ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Hoever reikt de zorgplicht van de notaris?
Gerechtshof Amsterdam 20-08-2019 (pub. 28-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2906
Onvoldoende voorlichting over samenhang tussen samenlevingsovereenkomst en testament. Notaris had klaagster moeten wijzen op voor klaagster nadelige consequenties van schrappen van toedelingsbeding. Klacht gegrond. Berisping.
Notaris handelt onzorgvuldig bij opstellen testament
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 10-07-2019 (zaaknr. C/05/351332 / KL RK 19-43, ECLI:NL:TNORARL:2019:37, pub. 25-07-2019)
Notaris heeft testament niet met testateurs afzonderlijk besproken en gepasseerd maar in aanwezigheid zoon en dochter. Geen onderzoek wilsbekwaamheid testateur terwijl daarvoor indicaties waren. Twee weken schorsing.
Gerechtshof Amsterdam 25-06-2019 (pub. 26-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2747
Ook als er uitsluitend opdracht lag testamenten op te stellen, is het ernstig nalatig dat notaris bij opmaken testamenten niet huwelijksgoederenregime heeft betrokken. Had moeten onderzoeken of huwelijksvoorwaarden nog voldeden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 07-08-2019
(pub. 16-09-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:7706
een beroepsfout heeft gemaakt, althans toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar toezegging, althans in strijd heeft gehandeld met haar zorgplicht, althans een onrechtmatige daad heeft gepleegd, door reeds op 6 november 2017 de derdenverklaring af te leggen
Gerechtshof Amsterdam 20-08-2019
(pub. 10-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3271
Klacht tegen een (oud-)notaris. Klager verwijt de notaris dat hij in zijn rol van executeur en afwikkelingsbewindvoerder niet heeft gehandeld zoals een goed notaris betaamt. De notaris heeft de woning tegen het laagste bod gegund. Verder heeft de notaris geldende gedragsregels geschonden en is hij lichtzinnig omgegaan met procedures en voorschriften. De kamer heeft in de bestreden beslissing de klacht ongegrond verklaard. Het hof bevestigt de bestreden beslissing. De notaris moet zich voor zijn handelen als executeur-afwikkelingsb...
Gerechtshof Amsterdam 20-08-2019

(pub. 28-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2906
Notaris heeft klaagster onvoldoende voorgelicht over samenhang tussen samenlevingscontract en testament van erflater. Notaris had klaagster op eigen initiatief moeten wijzen op voor haar nadelige consequenties van schrappen van toedelingsbeding, en verschil moeten uitleggen tussen tweezijdige overeenkomst als toedelingsbeding en eenzijdige rechtshandeling als een legaat. Schending art. 43 lid 1 Wna. Notaris heeft onvoldoende invulling gegeven aan de kerntaak van de notaris. Klacht gegrond. Berisping en kostenverooordeling.
Gerechtshof Amsterdam 25-06-2019

(pub. 26-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2747
Partijen laten in 2006 huwelijkse voorwaarden opstellen en in 2012 testamenten. Ook als er uitsluitend opdracht lag testamenten op te stellen, is het onbegrijpelijk en ernstig nalatig dat notaris bij opmaken testamenten niet huwelijksgoederenregime heeft betrokken. Dossieraantekeningen/gespreksnotities/opdrachtbevestiging ontbreken. Maar ook als vaststaat dat partijen notaris slechts beperkte opdracht gaven, bracht zorgplicht notaris mee dat hij zich had moeten vergewissen van relevante feitencomplex in de zaak.
Rechtbank Rotterdam 17-07-2019
(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:5850
Onterfde kinderen stellen notaris aansprakelijk omdat hij ze niet deugdelijk heeft geïnformeerd over consequenties van afleggen schriftelijke verklaring dat zij afstand doen van legitieme portie. Het (alsnog) bekend worden van kinderen met juridische situatie (de “rechtsdwaling” is opgehelderd) is geen voorwaarde om verjaringstermijn te laten aanvangen. Vordering tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad is verjaard.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Tuchtrecht/aansprakelijkheid notaris

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN