ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Nietige bepalingen in contract tussen spermadonor en duo-moeders
Rechtbank Midden-Nederland 03-07-2019 (pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2992
Bestaan nauwe persoonlijke betrekking tussen donorvader en donorkind en ontstaan van family life staan niet ter vrije beoordeling van partijen, evenmin als het recht vd donor daarover te procederen.
Einde relatie betekent niet dat geldlening direct opeisbaar is
Gerechtshof Amsterdam 27-11-2018 (pub. 22-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:5149
Geldlening aan dochter en haar partner; looptijd 30 jaar en aflossingsvrij. Vordering tot terugbetaling vanwege verbroken relatie afgewezen: geen geldige opzeggingsgrond, geen leemte in ovk.
Was man in 2014 (scheiding) en 2018 (verdeling) nog gebonden aan convenant uit 2012?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2019 (pub. 18-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3426
Pp sluiten in 2012 een echtscheidingsconvenant, scheiden van echt in 2014/2015, en procederen over de huwelijksvermogensrechtelijke gevolgen in 2018/2019. Hof: man is onverkort gebonden aan convenant.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 03-07-2019

(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2992
Nietige bepalingen in contract tussen spermadonor en inmiddels gescheiden duo-moeders. Bestaan nauwe persoonlijke betrekking tussen donorvader en donorkind en ontstaan van family life staan niet ter vrije beoordeling van partijen. Ook de afspraak dat de man nimmer bezoekrecht zal eisen of afdwingen bij de rechter ontbeert rechtsgeldigheid. Volgt omgangsregeling voor donorvader van 3 x per jaar, evenveel als andere donorvader van tweede kind van duomoeders, zodat de kinderen in kwestie hetzelfde behandeld worden op dit punt.
Rechtbank Midden-Nederland 07-03-2019

(pub. 28-06-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2044
Kinderalimentatie van openbare orde? Rb gaat niet voorbij aan door ouders gesloten ovk. Ondergrens (art. 1:400 lid 2 BW): afspraak kan niet tot gevolg hebben dat in feite wordt afgezien van KAL die volgens wet verschuldigd zou zijn. Beding dat verhindert dat KAL naar boven wordt bijgesteld, zal daar al snel mee op gespannen voet staan. Geen redenen om aan te nemen dat afspraak kinderen te kort doet. Nu niet gebleken dat woning/onderneming meer waard waren dan opgenomen, geen sprake benadeling vrouw, laat staan voor meer dan 1/4.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-06-2019
(pub. 27-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2283
6:258 BW onvoorziene omstandigheden, beschermingsbewind, verkoop echtelijke woning
Parket bij de Hoge Raad 24-05-2019
(pub. 21-06-2019), ECLI:NL:PHR:2019:556
Uitleg huw vw. Komen r-c schulden, nu daarmee verkregen gelden zijn aangewend ter voldoening vd kosten vd huishouding, eveneens naar evenredigheid ten laste van ieders inkomen en, voor zover die inkomens ontoereikend zijn, naar evenredigheid ten laste van ieders vermogen? A-G: hof kon aan het beroep van de man op art. 6:248 lid 1 BW niet ongemotiveerd voorbijgaan. Klachten man tegen oordeel hof mbt natuurlijke verbintenis tav investering in woning moeten worden verworpen. Uitspraak hof: ECLI:NL:GHAMS:2018:1704
Rechtbank Den Haag 10-04-2019
(pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4407
Onduidelijk convenant: opgesteld door partijen en slechts - zonder juridische advisering- ingediend door mr. X. De woning werd door hen onvoorwaardelijk toebedeeld aan man, terwijl schuld aan beiden werd 'toebedeeld'. Over ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid werd niet gerept, kapitaalvz werd vergeten en finale kwijting is opgenomen. Rb bepaalt dat uitleg man wordt gevolgd: woning zou op termijn worden verkocht, is onverdeeld gebleven. Vordering man eigenaarslasten wordt verrekend met vordering vrouw gebruikerslasten.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Convenant / ouderschapsplan / ovk

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN