Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Afd. 7.3 Ontbinding van de gemeenschap X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Vrouw draagplichtig mbt leenschuld man aan zijn vader om zijn advocaat te betalen?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-04-2018 (pub. 25-04-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1562
Hof na verwijzing HR: met de gebruikelijke compensatie van proceskosten laat zich niet verenigen om de vrouw de kosten van rechtsbijstand die de man heeft gemaakt in het kader van de beëindiging van het geregistreerd partnerschap, voor de helft te laten dragen.
Man raakt door huwelijk voorhuwelijks vermogen kwijt
Rechtbank Limburg 12-12-2017 (pub. 28-12-2017), ECLI:NL:RBLIM:2017:12783
Na sluiten van huwelijk in gemeenschap van goederen bleek vrouw schulden te hebben en man spaargeld en hypotheekvrije woning. Geen grond voor nietigverklaring huwelijk of afwijking van verdeling bij helfte.
Beschikking vergeten in te schrijven: lotsverbondenheid verbroken
Bent u wel echt gescheiden? (Myrna van Wijk 23-05-2017)
Rechtbank Overijssel 06-03-2017 (pub. 08-03-2017), ECLI:NL:RBOVE:2017:1018
Na abusievelijk niet ingeschreven echtscheiding in 2006 met echtscheidingsconvenant, in 2016 echtscheidingsprocedure. Afwijking verdeling bij helfte en geen partneralimentatie.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-04-2018
(pub. 25-04-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1562
Art.1:100 BW jo.art. 1:80b BW en art. 237 Rv.; draagplicht vrouw mbt leenschuld die man bij zijn vader is aangegaan (om zijn advocaatkosten te betalen) nadat partijen hadden besloten het geregistreerd partnerschap te doen ontbinden? Hof na verwijzing HR: de feiten en omstandigheden vh geval zijn zodanig uitzonderlijk, dat deze meebrengen dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is als de vrouw de helft van voornoemde schuld van € 22.263,28 zou moeten dragen.
ALHVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-04-2018
(pub. 06-04-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1477
Geen wijziging partnerali in appel ogv behoefte, behoeftigheid en draagkracht. Tav laatste heeft man stellingen onvoldoende onderbouwd. Datum indiening vzs is peildatum voor vaststellen van samenstelling en omvang van huwelijksgemeenschap Art. 1:99 lid 1 sub b BW. Van tijdstip kan niet worden afgeweken, ook niet ogv redelijkheid en billijkheid ECLI:NL:HR:2013:2050. Door vrouw 5 mnd daarvoor opgenomen bedrag valt er niet onder. Man onvoldoende gesteld voor beroep op art. 1:164 BW (benadeling gemeenschap).
HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-11-2017
(pub. 06-04-2018), ECLI:NL:GHARL:2017:10487
Man: betwist dat hij zich onvoldoende heeft ingespannen om een ouderschapsplan tot stand te brengen. De man is moedeloos geworden vd houding van de vrouw in de besprekingen. De vrouw is bepalend en komt iedere keer weer met nieuwe wensen en aanvullingen. Vrouw: man niet consistent. Hof: anders dan vrouw stelt paste rb terecht art. 815 lid 6 Rv toe. Pp verder ieder geheel draagplichtig voor eigen DUO-schuld, voorzover althans aanwezig op peildatum.
HVIP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-11-2017
(pub. 06-04-2018), ECLI:NL:GHARL:2017:9791
Marokkaans (?) huwelijk rechtsgeldig tot stand gekomen? Man ontvankelijk in verzoek. Naar [buitenlandse] recht is rechtsgeldig huwelijk tot stand gekomen. Huwelijk moet o.g.v. erkenningsregels van art. 10:31 BW en art. 10:32 BW in Nederland worden erkend. Niet in geschil dat het Nederlands recht van toepassing is op het huwelijksvermogensregime van partijen en dat partijen in gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Geen aanleiding voor afwijken van de hoofdregel.
HV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-04-2018
(pub. 04-04-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:3056
Gemeenschapsschuld. Uitzonderlijke omstandigheden die afwijking van draagplicht bij helfte rechtvaardigen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Afd. 7.3 Ontbinding van de gemeenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN