ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Er is geen nieuws gevonden bij:
Devolutieve werking

meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 14-08-2019
(pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2260
Internationale kinderontvoering. Bekrachtiging afwijzing teruggeleiding naar Litouwen. Ongeoorloofde overbrenging (art. 3 HKOV). Meer dan één jaar verstreken tussen de ongeoorloofde overbrenging en het tijdstip van indiening van het verzoek. De devolutieve werking van het appel brengt mee dat eerst het verweer van de moeder - worteling van het kind (art. 12 lid 2 HKOV) - wordt behandeld. Alle omstandigheden in beide landen in aanmerking nemende, slaagt dat verweer.
Hoge Raad 19-04-2019

(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:HR:2019:637
HR over finale verrekenverplichting/vaststellen verrekenvordering ogv tijdens huwelijk niet-nagekomen periodiek verrekenbeding (art. 1:141 BW): reikwijdte bewijsvermoeden art. 1:141 lid 3 BW, stelplicht en bewijslast mbt vaststelling omvang overgespaard vermogen (art. 149 lid 2 Rv), relatie mbt mogelijkheid beschrijving vh vermogen van andere echtgenoot (art. 1:141 lid 3 BW ivm art. 1:143 BW) en devolutieve werking hoger beroep. Volgt vernietiging en verwijzing.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-02-2018
(pub. 25-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1290
Scheiding in tuinderskringen. A. Uitleg resp. reikwijdte van: 1. ‘(in gemeenschap van) door hen tezamen bewoond registergoed en daarmede verband houdende hypothecaire schulden’; 2. 'kosten van verwerving en de kosten van herstel, verfraaiing en onderhoud van de in de gemeenschap vallende of tot de gemeenschap behorende zaken'; 3. ondertekend akkoord met een bepaalde wijze van verrekenen. B. geen plaats voor wettelijke rente.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17-05-2018

(pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2153
Moeder liet baby voorafgaand aan haar geboorte door haar stiefvader erkennen, hoewel ze wist dat de biologische vader dat wilde doen. Kan biologische vader deze erkenning vernietigen en vervangende toestemming krijgen om kind zelf te erkennen? Art. 1:205 BW en art. 1:204 lid 3 BW. Mogelijkheden.
Hoge Raad 20-04-2018

(pub. 20-04-2018), ECLI:NL:HR:2018:643
Huwelijksvoorwaarden bevatten finaal verrekenbeding, maar alleen igv overlijden. Vrouw overlijdt na uitspreken van echtscheiding, maar vóór inschrijving van echtscheidingsbeschikking. Hof (Haviltex): pp zijn bij HV ervan uitgegaan dat bij overlijden nog sprake was van solidariteit c.q. affectieve relatie, hetgeen i.c. niet het geval was. Man heeft geen recht op finale verrekening. HR verwerpt cassatieberoep man, met toepassing van art. 81 lid 1 RO
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Devolutieve werking

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN