Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) X
Rolgordijn tab
meer >>

JURISPRUDENTIE

FIFP
Parket bij de Hoge Raad 14-06-2018
(pub. 29-06-2018), ECLI:NL:PHR:2018:688
A-G adviseert HR Raad tot prejudiciële vragen aan EHRM. Blijft voor belanghebbende aanspraak bestaan op oude inkeerregeling, nu beboetbare feiten (niet aangeven Zwitserse bankrekeningen) zich hebben voorgedaan ttv oude inkeerregeling (geen boete), maar inkeer heeft plaatsgevonden onder minder gunstige inkeerregeling (30% boete)? "De morele verontwaardiging bij de regering en het parlement over zwartspaarders heeft ertoe geleid dat een regeling tot stand is gekomen die strijdig is met de genoemde verdragsbepalingen."
FI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-06-2018
(pub. 15-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2590
Forfaitaire rendementsheffing (box 3) in het jaar 2013 niet in strijd met art. 1 EP EVRM. In dit jaar was weliswaar het door de wetgever veronderstelde mogelijke rendement van 4% niet langer haalbaar, maar nog wel een rendement van 2%. Rekening houdend met een tarief van 30% zou de box 3-heffing bij een rendement van 2% neerkomen op een effectieve heffing van 60%. Dit vormt geen buitensporig zware last.
FI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-06-2018
(pub. 15-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2589
Forfaitaire rendementsheffing (box 3) in het jaar 2013 niet in strijd met art. 1 EP EVRM. In dit jaar was weliswaar het door de wetgever veronderstelde mogelijke rendement van 4% niet langer haalbaar, maar nog wel een rendement van 2%. Rekening houdend met een tarief van 30% zou de box 3-heffing bij een rendement van 2% neerkomen op een effectieve heffing van 60%. Dit vormt geen buitensporig zware last.
FI
Rechtbank Den Haag 04-05-2018
(pub. 01-06-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:5396
In geschil is of het rechtvaardig is om ter zake van spaartegoeden IB/PVV te heffen naar het systeem van de zogenoemde forfaitaire vermogensrendementsheffing. Beroep ongegrond.
FI
Hoge Raad 25-05-2018
(pub. 25-05-2018), ECLI:NL:HR:2018:766
Hoge Raad laat uitspraak van Hof in stand, met toepassing van art. 80a RO. Aandeel in bloot eigendom van woning waarin moeder woont terecht in aanmerking genomen als inkomen in box 3. Art. 5.4 lid 3 en 4 IB doet zich niet voor, nu aan belanghebbende zijn aandeel eigendom woning is toebedeeld en moeder het beperkte recht van gebruik en bewoning, dus geen vruchtgebruik. De keuze van belanghebbende in 1993, welke gunstig leek met het oog op de toekomstige heffing van successierechten komt voor zijn eigen risico.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN