Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Hoger beroep X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Gefragmenteerde procedure over verdeling nalatenschap
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-07-2018 (pub. 14-08-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7271
Hof: uitkomst voor partijen weinig bevredigend. Procedure zoals die door partijen is ingericht biedt onvoldoende mogelijkheid om tav verdeling van de nalatenschap als geheel te beslissen.
Termijn voor herroeping adoptie i.c. in strijd met art. 8 EVRM
Rechtbank Noord-Holland 27-06-2018 (pub. 01-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:5426
Toewijzing van verzoek van 40-jarige vrouw tot herroeping van haar adoptie, ondanks (aanzienlijke) overschrijding van de wettelijke termijn.
Appellanten niet ontvankelijk wegens termijnoverschrijding
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-07-2018 (pub. 19-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3035
Hof: geen beroepschrift ontvangen, hetgeen ook blijkt uit technisch onderzoek. Overgelegde faxrapporten waarop onder “Resultaat” de melding “ok” staat, zijn onvoldoende bewijs van ontvangst.
Schendt Hof bij verdeling het verbod op reformatio in peius?
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-08-2018
(pub. 05-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7646
Hof wijst de ter zitting gedane vermeerdering van (de gronden van) het verzoek af. Het betreft een nieuwe grief die niet alsnog in de rechtsstrijd zal worden betrokken. Ook al heeft zij ex art. 283 Rv jo art. 130 Rv en art. 362 Rv het recht om haar verzoek in hoger beroep te vermeerderen. In dit geval heeft zij de grief te laat aangevoerd. Strijd met een goede procesorde. Zij heeft onvoldoende omstandigheden aangevoerd die het hof reden zouden kunnen geven te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de jaarstukken.
ERFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-08-2018
(pub. 30-08-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3590
Appelrecht. Verzuim om een grief te richten tegen de dragende overweging waar de beslissing in eerste aanleg op berust.
FPKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-07-2018
(pub. 27-08-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6878
Meisje (2002) heeft sinds haar 4-de geen contact met vader. Meerdere procedures. Rb veroordeelde moeder in 2017 tot het 2 maal per jaar sturen van goedgelijkende foto aan vader en hield verzoek vader om herstel omgang aan. Moeder appelleert tegen beslissing mbt foto's. Hof kent een belangrijke stem toe aan mening dochter zelf, mede gelet op haar leeftijd. Volgt vernietiging fotoverplichting, maar Hof geeft ouders in overweging iets te doen met wens dochter haar halfbroer te ontmoeten, die wél contact heeft met vader.
ERFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-07-2018
(pub. 14-08-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7271
Gefragmenteerd debat tav nalatenschap vader. Obiter dictum: "Het hof realiseert zich terdege dat deze uitkomst voor partijen die in hun onderlinge debat kennelijk zijn vastgelopen weinig bevredigend is. [...] Dat neemt niet weg dat de procedure zoals die door partijen is ingericht en verder is versmald in hoger beroep aan het hof onvoldoende mogelijkheid biedt alsnog aangaande samenstelling, omvang en verdeling van de nalatenschap als geheel bindend te beslissen zonder daarbij buiten de grenzen van de rechtsstrijd te treden."
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-08-2018
(pub. 10-08-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3371
Bij ontslag uit een draagplicht gaat het slechts om de interne verhouding tussen partijen; medewerking van de bank is voor de wijziging van de onderlinge draagplicht niet nodig. Aard verrekenbeding brengt mee dat slechts positief vermogen in de verrekening moet worden betrokken. Vrouw heeft slechts dan recht op verrekening vd waardestijging vd woning indien en voor zover die waardestijging groter is dan de (op de peildatum aanwezige) schulden die zijn aangegaan om de waardestijging te realiseren.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Hoger beroep

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN