Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Hoger beroep X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Splitsing procedure en (incidenteel) appel
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 01-11-2018 (pub. 02-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4537
In echtscheidingsprocedure splitst Rb verdeling af, met nieuw zaaknummer. Hof: bevoegdheid tot instellen van incidenteel appel niet beperkt tot deel van beschikking waartegen principale beroep is gericht.
Geen tussentijds appel van bevel DNA-onderzoek
Gerechtshof Den Haag 19-09-2018 (pub. 08-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2609
Bevel DNA-onderzoek in procedure ontkenning vaderschap is tussenbeschikking waarvan slechts tegelijk met eindbeschikking in hoger beroep kan worden gekomen. Noot: dan is uitslag al bekend ...
Hof past twee-conclusieregel toe in alimentatiezaak
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30-08-2018 (pub. 21-09-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3638
Hoewel sprake is van alimentatieprocedure slaat Hof geen acht op ter zitting in appel geformuleerde grief. Hof: ism twee-conclusieregel, terwijl man daardoor niet in staat was relevante antwoorden te geven.
Gefragmenteerde procedure over verdeling nalatenschap
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-07-2018 (pub. 14-08-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7271
Hof: uitkomst voor partijen weinig bevredigend. Procedure zoals die door partijen is ingericht biedt onvoldoende mogelijkheid om tav verdeling van de nalatenschap als geheel te beslissen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALHVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 01-11-2018
(pub. 02-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4537
Twee zaaknummers in beschikking rb (alimentatie en verdeling) betekent niet dat geen incidenteel appel openstaat tegen het andere zaaknummer. Man kon inc. appel instellen tegen verdeling, ook al had vrouw enkel appel ingesteld tegen de partnerali. Nadere grief vrouw na inc. appel strand op de “twee-conclusie-regel” Art. 347 lid 1 Rv, nu niet gesteld of gebleken is van nieuwe feiten of omstandigheden. Behoefte vrouw wordt vastgesteld o.g.v. 60%-regel ECLI:NL:HR:2010:BM7050.
ALFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-10-2018
(pub. 26-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4458
Partijen zijn in eerste aanleg tot overeenstemming gekomen. Man gaat in hoger beroep, maar verzoekt geen vernietiging van de bestreden beschikking. Evenmin richt hij grieven tegen deze vastgelegde overeenstemming. Dit leidt tot niet-ontvankelijkheid. Ook met betrekking tot zijn nieuwe wijzigingsverzoek wordt hij niet-ontvankelijk verklaard, nu dit niet voor het eerst in hoger beroep kan worden gedaan.
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-10-2018
(pub. 25-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4432
Geen leemte in echtscheidingsconvenant en evenmin ogv redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar om beroep te doen op naleving.
FPJEKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-07-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6474
Langere tijd is geprobeerd op een normale wijze omgang tussen de vader en de kinderen tot stand te brengen. De vader heeft met zijn houding en gedrag echter telkens de veiligheid van de kinderen geschaad, zowel op emotioneel als op psychisch vlak. Duidelijk is dat de kinderen hier last van hebben. Vader daarom het recht op omgang ontzegd.
FPJE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-07-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6418
Voor verzoek vervanging GI (art. 1:259 BW) geldt appelverbod (art. 807 Rv). Ouders proberen deze te doorbreken met argument dat zij onvoldoende gehoord zijn in eerste aanleg (schending fundamentele rechtsbeginselen) Hof: uit proces-verbaal rechtbank blijkt dat sprake is geweest van hoor/wederhoor en hun zaak is bepleit door hun advocaat. Dat de ouders graag (nog) uitgebreider hun standpunt naar voren hadden willen (laten brengen) is, geen reden om te komen tot een doorbreking van het appelverbod. Verwerping beroep.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Hoger beroep

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN