ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Er is geen nieuws gevonden bij:
Bewijsperikelen

meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 08-10-2019
(pub. 28-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2790
Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Man stelt dat tot gemeenschap een schuld van € 375.000,- aan zijn ouders behoort. Rb heeft geoordeeld dat man niet geslaagd is in bewijsopdracht. Hof bekrachtigt dit oordeel en passeert bewijsaanbod: getuigen hebben geen eenduidige verklaring afgelegd over het tijdstip van aangaan vd leningsovereenkomst en de omvang vd door de man gestelde lening. Overzicht man van verbouwingskosten vormt geen bewijs van zijn stelling dat zijn ouders facturen mbt de verbouwing hebben voldaan.
Rechtbank Rotterdam 18-07-2018

(pub. 02-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6350
Enkele feit dat de man in leveringsakten heeft laten opnemen dat hij ongehuwd was en dat hij kennelijk vergeten is de appartementen te verdelen, is onvoldoende om vast te stellen dat man oogmerk had om de rechten vrouw te verkorten. Dus geen verzwijging a.b.i. art. 3:194 lid 2 BW, maar wel sprake van overgeslagen goederen (art. 3:179 lid 2 BW), te weten 2 appartementen die alsnog verdeeld moeten worden ex art. 3:185 lid 1 BW. Maar wat is de peildatum voor bepaling vd waarde en hoe moet die waarde berekend worden?
Rechtbank Amsterdam 18-10-2017
(pub. 21-03-2018), ECLI:NL:RBAMS:2017:9786
Deelnemersfonds zoals omschreven in het Overbruggingsreglement van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (CFK) vertoont veel meer gelijkenis met een spaarsaldo op een beleggingsrekening dan met bijvoorbeeld een overbruggingsuitkering als aan de orde in HR 15 februari 2008, NJ 2008, 275. Een spaarsaldo, zelfs als dat voor het huwelijk is opgebouwd en slechts op naam van een van partijen is gesteld, valt volgens de hoofdregel van artikel 1:94 lid 2 BW volledig in de gemeenschap. Geen sprake van verknochtheid.
Gerechtshof Amsterdam 20-02-2018
(pub. 13-03-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:618
Verdeling huwelijksgemeenschap. Vaststelling omvang en waarde. Toedeling van sieraden, munten en geld aan de man, omdat de man op de peildatum over deze goederen kon beschikken. Art.1:164 lid 1 BW. Spraken van verspilling aandeel in garagebedrijf, waardoor huw.gem. werd benadeeld?
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Bewijsperikelen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN