ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Bloot eigendom van Franse woning in box 3
Rechtbank Den Haag 24-10-2019 (pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:11206
Eiseres heeft van ouders het bloot eigendom verkregen van woning in Frankrijk, met ouderlijk vruchtgebruik. Rb: naar Frans recht wordt i.c. ten titel van vervroegde erfdeling verkregen. Geen uiterste wilsbeschikking maar schenking.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 05-11-2019
(pub. 14-11-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3009
Belanghebbende heeft niet aan zijn aangifteverplichting voldaan, zodat de omkering en verzwaring van de bewijslast van toepassing is. Naar het oordeel van het Hof doorstaat de schatting van de Inspecteur de redelijkheidstoets. Het op banktegoeden van de echtgenoot van belanghebbende gelegde conservatoire beslag vormt geen waardeverminderende factor voor het box 3-inkomen en evenmin een schuld. Ten aanzien van de stelling dat de in rechte toegewezen verbeurdverklaring van € 1.000.000 invloed heeft op de waarde van het box 3-inkomen...
Rechtbank Den Haag 24-10-2019

(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:11206
Eiseres heeft bij notariële akte van haar ouders het bloot eigendom verkregen van woning in Frankrijk, met levenslang vruchtgebruik van ouders. Vader overleden, moeder nog in leven. Rb: naar Frans recht wordt i.c. ten titel van vervroegde erfdeling verkregen. Vooruitlopend op toekomstige erfenis wordt bij leven verdeeld. Daarom ligt aan de verkrijging, anders dan eiseres stelt, schenking ten grondslag en geen uiterste wilsbeschikking. Art. 5.4 lid 3 sub a IB niet van toepassing, bloot eigendom in box 3, beroep ongegrond.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-08-2019
(pub. 23-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6527
IB/PVV. Afwijzing verzoek ambtshalve vermindering aanslagen. Wijziging eerder gekozen onderlinge verhouding gezamenlijke grondslag sparen en beleggen. Aanslagen zijn onherroepelijk komen vast te staan.
Gerechtshof Amsterdam 04-04-2019
(pub. 15-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1768
Inkomstenbelasting. Correcties in aftrek gebrachte kosten en lasten. Telefonisch horen gelijkgesteld aan verschijnen ter hoorzitting. Kostenvergoeding.
Hoge Raad 12-07-2019

(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:HR:2019:1177
Art. 5.2 IB en art. 3.92 IB. Erflater heeft op 31-12-2012 een B.V. opgericht en op diezelfde dag € 1.500.000 gestort op derdenrekening notaris ovv "Agiostorting B.V.”. Dit bedrag is op 21-01-2013 op bankrekening B.V. gestort. Hof: vóór 01-01-2013 voor erflater geen afdwingbare verplichting om dit bedrag aan BV te voldoen. Erflater was op 01-01-2013 de enige rechthebbende op dat bedrag, zodat het zijn vermogen op dat moment niet had verlaten. HR: oordeel Hof niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN