ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Staatssecretaris: voorlopig geen box 3-heffing op basis van werkelijk rendement
Effectieve box-3 heffing van 75% geen buitensporig zware last
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-11-2018 (pub. 22-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2018:4633
Weliswaar was een rendement van 4% niet langer haalbaar, maar nog wel 1,6%. Bij tarief van 30% zou effectieve heffing dan 75% zijn. Is geen buitensporig zware last. Niet ism art. 1 EP EVRM.
Hoe zit het sinds 1 januari 2018 met de inkeerregeling?
Inkeren als zwartspaarder? Kan dat nog dan? (Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma 12-11-2018)
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-11-2018
(pub. 22-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2018:4633
Box 3-heffing 2015. Weliswaar was het door de wetgever veronderstelde mogelijke rendement van 4% niet langer haalbaar, maar een rendement van 1,6% nog wel. Bij een tarief van 30% zou de box 3-heffing dan neerkomen op een effectieve heffing van 75%. Van een dergelijke heffing kan niet worden gezegd dat zij ertoe leidt dat belastingplichtigen worden geconfronteerd met een buitensporig zware last. Geen schending van art. 1 EP op regelniveau.
FI
Gerechtshof Den Haag 13-11-2018
(pub. 22-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3122
Wetgever heeft in redelijkheid kunnen oordelen dat voor de box3-heffing uit het oogpunt van eenvoud, uitvoerbaarheid en het voorkomen van belastingontwijking een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. Geen sprake van een verboden discriminatie. Verder is zowel op regelgevend niveau als op individueel niveau sprake van een fair balance. Er is (nog) geen sprake van een individuele buitensporige last.
FI
Gerechtshof Den Haag 16-10-2018
(pub. 22-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3125
Voor zover als gevolg van de keuze voor de box 3-heffing sprake is van een gelijke behandeling van ongelijke gevallen, bestaat voor die behandeling uit het oogpunt van eenvoud, uitvoerbaarheid en het voorkomen van belastingontwijking een objectieve en redelijke rechtvaardiging. Geen sprake van een verboden discriminatie. Verder is zowel op regelgevend niveau als op individueel niveau sprake van een fair balance. Er is geen sprake van een individuele buitensporige last.
FI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31-08-2018
(pub. 06-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3682
Op 31-12-2012 heeft erflater € 1.500.000 gestort naar derdenrekening van notaris ovv “Agiostorting B.V.”, doorgestort op 21-12-2013 naar BV ovv “Agiostorting inzake oprichting”. In oprichtingsakte BV geen vermelding mbt agiostorting. Hof: op 31-12-2012 geen agiostorting plaatsgevonden. Bedrag heeft vermogen van erflater niet verlaten. Degene die gelden heeft gestort op derdenrekening van notaris wordt geacht rechthebbende tot die gelden te zijn. Op 01-01-2013 behoort € 1.500.000 tot rendementsgrondslag box 3.
FI
Hoge Raad 02-11-2018
(pub. 02-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2041
1. De inkeerregeling Is een op de sanctieoplegging betrekking hebbende bepaling, en valt derhalve onder de werking van art. 7 EVRM. 2. De aan de inkeerbepaling te ontlenen verwachting omtrent de boete moet niet moet worden beoordeeld naar moment van onjuiste aangifte, maar naar moment van inkeren. Belanghebbende, ingekeerd na aanscherping van de inkeerregeling, kan geen beroep doen op de (gunstigere) inkeerregeling die gold t.t.v. de onjuiste aangiften.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN