dat de rechter de vertegenwoordiger van JBRR ter zitting heeft toegelaten en na bezwaren van de man niet heeft weggestuurd is te laat aangevoerd. Dat de rechter heeft beslist dat zij over het verzoek van de man om de minderjarige te horen pas een beslissing zou nemen nadat zij ter zitting met partijen had gesproken is geen onbegrijpelijke beslissing, laat staan dat de beslissing door vooringenomenheid is ingegeven.
FPJE
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 16-11-2017
(pub. 12-12-2017), ECLI:NL:RBZWB:2017:7882
De advocaat van de moeder heeft verzocht de kinderen door de rechtbank te laten horen, ondanks dat zij de leeftijd van 12 jaren nog niet hebben bereikt. De advocaat heeft ter onderbouwing van zijn verzoek verwezen naar de Europese jurisprudentie op dit punt. De rechtbank wijst dit verzoek af. De kinderen zijn in het kader van het onderzoek uitgebreid gehoord door de Raad. Een raadsmedewerker is in gesprek geweest met de kinderen en de kinderen hebben in dat kader in voldoende mate hun mening kunnen geven.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Horen minderjarige

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN