Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Is oude (gunstige) of nieuwe inkeerregeling van toepassing?
Hoge Raad 02-11-2018 (pub. 02-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2041
De aan inkeerbepaling te ontlenen verwachting omtrent de boete wordt niet beoordeeld naar moment van onjuiste aangifte maar van inkeren. Boete na wetswijzing was niet onvoorzienbaar.
Kunnen ex-partners verdeling Box 3-vermogen wijzigen?
Hoge Raad 12-10-2018 (pub. 12-10-2018), ECLI:NL:HR:2018:1896
Toerekening aan ex-partners van ieder 50% van vermogen nav akkoordverklaring ter zitting. HR: belastingplichtige niet gebonden aan akkoord mbt verdeling Box 3. Geen ondubbelzinnig afstand gedaan.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Hoge Raad 02-11-2018
(pub. 02-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2041
1. De inkeerregeling Is een op de sanctieoplegging betrekking hebbende bepaling, en valt derhalve onder de werking van art. 7 EVRM. 2. De aan de inkeerbepaling te ontlenen verwachting omtrent de boete moet niet moet worden beoordeeld naar moment van onjuiste aangifte, maar naar moment van inkeren. Belanghebbende, ingekeerd na aanscherping van de inkeerregeling, kan geen beroep doen op de (gunstigere) inkeerregeling die gold t.t.v. de onjuiste aangiften.
FI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-10-2018
(pub. 02-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9454
Forfaitaire rendementsheffing van box 3 is niet in strijd met artikel 1 EP.
FI
Hoge Raad 12-10-2018
(pub. 12-10-2018), ECLI:NL:HR:2018:1896
Correcties Box-3 inkomen ivm verzwegen tegoeden. Belastingdienst rekent aan ieder van ex-partners 50% van vermogen toe nav akkoordverklaring ter zitting. Hoge Raad: belastingplichtige is ogv art. 2.17 lid 4 IB jegens inspecteur niet gebonden aan akkoordverklaring mbt verdeling grondslag Box 3 tenzij een compromis het tegendeel inhoudt of (anderszins) ondubbelzinnig afstand is gedaan van het recht de tot stand gekomen onderlinge verhouding te wijzigen.
FI
Rechtbank Gelderland 14-09-2018
(pub. 03-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3953
Beroep op vrijwillige inkeer ex art. 67n AWR afgewezen. Daarvoor is nodig dat de belastingplichtige inkeert voordat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de Belastingdienst met de onjuistheid of onvolledigheid van zijn aangifte bekend is of bekend zal worden. Eiser moest in elk geval vanaf de berichtgeving in de landelijke media op 27 september 2015 objectief redelijkerwijs vermoeden dat de Belastingdienst op de hoogte zou raken van zijn rekening bij de UBS-bank.
FI
Rechtbank Noord-Nederland 29-08-2018
(pub. 26-09-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:3434
Vermogensrendementsheffing over het jaar 2011 is op regelniveau in strijd met art. 1 EP: anders dan in HR 10-06-2016 ECLI:NL:HR:2016:1129 heeft eiser m.b.t. 2011 aangetoond dat het voor particuliere beleggers al 10 jaar achtereen onmogelijk was om een risico-arm reëel rendement te halen van 4%. Van onverbindendheid is echter geen sprake omdat de wetgever in 2017 de forfaitaire regeling heeft aangepast. Daarmee heeft de wetgever voldaan aan hetgeen van hem mag worden verlangd volgens HR 10-06-2016.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN