ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Wrakingsverzoek afgewezen
Rechtbank Rotterdam 01-06-2018 (pub. 15-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6712
Artikel 809 Rv over horen minderjarige niet van toepassing in kort geding. Pas beslissing over horen van minderjarige nadat rechter ter zitting met partijen had gesproken: geen grond voor wraking.
Leeftijdsgrens voor horen van kinderen geleidelijk omlaag
Kind klem, geen gezamenlijk gezag
Rechtbank Noord-Holland 24-05-2017 (pub. 30-06-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:3998
Afwijzing verzoek vader tot gezamenlijk gezag: "Volgens de Raad krijgen de ouders nog ruzie over de kleur van een pen". Het 9-jarig kind wordt niet door Rb gehoord, is wel mee gesproken door RvdK.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 02-07-2019
(pub. 24-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2635
Verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, verzoek tot horen minderjarige.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-11-2018
(pub. 19-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:9654
Hof: nog altijd enige zorgen over ontwikkeling vd kinderen maar van ernstige bedreiging geen sprake meer. Ieder zette veel stappen. Mbt de mening vd kinderen: ze geven nu echt hun grenzen aan en willen dat de volwassenen naar hen luisteren: ze willen niet meer de druk van een ots. Door hun wens te respecteren om niet actief te (hoeven) werken aan verdere contacten met hun vader, wordt de kans groter dat hiervoor in de toekomst wel weer ruimte komt. Al met al: geen verdere verlenging ots.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-01-2019
(pub. 30-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:669
Horen kind. Ondanks indringend verzoek moeder, ziet het hof af van horen kind van 9 jaar gelet op de grote impact hiervan en de onrust die dat met zich brengt. Bovendien wordt het als te belastend geacht voor het kind.
Rechtbank Midden-Nederland 11-09-2018
(pub. 18-09-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4257
Partijen hebben gezamenlijk een echtscheidingsverzoek ingediend. Zij hebben onderling in een convenant en ouderschapsplan een regeling getroffen. Partijen hebben zich na het gesprek met de kinderrechter aangemeld bij Maatschappelijk Werk voor gesprekken over de uitvoerbaarheid van het ouderschapsplan. Hiermee is voldoende tegemoetgekomen aan de bij de rechtbank gerezen twijfel over de uitvoerbaarheid. Gelet hierop zal de rechtbank bepalen dat het convenant met ouderschapsplan deel uitmaakt van deze beschikking.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-08-2018
(pub. 17-08-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3433
Moeder: beperkte en begeleide omgang tussen vader en kind (2007) van 2 uur p.m. rijmt niet met medegezag vader. En meer dan 2 uur contact met vader is teveel. Vader: moeder kan kind duidelijk niet loslaten. Geen belemmeringen voor gez. gezag. En 2 uur begeleide omgang is te weinig. Er moet niet-begeleide opbouwregeling komen. Hof: beperkte omgang staat gez. gezag niet in weg. Gedwongen uitbreiding contact op dit moment echter niet in belang kind. Hof wijst moeder wel op haar verplichting band kind met vader te bevorderen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Horen minderjarige

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN