ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Vrijstelling BOF van toepassing bij verkrijging van aandelen in onroerendezaaklichaam
Hoge Raad 30-11-2018 (pub. 30-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2110
Moeder schenkt zoon alle aandelen in vennootschap. Tot vermogen van vennootschap behoren panden en garageboxen. HR: verkrijging is vrijgesteld van overdrachtsbelasting.
BOR bij vastgoedvennootschappen
Bij de overdracht van een onderneming met vastgoed binnen de directe familie kan een vrijstelling gelden op basis van de BOR.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 30-11-2018

(pub. 30-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2110
Moeder schenkt zoon alle aandelen in vennootschap. Tot vermogen van vennootschap behoren verhuurde panden en garageboxen. HR: vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Met fictie van art. 4 en 10 WBR is niet beoogd de aandelenverkrijging in onroerendezaaklichaam onder heffing van overdrachtsbelasting te brengen voor zover verkrijging van de onroerende zaak van dat lichaam buiten heffing van overdrachtsbelasting zou blijven ex art. 15 WBR. Betekenis van doorkijkarresten.ECLI:NL:HR:2007:AU8559 ECLI:NL:HR:2011:BQ7580
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-08-2017

(pub. 18-08-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:6787
Overdrachtsbelasting. Belanghebbendes moeder heeft alle aandelen in BV geschonken aan belanghebbende. Tot de bezittingen van de BV behoorden onder andere enkele onroerende zaken. De aandelen in de BV vormden ten tijde van de schenking een fictieve onroerende zaak als bedoeld in artikel 4 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Het Hof acht de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing op de overdracht van aandelen in een vennootschap die een materiële onderneming drijft.
Rechtbank Noord-Holland 26-06-2017

(pub. 10-07-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:5723
Eiseres heeft alle aandelen in de BV van haar vader verkregen. De tot deze portefeuille behorende onroerende zaken waren dienstbaar aan en behoorden tot de materiële onderneming van de BV. Rb: op deze verkrijging van aandelen is de vrijstelling van overdrachtsbelasting van art. 15 lid 1 sub b van de Wet op belastingen van rechtsverkeer van toepassing (doorkijkbenadering).
Rechtbank Arnhem 24-03-2011
(pub. 24-03-2011), ECLI:NL:RBARN:2011:BP8954
Geregistreerd partnerschap voor 1 dag tussen eigenaren v. aantal onroerende zaken in onverdeelde eigendom. Hierbij werd iedere gemeenschap van goederen uitgesloten, m.u.v. voornoemde onroerende zaken. In kader verdeling van deze onroerende zaken is beroep gedaan op de uitzondering voor de overdrachtsbelasting als bedoeld in art. 3 lid 1 en onderdeel b WBRV. Rb: fraus legis, zodat de naheffingsaanslag overdrachtsbelasting terecht is opgelegd. Maar geen boete.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Overdrachtsbelasting

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN