ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Eenzijdige Egyptische echtscheidingsbeslissing in Nederland erkend?
Rechtbank Amsterdam 12-06-2019 (pub. 31-10-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:4423
Het betreft een verstoting, waarbij naar Egyptisch recht een eenzijdige verklaring van de man tot ontbinding huwelijk leidt. Geen instemming of berusting van vrouw, dus niet voldaan aan vereiste voor erkenning in Nederland.
Talaq, tafriq en bruidsgave
Gerechtshof Amsterdam 16-07-2019 (pub. 30-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2705
Uitleg Irakese wet- en regelgeving. Anders dan IJI, is Hof van oordeel dat man naar Iraaks recht in beginsel bij een tafriq echtscheiding niet gehouden is de uitgestelde bruidsgave te voldoen, gewaardeerd in goud.
Verweerder < 6 maanden in NL - is NL rechter bevoegd terzake echtscheiding?
Gerechtshof Den Haag 10-07-2019 (pub. 25-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1993
Uitleg art. 3 lid 1 sub a 3e streepje Brussel IIbis. Internationale bevoegdheid van de rechter die voortvloeit uit dit artikel is onafhankelijk van duur van gewone verblijfplaats voorafgaand aan indiening verzoek.
Geen huwelijk maar geregistreerd partnerschap: niet-ontvankelijk
Rechtbank Amsterdam 24-04-2019 (pub. 19-06-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:3488
Pp (2 vrouwen) zijn in Italië een "Civil Union" met elkaar aangegaan. Verzoek in NL om echtscheiding uit te spreken, maar Rb kwalificeert de rechtsbetrekking als een GP. Niet-ontvankelijk, in Italië verder procederen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 12-06-2019

(pub. 31-10-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:4423
Echtscheidingsverzoek met nevenvoorzieningen. Gehuwd in Egypte. Toen Egyptische nationaliteit gemeenschappelijk, nu ook NL. Egyptische echtscheidingsbeslissing niet erkend (art. 10:58 BW). NL rechter rechtsmacht. NL recht toepasselijk (art. 10:56 BW). Zorgregeling met ouder die regelmatig in buitenland verblijft en geen vaste verblijfplaats in NL heeft. Voortgezet gebruik woning. Kinder- en partneralimentatie; op initiatief vrouw ‘muta’ in Egypte toegewezen. Op huwelijksvermogensregime HHV 1978 toepasselijk: wagonstelsel.
Rechtbank Amsterdam 28-08-2019
(pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:6273
Echtscheiding. Nederlandse rechter rechtsmacht? Nederlandse rechter in beginsel bevoegd (art. 3 Brussel IIbis). Litispendentie (art. 19 Brussel IIbis). Procedure bij Britse rechter is eerder aangevangen. Nederlandse procedure aangehouden totdat Britse rechter heeft beslist dat hij al dan niet bevoegd is. Als Britse rechter zich bevoegd zal achten, zal Nederlandse rechter zich onbevoegd verklaren en de man verwijzen naar de Britse rechter.
Gerechtshof Amsterdam 20-08-2019
(pub. 27-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3090
Echtscheiding tussen Ierse vrouw, met gewone verblijfplaats in Ierland, en Nederlandse man, gehuwd In Ierland onder huwelijkse voorwaarden inhoudende dat Nederlands recht toepasselijk zal zijn op “proprietary consequences of their marriage”. Nederlandse rechter niet bevoegd (art. 3, lid 1, aanhef en sub a Brussel IIbis): ook man had gewone verblijfplaats in Ierland; standpunt man, dat zijn gewone verblijfplaats, als verweerder in echtscheidingsprocedure niet is gelegen in Nederland, slaagt.
Gerechtshof Amsterdam 16-07-2019

(pub. 30-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2705
Vervolg op nader schriftelijk advies IJI over bruidsgave en Tafriq echtscheiding. Uitleg Irakese wet- en regelgeving. Hof acht door man voorgestane uitleg van het decreet het meest aannemelijk en concludeert dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn voor de opvatting dat naar Iraaks recht de man ook bij een tafriq echtscheiding in beginsel gehouden is de uitgestelde bruidsgave te voldoen, gewaardeerd in goud.
Gerechtshof Amsterdam 05-07-2016
(pub. 30-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2016:2657
Verzoek bepaling te betalen bedrag aan bruidsgave (nevenvoorziening ex art. 827 Rv). Echtscheiding uitgesproken, niet ingeschreven. NL rechter rechtsmacht (art. 4 Rv). Iraaks recht toepasselijk. Niet komen vast te staan dat sprake van een Talaq. Voor huwelijksvermogensrechtelijke gevolgen wordt uitgegaan van een Tafriq. Nader onderzoek IJI verzocht naar vraag of waardering in goud ook in geval van Tafriq plaatsvindt en, zo ja, gevolgen niet-inschrijving en gestelde gewijzigde Irakese wetgeving voor aanspraken vrouw.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Scheiden van een partner die in het buitenland woont
(Mr. Sophie Zeilstra, 10-09-2018)
Als gevolg van het stijgende aantal internationale huwelijken stijgt ook het aantal internationale scheidingen. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om zonder obstakels te scheiden van een partner die in het buitenland woont?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN