Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huwelijksontbinding X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Britse vrouw kan niet scheiden: rechter wijst verzoek af
UK Supreme Court 25-07-2018 ([2018] UKSC 41, Owens v Owens, 25-07-2018)
"The appeal of Mrs Owens must be dismissed. She must remain married to Mr Owens for the time being. [...] Parliament may wish to consider whether to replace a law which denies to Mrs Owens any present entitlement to a divorce in the above circumstances."
Nederlandse rechter niet bevoegd bij echtscheiding: afwikkeling huwelijksvermogen bij dagvaarding
Rechtbank Amsterdam 28-02-2018 (pub. 11-04-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:1092
Nu Nederlandse rechter niet bevoegd is t.a.v. echtscheidingsverzoek, moeten verzoeken tot afwikkeling huwelijksvermogen bij dagvaarding worden ingesteld.
Rechtsmacht bij niet meewerken aan ontbinding buitenlands religieus huwelijk
Rechtbank Amsterdam 12-02-2018 (pub. 22-03-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:690
NL rechter onbevoegd inzake vordering medewerking aan Joodse scheiding: Brits echtpaar, geen band met NL. Brussel I bis schept bevoegdheid igv onrechtmatige daad, maar niet meewerken aan scheiding en vermeend schadelijke gevolgen daarvan doen zich niet voor in NL.
meer >>

JURISPRUDENTIE

IP
Gerechtshof Den Haag 29-08-2018
(pub. 13-09-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2371
Art. 10:57 lid 1 BW. Echtscheidingsprocedure bij Nederlandse rechter na uitspraak Marokkaanse rechter. Erkenning Marokkaanse uitspraak?
FPIP
Gerechtshof Amsterdam 05-06-2018
(pub. 03-07-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2145
Bevoegdheid Nederlandse rechter t.a.v. echtscheidingsverzoek en verzoek vaststelling hoofdverblijfplaats kind in geval van litispendentie. Echtelieden hebben Russische nationaliteit, in Rusland gehuwd. T.a.v. echtscheiding: tussen NL en Rusland geen verdrag of verordening van kracht betreffende rechtsmacht, Russische echtscheidingsbeschikking in NL voor erkenning vatbaar (art. 10:57 BW), zodat rechtbank ex art. 12 Rv onbevoegd. T.a.v. hoofdverblijf (ouderlijke verantwoordelijkheid): NL rechter rechtsmacht ex artt. 5 en 3 Haags Kin...
FPIP
Rechtbank Amsterdam 28-02-2018
(pub. 11-04-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:1092
Echtscheidingsverzoek aangehouden (art. 12 Rv) in afwachting van beslissing Marokkaanse rechter. NL rechter verklaart zich onbevoegd omdat beslissing Marokkaanse rechter voor erkenning in NL vatbaar (art. 10:57 jo 10:59 BW). Nu NL rechter niet bevoegd ten aanzien van verzoek tot echtscheiding, moeten verzoeken betreffende afwikkeling huwelijksvermogen bij dagvaarding worden ingesteld. Gelegenheid uitlaten verzoeker (art. 69 Rv).
FPPEIP
Gerechtshof Den Haag 14-02-2018
(pub. 04-04-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:657
IPR echtscheiding. NL rechter dwingendrechtelijk bevoegd t.a.v. echtscheiding o.g.v. art. 3 lid 1 sub b Brussel II bis, nu beide partijen NL nationaliteit hebben. Geen wettelijke grondslag op grond waarvan straf- of civielrechtelijke procedure (onrechtmatige daad) in Californië ertoe zou leiden dat NL rechter onbevoegd is. Terecht echtscheiding op voorhand uitgesproken. Vrouw niet zodanig bijzondere omstandigheden aangevoerd dat herstel band tussen echtscheiding en nevenvoorzieningen moet plaatsvinden. Pensioenverweer faalt.
FPIP
Rechtbank Amsterdam 12-02-2018
(pub. 22-03-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:690
Kort geding. Inzet: afgifte van een Get. NL rechter onbevoegd: joodse scheiding tussen Brits echtpaar dat in Londen woont en geen band heeft met NL. Art. 4 Brussel I bis: verweerder moet worden opgeroepen voor gerecht van eigen lidstaat. Art. 7 lid 2 Brussel I bis schept bijzondere bevoegdheid t.a.v. verbintenissen uit onrechtmatige daad (niet meewerken aan echtscheiding); dit nalaten en vermeend schadelijke gevolgen daarvan doen zich niet voor in NL.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Huwelijksontbinding

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN