ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geen huwelijk maar geregistreerd partnerschap: niet-ontvankelijk
Rechtbank Amsterdam 24-04-2019 (pub. 19-06-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:3488
Pp (2 vrouwen) zijn in Italië een "Civil Union" met elkaar aangegaan. Verzoek in NL om echtscheiding uit te spreken, maar Rb kwalificeert de rechtsbetrekking als een GP. Niet-ontvankelijk, in Italië verder procederen.
Vrouw verzoekt echtscheiding maar man verzocht dat al eerder in buitenland
Gerechtshof Den Haag 15-05-2019 (pub. 14-06-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1492
Man werpt exceptie van litispendentie op, omdat door hem in Tunesië al een echtscheidingszaak aanhangig was gemaakt. Daar loopt nu zijn (tweede) cassatieverzoek. In afwachting daarvan wordt procedure in NL aangehouden.
Scheiden in Ierland wordt versoepeld
Nederlandse rechter onbevoegd om van echtscheidingsverzoek kennis te nemen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-11-2018 (pub. 19-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10183
Echtscheidingsverzoek van man die stelt in Nederland te verblijven en wiens vrouw in buitenland woont. Inschrijving BRP niet doorslaggevend voor 'gewone verblijfplaats'. Partijen kunnen in buitenland terecht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 24-04-2019

(pub. 19-06-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:3488
Niet-ontvankelijk, althans afgewezen, verzoek tot echtscheiding met nevenvoorzieningen en voorwaardelijke verzoeken tussen Italiaanse en Italiaans-Maltese vrouw die op Malta 'civil union', zijnde geregistreerd partnerschap, zijn aangegaan. NL rechter rechtsmacht (art. 3 Brussel IIbis, art. 4 Rv). Art. 69 Rv niet bedoeld om partijen op elk moment in procedure doorverwijzingsmogelijkheid te bieden voor aanvullende/gewijzigde/nieuwe verzoeken, om niet-ontvankelijkheid of afwijzing inleidende verzoeken op te vangen.
Gerechtshof Den Haag 15-05-2019

(pub. 14-06-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1492
Echtscheidingsprocedure tussen Algerijnse vrouw en Algerijnse en Tunesische man, gehuwd in Tunesië. Bevoegdheid Nederlandse rechter in geschil. Exceptie van litispendentie. Tussen Nederland en Tunesië gelden geen verdragen die zien op die exceptie. In omstandigheid dat zaak in Tunesië eerder is aangebracht en dat (on)bevoegdheid Tunesische rechter nog niet vaststaat, is aanleiding zaak aan te houden in afwachting van procedure in Tunesië (art. 12 Rv, art. 10:57 lid 1 BW).
Rechtbank Limburg 18-02-2019

(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3672
Echtscheidingsverzoek. Partijen, Eritrese nationaliteit, hebben in Eritrea kerkelijk huwelijk gesloten. Naar Eritrees recht een rechtsgeldig huwelijk. Valse huwelijksakte betekent niet dat huwelijk niet is gesloten. Aangenomen wordt dat partijen in Eritrea rechtsgeldig zijn gehuwd en dat huwelijk ook in NL voor erkenning in aanmerking komt, wat ook is gebeurd. NL rechter rechtsmacht. NL recht toepasselijk (art. 10:56 BW). Echtscheiding uitgesproken.
Rechtbank Den Haag 16-01-2019
(pub. 27-02-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:420
Echtscheidingsverzoek met nevenvoorzieningen. Ethiopisch religieus huwelijk. NL rechter rechtsmacht. NL recht toepasselijk (art. 1:56 BW). Voorvraag: kan huwelijk als rechtsgeldig in NL worden erkend (art. 10:33 BW)? Ja, ex art. 10:31 BW. Ontvankelijkheid: overleggen ouderschapsplan niet zinvol geacht vanwege verzoek tot gegrondverklaring ontkenning vaderschap/gerechtelijke vaststelling vaderschap verwekker. Verzoek voorziening in gezag over kinderen en huurrecht echtelijke woning: NL rechter bevoegd, NL recht toepasselijk.
Rechtbank Den Haag 14-01-2019
(pub. 26-02-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:350
Echtscheidingsverzoek afgewezen. NL rechter rechtsmacht. NL recht toepasselijk (art. 10:56 BW). Voorvraag: kan het in Guinee Conakry gesloten huwelijk worden erkend (art. 10:31 BW)? Nee. Het betreft een niet rechtsgeldig (traditioneel gesloten) huwelijk. Dat huwelijk kan in NL niet worden erkend. Geboorteakte van tijdens huwelijk in Nederland geboren kind verbeterd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Huwelijksontbinding

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN