Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Verrekening van het saldo art. 1:141 X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Verrekening R-C schuld?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-02-2018 (pub. 27-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1941
Geen verrekening van schulden (R-C schuld), die immers geen (her)belegging van overgespaarde inkomsten zijn. Man zou wel vergoedingsrecht hebben als hiermee tlv vrouw komende schulden waren betaald.
Bewijsvermoeden bij verrekenbeding / bewijs schenking
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-05-2017 (pub. 05-05-2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:1906
1. Bij onvoldoende weerspreken dat periodiek verrekenbeding tijdens huwelijk niet is uitgevoerd geldt in beginsel bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW. 2. E-mail "Ik ben wel een hele erge bofkont met zo’n lieve man die een paard voor me heeft gekocht” is onvoldoende bewijs van schenking.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-08-2018
(pub. 10-08-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3371
Bij ontslag uit een draagplicht gaat het slechts om de interne verhouding tussen partijen; medewerking van de bank is voor de wijziging van de onderlinge draagplicht niet nodig. Aard verrekenbeding brengt mee dat slechts positief vermogen in de verrekening moet worden betrokken. Vrouw heeft slechts dan recht op verrekening vd waardestijging vd woning indien en voor zover die waardestijging groter is dan de (op de peildatum aanwezige) schulden die zijn aangegaan om de waardestijging te realiseren.
HV
Gerechtshof Amsterdam 24-07-2018
(pub. 07-08-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2613
Afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Woning, bedrijfspand, r-c schuld/kosten huishouding, opgepotte winsten. Verdeling overwaarde woning: man is in onderlinge verhouding met vrouw geheel draagplichtig voor de 2e hyp. lening, nu dit geld door hem is geleend aan dochter en alleen hij een vordering op dochter heeft. Man heeft geen vordering op vrouw ivm van r-c schuld betaalde kosten huishouding. R-c schuld volledig voor rekening man. Onderneming: vrouw heeft onvoldoende onderbouwd dat sprake is van opgepotte winsten.
HVFP
Gerechtshof Amsterdam 03-07-2018
(pub. 07-08-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2248
Niet ontoelaatbaar dat deskundige assistent meeneemt naar bezichtiging en zijn bevindingen in het rapport laat uitwerken door deze assistent. Eisen die je mag stellen aan deskundigenrapport. Verrekening van overgespaard inkomen dat is geïnvesteerd in op naam vrouw staande onroerende zaak. Rekenmethode. Onjuistheden in teller of noemer. Zie ook de tussenuitspraken.
HV
Gerechtshof Amsterdam 08-11-2016
(pub. 07-08-2018), ECLI:NL:GHAMS:2016:4396
Indien voor verwerving of verbouwing ve aan een der echtgenoten toebehorende woning een hypothecaire lening is aangegaan en in verband daarmee tevens een kapitaalverzekering is gesloten die ertoe strekt om (te zijner tijd) met het opgebouwde kapitaal de hypothecaire lening af te lossen, dient betaling van verzekeringspremies uit overgespaarde inkomsten gelijkgesteld te worden met aflossing van de hypothecaire schuld. Pas sprake van verrekenbaar inkomen a.b.i. huwelijkse voorwaarden nadat stamrecht tot uitkering is gekomen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Verrekening van het saldo art. 1:141

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN