ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Uitleg over het Egyptische/Islamitische gezagsrecht
Rechtbank Gelderland 07-02-2019 (pub. 11-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:509
I.c. is het Egyptische, hanefitische familierecht van toepassing. Toelichting over het onderscheid in het Egyptische recht tussen de wettelijke vertegenwoordiging en het zorgrecht.
Saudische vrouw krijgt SMS over scheiding
Incidenteel cassatieberoep tegen aangenomen rechtsmacht tav echtscheiding
Hoge Raad 21-12-2018 (pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2384
Incidenteel cassatieberoep van vrouw niet ontvankelijk omdat man niet in appel ging van de echtscheiding en vrouw het beroep instelde na verstrijken van de cassatietermijn.
Britse vrouw kan niet scheiden: rechter wijst verzoek af
UK Supreme Court 25-07-2018 ([2018] UKSC 41, Owens v Owens, 25-07-2018)
"The appeal of Mrs Owens must be dismissed. She must remain married to Mr Owens for the time being. [...] Parliament may wish to consider whether to replace a law which denies to Mrs Owens any present entitlement to a divorce in the above circumstances."
meer >>

JURISPRUDENTIE

KIIP
Rechtbank Gelderland 07-02-2019
(pub. 11-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:509
Echtscheiding met nevenvoorzieningen tussen Staatloze vrouw en man met Egyptische en Palestijnse nationaliteit. Welk recht toepasselijk (Egyptisch, Palestijns of Nederlands)? Echtscheiding: NL rechter rechtsmacht (art. 3 Brussel IIbis); NL recht toepasselijk (art. 10:56 BW). Jongste kind: NL rechter rechtsmacht (HKV 1996: gewone verblijfplaats NL); NL recht toepasselijk (HKV 1996). Oudste kinderen: NL rechter niet bevoegd (HKV 1996: gewone verblijfplaats Egypte). Bevat uitleg over het Egyptische/Islamitische gezagsrecht.
FPIP
Rechtbank Limburg 21-12-2018
(pub. 25-01-2019), ECLI:NL:RBLIM:2018:12437
Echtscheiding tussen Nl vrouw en Marokkaanse man in Marokko gehuwd. Man cfm wettelijke voorschriften in gelegenheid gesteld verweer te voeren tegen verzochte? Ja, ex art. 10 Haags Betekeningsverdrag (Marokko verzet zich niet tegen rechtstreekse toezending aan partij van gerechtelijke stukken) is betekening juist gebeurd; aangetekende brief cfm wettelijke voorschriften aangeboden, dat geweigerd staat daaraan niet in weg; ieders eigen verantwoording om aan hem gerichte post in ontvangst te nemen en te lezen; bij weigering hiervan zi...
FPIP
Hoge Raad 21-12-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2384
Internationale echtscheiding. Principaal cassatieberoep: art. 81 lid 1 RO. Komt Nederlandse rechter rechtsmacht toe mbt echtscheidingsverzoek? Gelet op art. 820 lid 4 Rv kan vrouw niet in incidentele beroep worden ontvangen, omdat beroep man niet tegen uitgesproken echtscheiding is gericht en beroep vrouw is ingesteld na verstrijken cassatietermijn. Dat klachten slechts zien op vraag naar rechtsmacht Nederlandse rechter met betrekking tot echtscheiding, maakt dat niet anders.
IP
Parket bij de Hoge Raad 23-11-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1432
Bevoegdheid NL rechter kennis te nemen van nevenvoorziening man tot afgifte van renpaarden die zich bij vrouw in Oostenrijk bevinden. NL rechter heeft echtscheiding uitgesproken. Brengt bevoegdheid als echtscheidingsrechter ook bevoegdheid mee mbt nevenvordering? Huwelijksvermogensrecht of burgerlijke of handelszaak ex EEX-Vo? Incidenteel cassatieberoep tegen aannemen internationale bevoegdheid ter zake echtscheiding (gebaseerd op stilzwijgende aanvaarding rechtsmacht ex art. 9 sub a Rv) niet-ontvankelijk (art. 820 lid 4 Rv)
IP
Gerechtshof Amsterdam 02-10-2018
(pub. 09-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3631
Echtscheiding. NL rechter rechtsmacht? Procedure zowel in Polen als in NL aanhangig. Niet in geschil dat Poolse procedure het eerst. Poolse rechter heeft zich bevoegd verklaard kennis te nemen van echtscheidingsverzoek, zodat hof zaak naar Poolse rechter verwijst (art. 19 Brussel IIbis) en Poolse rechter verzoekt zich uit te laten over bevoegdheid ten aanzien van verzoeken betreffende ouderlijk gezag, vaststellen hoofdverblijfplaats kinderen en kinderalimentatie (art. 8, lid 1 en 12, lid 1 Brussel II-bis).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Huwelijksontbinding

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN