Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Hoger beroep X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Appellanten niet ontvankelijk wegens termijnoverschrijding
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-07-2018 (pub. 19-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3035
Hof: geen beroepschrift ontvangen, hetgeen ook blijkt uit technisch onderzoek. Overgelegde faxrapporten waarop onder “Resultaat” de melding “ok” staat, zijn onvoldoende bewijs van ontvangst.
Schendt Hof bij verdeling het verbod op reformatio in peius?
Hoge Raad 13-07-2018 (pub. 13-07-2018), ECLI:NL:HR:2018:1211
Hof: geen verrekening waarde ondernemingen, nu deze niet kan worden vastgesteld. HR: mogelijke schending van verbod op reformatio in peius. Niet uitgesloten dat Hofuitspraak voor de man een verslechtering inhoudt.
Overleggen persoonlijk partijrelaas, zonder toelichting
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-07-2018 (pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2837
Advocaat man legt persoonlijk relaas van man over als productie. Hof laat deze buiten beschouwing, nu niet is aangegeven welke feiten e/o argumenten men daaraan wil ontlenen. Ook i.s.m. tweeconclusieregel.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-07-2018
(pub. 19-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3035
Appellanten niet ontvankelijk: geen beroepschrift ontvangen. Advocaat stelt dat beroepschrift op laatste dag beroepstermijn 2 x per fax is ingediend (om 16.53 uur 22 p. en om 16.54 uur 64 p.), en legt 2 resultatenrapporten over, waarop onder “Resultaat” de melding “ok” staat. Hof overweegt dat geen beroepschrift is ontvangen, dat dit ook blijkt uit technisch onderzoek, dat er geen problemen waren met de fax en dat andere faxberichten in goede orde zijn ontvangen. Resultatenrapporten onvoldoende bewijs van tijdige ontvangst.
FPKI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-07-2018
(pub. 19-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3034
OntvankelijkheidStatusvoorlichtingOntvankelijkheid van appellante in hoger beroep nu er is sprake is van een gedeeltelijke eindbeschikking.Voorts is er een bijzondere curator benoemd die dient te onderzoeken of statusvoorlichting in het belang van de minderjarige is en zo ja, wanneer en op welke wijze statusvoorlichting dient plaats te vinden.
FP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10-07-2018
(pub. 18-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3023
Verjaring. Geen overeenkomst tot stand gekomen.
HVFP
Parket bij de Hoge Raad 25-05-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:PHR:2018:526
Dat de rechter bij de vaststelling van de verdeling een grote vrijheid toekomt, laat onverlet dat de rechter zich rekenschap dient te geven van het verbod op reformatio in peius en het uitgangspunt van verdeling bij helfte van art. 1:100 lid 1 BW. Cassatiemiddel slaagt: niet kan worden uitgesloten dat het oordeel van het hof op het punt van de ondernemingen een verslechtering voor de man inhoudt t.o.v. het oordeel van de Rb en dat het hof zonder toereikende motivering is afgeweken van een verdeling bij helfte.
HVFP
Hoge Raad 13-07-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:HR:2018:1211
Rb: toedeling van ondernemingen van man en vrouw, onder verdeling bij helfte van de waarde. Op appel van de man beslist het Hof dat de waarde van de ondernemingen niet wordt verrekend, omdat deze niet kan worden vastgesteld. Hoge Raad vernietigt de beschikking: het Hof heeft hiermee mogelijk het verbod op reformatio in peius geschonden. Niet kan worden uitgesloten, gelet op de onbekendheid van de waarde van de ondernemingen, dat deze wijziging een verslechtering voor de man inhoudt t.ov. de beslissing van de Rb.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Hoger beroep

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN