ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

HR: forfaitair rendement van 4% (box 3) niet haalbaar in 2013 en 2014
Hoge Raad 14-06-2019 (pub. 14-06-2019), ECLI:NL:HR:2019:816
Forfaitair rendement van 4% (box 3 IB) niet haalbaar voor jaren 2013 en 2014. Op individueel niveau kunnen belastingplichtigen daartegen ageren; oplossing op stelselniveau is aan wetgever. Art. 1 EP bij EVRM.
Schadevergoeding wegens overlijden partner niet vrijgesteld in box 3
Gerechtshof Den Haag 09-04-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:834
De overlijdensschade-uitkering is in vermogen van belanghebbende gevloeid en maakt onderdeel uit van grondslag voor vermogensrendementsheffing. De wetgever heeft niet voorzien in vrijstelling in box 3.
Staatssecretaris: voorlopig geen box 3-heffing op basis van werkelijk rendement
meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 12-07-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:HR:2019:1177
Art. 5.2, art. 3.92 Wet IB 2001. Storting op derdenrekening notaris onder vermelding “agiostorting”. Grondslag inkomen uit sparen en beleggen (box 3)
Rechtbank Gelderland 02-07-2019
(pub. 05-07-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2909
Wet IB 2001 box 3: Waardering voorwaardelijke schenking.
Hoge Raad 14-06-2019
(pub. 14-06-2019), ECLI:NL:HR:2019:817
Art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM. Art. 2.13, 5.2 en 5.3 Wet IB 2001 (tekst 2013 en 2014). Vermogensrendementsheffing box 3 in strijd met artikel 1 EP? Massaal bezwaarprocedure voor de jaren 2013 en 2014. Rechtstekort waarin de rechter kan voorzien?
Hoge Raad 14-06-2019

(pub. 14-06-2019), ECLI:NL:HR:2019:816
Voor de jaren 2013 en 2014 was op stelselniveau het in het forfaitaire stelsel van box 3 voor een lange reeks van jaren veronderstelde rendement van 4% niet meer haalbaar voor belastingplichtigen zonder daar (veel) risico voor te hoeven nemen. Voor ingrijpen van de rechter is echter in beginsel geen plaats, tenzij een individuele belastingplichtige i.s.m. art. 1 EP wordt geconfronteerd met een individuele en buitensporige last.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-06-2019
(pub. 14-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4785
IB/PVV. Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Vermogensrendementsheffing 2015. De wetgever heeft de forfaitaire berekeningswijze per 1 januari 2017 aangepast, waarbij de wetgever heeft beoogd de vermogensrendementsheffing beter te laten aansluiten bij de werkelijk behaalde rendementen. De wetgever heeft, voor zover dit vanaf 2015 noodzakelijk was, dit herstel voldoende voortvarend uitgevoerd. Het Hof komt in dat geval niet toe aan een beoordeling van de vraag of, mede gelet op het toepasselijke tarief, belastingplicht...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN