Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Convenant / ouderschapsplan / ovk X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Nietige afspraak over kinderalimentatie
Rechtbank Noord-Nederland 20-06-2018 (pub. 28-06-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:2429
Een evt. afspraak tussen partijen dat man geen gezag zou vragen en vrouw geen kinderalimentatie, is zonder meer nietig ogv van art. 1:400 BW.
Invoering ouderschapsplan weinig effect op welzijn kind
Overgeslagen goed
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-02-2018 (pub. 03-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1699
Partijen vergeten in 2005 gezamenlijke polis te verdelen. Toedeling aan man, die helft van de waarde aan vrouw dient te vergoeden, onder verrekening van premies die vrouw vanaf 2005 verschuldigd is.
Uitleg (afwijking?) samenlevingsovk c.q. huwelijksvoorwaarden
Hoge Raad 20-04-2018 (pub. 20-04-2018), ECLI:NL:HR:2018:643
Vrouw overlijdt na uitspreken echtscheiding, maar vóór ontbinding huwelijk. Finaal verrekenbeding geldt alleen igv overlijden, maar man heeft geen recht op finale verrekening: geen sprake meer van solidariteit.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10-07-2018
(pub. 18-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3023
Verjaring. Geen overeenkomst tot stand gekomen.
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-07-2018
(pub. 17-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2833
Huwelijksvermogensrecht. Verdeling als bedoeld in art. 3:182 BW. Feitelijke verdeling met wederzijdse instemming en overeenstemming over de financiële consequenties die de verdeling van de goederen voor ieder van partijen heeft (het ontstaan van vorderingen uit over- en onderbedeling).
FP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-07-2018
(pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2837
Advocaat vd man heeft een persoonlijk relaas overgelegd. Een dergelijke productie, zonder aan te geven welke feiten e/o argumenten men daaraan wil ontlenen, is niet voldoende om hetgeen daarin aan stellingen en feiten is te vinden te beschouwen als in het geding aangevoerd en als mede aan stellingen e/o verweer ten grondslag gelegd. Ook brengt de tweeconclusieregel ex art. 437 lid 1 Rv, mee dat de rechter niet let op grieven en stellingen die na de memorie van grieven zijn aangevoerd. Brief blijft buiten beschouwing.
HVFP
Gerechtshof Den Haag 26-06-2018
(pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1633
Vanaf het einde vd huwelijksgemeenschap is sprake ve bijzondere gemeenschap a.b.i. art. 3:189 lid 2 BW m.i.v. de voormalige echtelijke woning. Pp hebben geen geschil over het voortgezette gebruik vd echtelijke woning door de man na de peildatum. Dit voortgezette gebruik laat de verplichting van pp onverlet om in evenredigheid bij te dragen aan de uitgaven die tbv de bijzondere gemeenschap zijn gemaakt art. 1:100 BW jo art. 6:10 BW jo art. 3:172 BW en art. 1:102 BW, behoudens afwijkende afspraken.
ALFP
Rechtbank Noord-Nederland 20-06-2018
(pub. 28-06-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:2429
Een evt. afspraak tussen partijen dat man geen gezag zou vragen en vrouw geen kinderalimentatie, is zonder meer nietig ogv van art. 1:400 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Convenant / ouderschapsplan / ovk

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN