ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Was man in 2014 (scheiding) en 2018 (verdeling) nog gebonden aan convenant uit 2012?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2019 (pub. 18-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3426
Pp sluiten in 2012 een echtscheidingsconvenant, scheiden van echt in 2014/2015, en procederen over de huwelijksvermogensrechtelijke gevolgen in 2018/2019. Hof: man is onverkort gebonden aan convenant.
Spijt van vaststellingsovereenkomst - wat nu?
Rechtbank Overijssel 20-02-2019 (pub. 12-04-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:1244
Partijen hebben diverse afspraken gemaakt over o.a. kinderalimentatie en schulden, en deze vastgelegd in vaststellingsovereenkomst. Vrouw wil daarvan terugkomen. Afgewezen: rechtsgeldige overeenkomst.
Vrouw moet afspraak over betaling woonlasten nakomen
Gerechtshof Den Haag 05-03-2019 (pub. 12-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:786
Afspraak partijen dat ieder helft woonlasten zou betalen, ook al bleef man alleen in woning wonen. Man vraagt met succes nakoming. Voor rekening van vrouw dat ze haar voorwaarden destijds niet helder formuleerde.
Kan bij eenzijdig gezag toch ouderschapsplan worden aangehecht?
Rechtbank Rotterdam 17-12-2018 (pub. 22-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:11045
Verzoek van de ouders (ex-samenwoners) toegewezen: de in het ouderschapsplan vervatte regeling heeft een wettelijke grondslag en het verzoek van partijen wordt in het belang van de minderjarige geacht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-05-2019
(pub. 16-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1811
Ex-samenlevers hebben schikking getroffen over financiële afwikkeling einde samenleving. In tussenvonnis in HB heeft hof geoordeeld dat beroep op dwaling van vrouw faalt. Ook heeft hof in tussenvonnis vastgesteld dat finale kwijting is verleend. De vrouw betwist de finale kwijting ná dit tussenvonnis. Nu de vrouw niet heeft aangevoerd dat hierbij van onjuiste feitelijke of juridische grondslag is uitgegaan, blijft rechter aan dit tussenvonnis gebonden. Van uitzondering om eiswijziging na conclusie van de man toe te staan is geen ...
Gerechtshof Amsterdam 23-04-2019

(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1446
Dat partijen hebben afgesproken dat aan vrouw geen rentevergoeding toekomt over het haar schuldig gebleven bedrag voor haar aandeel overwaarde woning, betekent niet dat man geen wettelijke rente verschuldigd kan zijn aan vrouw, indien hij in verzuim is het verschuldigde bedrag te voldoen (art. 6:119 BW). Vrouw heeft man niet in gebreke gesteld. Wel staat vast dat man niet wenst te betalen. Man is de wettelijke rente aan vrouw verschuldigd vanaf datum kort nadat hij te kennen heeft gegeven dat hij niet zal nakomen.
Gerechtshof Amsterdam 16-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1345
Echtscheiding. Geen grond om man niet te houden aan in eerste aanleg bereikte overeenstemming. Vrouw moet meewerken aan verkoop woning.
Gerechtshof Den Haag 09-04-2019
(pub. 18-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:836
Kort geding omgang. In eerste aanleg ter zitting getroffen regeling rechtsgeldig tot stand gekomen? Karakter: ordemaatregel. Hof kan in kader van kort geding niet beoordelen of de zorgregeling de man en de minderjarige onevenredig in hun gezinsleven beperkt. Gaat ratio kort geding te buiten.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2019

(pub. 18-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3426
Wilsovereenstemming mbt ovk die pp op of rond 5-3-2012 sloten. Reikwijdte: de ovk en daarmee de kwijtingsclausule had betrekking op gehéle boedel. Vervolgvraag of deze ovk ook nog gold toen partijen in 2014 /15 na tijdelijk herstel relatie alsnog scheidden, en of in 2018/19 nog nakoming kon worden verlangd, bevestigend beantwoord. Vermogenssituatie tussen partijen bij definitieve uiteengaan niet anders dan in 2012, en a fortiori niet in zodanige mate dat vrouw in redelijkheid geen beroep meer op kwijtingsclausule toekwam.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Convenant / ouderschapsplan / ovk

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN