Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Verrekening van het saldo art. 1:141 X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Verrekening R-C schuld?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-02-2018 (pub. 27-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1941
Geen verrekening van schulden (R-C schuld), die immers geen (her)belegging van overgespaarde inkomsten zijn. Man zou wel vergoedingsrecht hebben als hiermee tlv vrouw komende schulden waren betaald.
Bewijsvermoeden bij verrekenbeding / bewijs schenking
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-05-2017 (pub. 05-05-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:1906
1. Bij onvoldoende weerspreken dat periodiek verrekenbeding tijdens huwelijk niet is uitgevoerd geldt in beginsel bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW. 2. E-mail "Ik ben wel een hele erge bofkont met zo’n lieve man die een paard voor me heeft gekocht” is onvoldoende bewijs van schenking.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFPPE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-03-2018
(pub. 28-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:2246
Peildatum vaststelling verrekenvordering, waardering aandelen BV, waarde aandeel commanditaire vennootschap, verrekening waarde polissen, terbeschikkingstellingsregeling echtelijke woning, regresvorderingen, gebruiksvergoeding. Rekening-courantkrediet. Jaarlijkse Informatieplicht man in verband met pensioen in eigen beheer.
HV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-02-2018
(pub. 27-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1941
Zeer uitgebreide huwelijkse voorwaarden. Uitleg verrekenbeding. Bepaling peildata. Ontzenuwing bewijsvermoeden art. 1:141 lid 3 BW. Toepasselijkheid art. 1:141 lid 4 BW. Gevolgen vermenging geld erfenissen en schenkingen met andere gelden op bankrekening. Invloed belastinglatenties in verband met uitkering of afkoop polissen. Vraag of de rekening-courantschuld (waarmee kosten gezamenlijke huishouding zijn betaald) tot het te verrekenen vermogen behoort.
HVFP
Gerechtshof Den Haag 17-04-2018
(pub. 15-06-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1467
Toepasselijkheid art. 1:141 lid 3 BW in het kader van de volstorting van aandelen bij de oprichting van B.V. Verkrijging aandelen niet gefinancierd uit overgespaarde, niet verrekende inkomsten a.b. in de huwelijkse voorwaarden.Verrekening van niet-uitgekeerde winsten niet aan de orde, nu onder het inkomensbegrip niet de winst uit onderneming moet worden begrepen. Haviltex.
ALHVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-01-2018
(pub. 17-01-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:126
Reikwijdte art. 1:141 lid 3 BW en de daarbij behorende stel-en bewijsplicht.  Opeisbaarheid wettelijke rente: onderscheid dient te worden gemaakt tussen de verschuldigdheid van wettelijke rente over vorderingen uit hoofde van verdeling van een gemeenschap(pelijk goed) en die uit hoofde van een overeengekomen verrekenbeding. 
HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-10-2017
(pub. 31-10-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:4679
Finale verrekening mbt periodiek verrekenbeding bij stichting (art. 1:141 lid 4 BW. O.g.v. toepasselijk beoordelingskader géén belemmeringen om in de stichting opgebouwd vermogen aan vrouw te doen toekomen. Redelijkerwijs moet worden aangenomen dat vrouw (doorslaggevend) beslissingsbevoegd is. Latente belastingvordering moet nominaal per peildatum worden verrekend. Voor alle uitspraken: ECLI:NL:GHSHE:2014:3430 INFOJ:ECLI:NL:GHSHE:2014:3707 ECLI:NL:GHSHE:2014:4626 ECLI:NL:GHSHE:2016:1240 ECLI:NL:GHSHE:2017:4679
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Verrekening van het saldo art. 1:141

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN