Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huwelijksontbinding X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Britse vrouw kan niet scheiden: rechter wijst verzoek af
UK Supreme Court 25-07-2018 ([2018] UKSC 41, Owens v Owens, 25-07-2018)
"The appeal of Mrs Owens must be dismissed. She must remain married to Mr Owens for the time being. [...] Parliament may wish to consider whether to replace a law which denies to Mrs Owens any present entitlement to a divorce in the above circumstances."
Nederlandse rechter niet bevoegd bij echtscheiding: afwikkeling huwelijksvermogen bij dagvaarding
Rechtbank Amsterdam 28-02-2018 (pub. 11-04-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:1092
Nu Nederlandse rechter niet bevoegd is t.a.v. echtscheidingsverzoek, moeten verzoeken tot afwikkeling huwelijksvermogen bij dagvaarding worden ingesteld.
Rechtsmacht bij niet meewerken aan ontbinding buitenlands religieus huwelijk
Rechtbank Amsterdam 12-02-2018 (pub. 22-03-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:690
NL rechter onbevoegd inzake vordering medewerking aan Joodse scheiding: Brits echtpaar, geen band met NL. Brussel I bis schept bevoegdheid igv onrechtmatige daad, maar niet meewerken aan scheiding en vermeend schadelijke gevolgen daarvan doen zich niet voor in NL.
meer >>

JURISPRUDENTIE

IP
Gerechtshof Amsterdam 02-10-2018
(pub. 09-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3631
Echtscheiding. NL rechter rechtsmacht? Procedure zowel in Polen als in NL aanhangig. Niet in geschil dat Poolse procedure het eerst. Poolse rechter heeft zich bevoegd verklaard kennis te nemen van echtscheidingsverzoek, zodat hof zaak naar Poolse rechter verwijst (art. 19 Brussel IIbis) en Poolse rechter verzoekt zich uit te laten over bevoegdheid ten aanzien van verzoeken betreffende ouderlijk gezag, vaststellen hoofdverblijfplaats kinderen en kinderalimentatie (art. 8, lid 1 en 12, lid 1 Brussel II-bis).
IP
Rechtbank Limburg 23-08-2018
(pub. 25-09-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:9000
Echtscheidingsverzoek ontvankelijk (is betekening in orde)? Vrouw niet in procedure verschenen. Conform art. 15 lid 1 Haags Betekeningsverdrag 1965 zaak aangehouden om man in de gelegenheid stellen zich nader uit te laten.
IP
Gerechtshof Den Haag 29-08-2018
(pub. 13-09-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2371
Echtscheidingsprocedure bij Nederlandse rechter na uitspraak Marokkaanse rechter (art. 10:57 lid 1 BW). Partijen zijn gehuwd in Marokko, hebben in ieder geval Nederlandse nationaliteit en hun gewone verblijfplaats in Nederland. Door Marokkaanse rechter echtscheiding uitgesproken. Rechtsmacht NL rechter (Brussel IIbis); art. 12 Rv niet aan de orde. Ontvankelijk? Ja, erkenning Marokkaanse echtscheidingsbeschikking in strijd met beginselen behoorlijke rechtspleging die in Nederlandse rechtsorde als fundamenteel worden beschouwd.
FPIP
Gerechtshof Amsterdam 05-06-2018
(pub. 03-07-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2145
Bevoegdheid Nederlandse rechter t.a.v. echtscheidingsverzoek en verzoek vaststelling hoofdverblijfplaats kind in geval van litispendentie. Echtelieden hebben Russische nationaliteit, in Rusland gehuwd. T.a.v. echtscheiding: tussen NL en Rusland geen verdrag of verordening van kracht betreffende rechtsmacht, Russische echtscheidingsbeschikking in NL voor erkenning vatbaar (art. 10:57 BW), zodat rechtbank ex art. 12 Rv onbevoegd. T.a.v. hoofdverblijf (ouderlijke verantwoordelijkheid): NL rechter rechtsmacht ex artt. 5 en 3 Haags Kin...
FPIP
Rechtbank Amsterdam 28-02-2018
(pub. 11-04-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:1092
Echtscheidingsverzoek aangehouden (art. 12 Rv) in afwachting van beslissing Marokkaanse rechter. NL rechter verklaart zich onbevoegd omdat beslissing Marokkaanse rechter voor erkenning in NL vatbaar (art. 10:57 jo 10:59 BW). Nu NL rechter niet bevoegd ten aanzien van verzoek tot echtscheiding, moeten verzoeken betreffende afwikkeling huwelijksvermogen bij dagvaarding worden ingesteld. Gelegenheid uitlaten verzoeker (art. 69 Rv).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Huwelijksontbinding

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN