ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Partneralimentatieverzoek voor het eerst in appel
Gerechtshof Amsterdam 29-01-2019 (pub. 11-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:304
Hoewel de vrouw het eens is met de uitgesproken echtscheiding, kan zij worden ontvangen in haar - voor het eerst in hoger beroep gedane - verzoek om partneralimentatie. Nevenvoorziening ex art. 827 Rv.
Procedurele-eisen bij instellen appel
Gerechtshof Den Haag 22-01-2019 (pub. 01-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:173
Appel tegen verschillende uitspraken in één exploot niet ism goede procesorde: voldoende samenhang. Gedaagde niet-ontvankelijk in eis in reconventie: zonder advocaat ter zitting verschenen.
Niet mogelijk om later alsnog gronden aan te voeren!
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018 (pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4456
Beroepschrift bevat niet de gronden van het beroep: verzoek vernietiging op nader aan te voeren gronden. Man niet-ontvankelijk, met veroordeling in de proceskosten.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPME
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:525
OntvankelijkheidBewindMentorschap
HVFPPE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-01-2019
(pub. 12-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1283
Afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Haviltex. Pensioenverevening. Afstorting in eigen beheer opgebouwd pensioen ten behoeve van de vrouw.
FPIP
Gerechtshof Amsterdam 05-02-2019
(pub. 12-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:322
Verzoek schorsing ouderlijk gezag moeder. Moeder ( niet in 1e aanleg verschenen) is ontvankelijk in appel, omdat zij binnen drie maanden nadat zij objectief verifieerbaar bekend is geworden met beschikkingen appel heeft ingesteld (art. 806 Rv). NL rechter is onbevoegd kennis te nemen van het verzoek: verzoek valt binnen materieel toepassingsgebied Brussel IIbis, maar niet binnen formeel toepassingsgebied nu gewone verblijfplaats kind ten tijde van inleidend verzoek in Israël (art. 8). Geen rechtsmacht ex art. 5 Rv.
ALFP
Gerechtshof Amsterdam 29-01-2019
(pub. 11-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:304
geen grief gericht tegen bestreden beschikking, ontvankelijk in verzoek om alimentatie dat voor het eerst in hoger beroep wordt gedaan.
FPJE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-02-2019
(pub. 09-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:432
beroep tegen mondelinge uitspraak is door appellante te laat ingesteld. De dag waarop de mondelinge uitspraak plaatsvindt geldt als de dag van de uitspraak. Geen verschoonbare feiten of omstandigheden. Artikel 30 p Rv en artikel 806 lid 1 juncto 358 lid 2 Rv
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Hoger beroep

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN