Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Convenant / ouderschapsplan / ovk X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Overdracht aandeel woning aan vrouw is Paulianeus
Rechtbank Rotterdam 18-07-2018 (pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6808
Kort na inroepen borgstelling door bank stellen pp huwelijksvoorwaarden op, met overdracht om niet van aandeel woning man aan vrouw ogv natuurlijke verbintenis. Rb vernietigt overdracht woning.
Nietige afspraak over kinderalimentatie
Rechtbank Noord-Nederland 20-06-2018 (pub. 28-06-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:2429
Een evt. afspraak tussen partijen dat man geen gezag zou vragen en vrouw geen kinderalimentatie, is zonder meer nietig ogv van art. 1:400 BW.
Invoering ouderschapsplan weinig effect op welzijn kind
Overgeslagen goed
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-02-2018 (pub. 03-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1699
Partijen vergeten in 2005 gezamenlijke polis te verdelen. Toedeling aan man, die helft van de waarde aan vrouw dient te vergoeden, onder verrekening van premies die vrouw vanaf 2005 verschuldigd is.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Rechtbank Den Haag 18-10-2017
(pub. 12-09-2018), ECLI:NL:RBDHA:2017:16651
Financiële afwikkeling samenlevers met samenlevingscontract. Eerste tussenvonnis. Tweede tussenvonnis ECLI:NL:RBDHA:2017:16648. Discussie over inboedel. In contract opgenomen dat alle inboedel voor relatie privé-eigendom van vrouw is. Partijen geschillen over reden opname bepaling en uitleg. O.g.v. Haviltex wordt man toegelaten tot het leveren van bewijs. Rb van mening dat contract niet beoogd relatie voorafgaand aan contract te regelen. Vorderingen vrouw op man destijds deels verjaard, deels nog bestaand.
HVFP
Rechtbank Den Haag 27-12-2017
(pub. 12-09-2018), ECLI:NL:RBDHA:2017:16648
Samenlevers met samenlevingscontract. Tweede tussenvonnis. Eerste tussenvonnis ECLI:NL:RBDHA:2017:16651. Financiële afwikkeling. Discussie over inboedel. In contract opgenomen dat alle inboedel voor relatie privé-eigendom van vrouw is. O.g.v. Haviltex is man toegelaten tot het leveren van bewijs omtrent reden en achtergrond bepaling. Na schriftelijke verklaring notaris wordt man toegelaten tot leveren van nader bewijs door het horen van getuigen.
HVFP
Gerechtshof Amsterdam 28-08-2018
(pub. 06-09-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3123
Beëindigde affectieve relatie. Uitleg vaststellingsovereenkomst betreffende verdeling registergoederen en schulden. Ziet deze op alle of slechts op enkele schulden? Haviltex. Hof: dat partijen hebben bedoeld met de overeenkomst een regeling af te spreken waarbij de financiële verwevenheid van partijen zou worden ontvlochten en die betrekking heeft op alle gezamenlijke schulden van partijen, althans de vrouw mocht deze bedoeling redelijkerwijs toekennen aan de overeenkomst.
HVFP
Rechtbank Rotterdam 29-08-2018
(pub. 04-09-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6807
Verdeling huwelijksgemeenschap. Sluiten vaststellingsovereenkomst in convenant staat in de weg aan beroep op schenking onder uitsluitingsclausule en op dwaling/benadeling voor meer dan een kwart. Aanvaarding te harer bate en schade.
FPIP
Rechtbank Den Haag 21-08-2018
(pub. 04-09-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:10170
Tanzania geen partij bij HKOV. Uitvoeringswet wel toepasselijk (art. 2). Analoge toepassing regels HKOV (artt. 2 en 13 lid 3 Uitvoeringswet). Niet afgeweken van uitgangspunten HKOV. Teruggeleidingsverzoek afgewezen. Ouders hebben afspraken over kinderen vastgelegd in overeenkomst. Die afspraken zijn geldig. Juridisch-technische, overeenkomstenrechtelijke benadering doet onvoldoende recht aan belangen kinderen. Intentie ouders dat kinderen uiteindelijk permanent naar NL zouden terugkeren, ruimte voor mogelijkheid van eerder permane...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Convenant / ouderschapsplan / ovk

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN