Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Convenant / ouderschapsplan / ovk X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Echtscheidingsconvenant moet worden nagekomen
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-10-2018 (pub. 25-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4432
Vrouw wil verkoop woning, want geen ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid. Afgewezen: geen leemte in convenant en naleving (voortzetting hoofd. aanspr. en zo nodig vrijwaring) niet onaanvaardbaar.
Samenlevingsovereenkomst kan niet worden ontbonden
Rechtbank Amsterdam 15-08-2018 (pub. 23-10-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:6604
Ontbindingsbepaling van boek 6 BW niet van toepassing op samenlevingsovereenkomst. De daarin vastgelegde alimentatieverplichting is dus, anders dan man beoogt, wel in werking getreden.
Overdracht aandeel woning aan vrouw is Paulianeus
Rechtbank Rotterdam 18-07-2018 (pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6808
Kort na inroepen borgstelling door bank stellen pp huwelijksvoorwaarden op, met overdracht om niet van aandeel woning man aan vrouw ogv natuurlijke verbintenis. Rb vernietigt overdracht woning.
Nietige afspraak over kinderalimentatie
Rechtbank Noord-Nederland 20-06-2018 (pub. 28-06-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:2429
Een evt. afspraak tussen partijen dat man geen gezag zou vragen en vrouw geen kinderalimentatie, is zonder meer nietig ogv van art. 1:400 BW.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALFIFP
Parket bij de Hoge Raad 26-10-2018
(pub. 16-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1189
Overeenkomstenrecht. Uitleg vaststellingsovereenkomst vanwege beëindiging samenwoning. Voor wiens rekening komt het risico van belastingheffing over maandelijkse (pensioen)uitkering? Klachten over miskenning Haviltex-maatstaf en passeren stellingen en bewijsaanbod.
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-10-2018
(pub. 25-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4432
Geen leemte in echtscheidingsconvenant en evenmin ogv redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar om beroep te doen op naleving.
ALHVFP
Rechtbank Amsterdam 15-08-2018
(pub. 23-10-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:6604
Een samenlevingsovereenkomst is een verbintenisscheppende overeenkomst a.b.i. art. 6:213 BW, aangezien partijen jegens elkaar verschillende verbintenissen op zich nemen. Het is echter geen wederkerige overeenkomst a.b.i. art. 6:261 BW, omdat het ruilkarakter ontbreekt. Art. 6:265 BW mist overeenkomstige toepassing, zodat door man ingeroepen ontbinding nietig is. Plicht voor man om partneralimentatie te betalen gezien art. 3:42 BW daarom wel degelijk in werking getreden.
HVFP
Parket bij de Hoge Raad 14-09-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1030
Art. 81 lid 1 RO. Vervolg op ECLI:NL:HR:2015:3303. Vermeerdering van eis na cassatie en niet-ontvankelijkheidsverweer. Art.130 lid 1 Rv en art. 424 Rv. Grenzen rechtsstrijd. Goede procesorde. Haviltexmaatstaf ook v.t. indien partijen op de tekst van de overeenkomst haaks op elkaar staande bedoelingen en verwachtingen baseren en geen van beider interpretaties aanstonds volstrekt onaannemelijk is. Waarde (certificaten van) aandelen: reeds rekening gehouden met evt. aanmerkelijk belang-claim.
HVFP
Hoge Raad 19-10-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:HR:2018:1981
Art. 81 lid 1 RO. Vervolg op ECLI:NL:HR:2015:3303. Conclusie Parket HR (zie ECLI:NL:PHR:2018:1030) tot verwerping van zowel het principale als het incidentele cassatieberoep gevolgd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Convenant / ouderschapsplan / ovk

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN