ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Rekening-courantschuld aan BV is overgeslagen schuld
Rechtbank Rotterdam 17-04-2019 (pub. 09-05-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:2928
Een verdelingsvordering die ziet op een zgn. overgeslagen goed is niet aan verjaring onderhevig. Een schuld is weliswaar geen 'goed' maar valt toch onder art. 3:179 lid 2 BW. Alsnog 'verdeling' schuld.
Hoge Raad over ingangsdatum art. 1:100 lid 2 BW (uitzondering op gelijke draagplicht)
Hoge Raad 19-04-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:HR:2019:636
Art. 1:100 lid 2 BW impliceert een ruimere uitzonderingsmogelijkheid op uitgangspunt van gelijke draagplicht voor gemeenschapsschulden. Deze geldt alleen voor na 31-12-2017 ontbonden huwelijksgemeenschappen.
Perikelen met inschrijving echtscheidingsbeschikking
Rechtbank Limburg 31-01-2019 (pub. 05-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:889
Echtscheidingsbeschikking niet ingeschreven in registers BS. Daardoor herleeft gemeenschap. Art. 1:99 lid 3 en 3:170 BW van toepassing op in tussentijd verrichte rechtshandelingen. Onrechtmatig bestuur man.
Vrouw draagplichtig mbt leenschuld man aan zijn vader om zijn advocaat te betalen?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-04-2018 (pub. 25-04-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1562
Hof na verwijzing HR: met de gebruikelijke compensatie van proceskosten laat zich niet verenigen om de vrouw de kosten van rechtsbijstand die de man heeft gemaakt in het kader van de beëindiging van het geregistreerd partnerschap, voor de helft te laten dragen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 17-04-2019

(pub. 09-05-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:2928
Vrouw is geen 30% aandeelhouder geworden, ondanks afspraak. Dat zij geen aandeelhouder is, doet niet af aan vordering o.g.v. ongerechtvaardigde verrijking. RC-schuld overgeslagen in convenant. Onbelangrijk dat man als DGA wist of behoorde te weten van bestaan schuld. Van belang is slechts of bij verdeling meegenomen. Man vordert alsnog betaling helft. Schuld is geen 'goed' maar valt toch onder Art. 3:179 lid 2 BW (geen verjaring). Daarom alsnog regresrecht. Dwaling vrouw niet gehonoreerd, geen benadeling meer dan 1/4.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1475
Personen- en familierecht; huwelijksvermogensrecht; verdeling
Hoge Raad 19-04-2019

(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:HR:2019:636
M.i.v. 01-01-2018 is art. 1:100 BW gewijzigd. Met lid 2 is beoogd een ruimere uitzonderingsmogelijkheid te creëren op het uitgangspunt van gelijke draagplicht voor gemeenschapsschulden bij ontbinding dan ex art. 1:100 lid 1 (oud) BW. Nu niet is voorzien in overgangsrecht moet worden aangenomen dat deze bepaling van toepassing is op verdeling van een na 01-01-2018 ontbonden huwelijksgemeenschap. Nu de onderhavige gemeenschap is ontbonden vóór 01-01-2018, is daarop art. 1:100 lid 1 (oud) BW van toepassing.
Gerechtshof Den Haag 19-03-2019
(pub. 12-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:787
Afwikkeling gemeenschap van goederen. Kredietovereenkomst. Artikel 1:100 BW. Geen reden af te wijken van draagplicht bij helfte. Regres voor hetgeen meer dan het eigen aandeel is/wordt betaald. Onderscheid in dictum tussen regres voor hetgeen al betaald is en hetgeen nog betaald moet/gaat worden. Hof corrigeert vervolgens de vorderingen vervat in het bestreden vonnis.
Parket bij de Hoge Raad 15-03-2019
(pub. 11-04-2019), ECLI:NL:PHR:2019:246
Parket HR: ervan uitgaande dat (i) alleen ex-man de schulden in kwestie is aangegaan, (ii) die schulden niet kunnen worden aangemerkt als huishoudelijke schulden en (iii) die schulden wel in de huwelijksgemeenschap zijn gevallen, brengt art. 1:102 (oud) BW (dat hier vt is) mee dat ex-vrouw na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap voor de helft daarvan aansprakelijk is en voor dat gedeelte hoofdelijk met ex-man is verbonden. Hof heeft dit miskend. Conclusie strekt tot vernietiging en zelf afdoen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Afd. 7.3 Ontbinding van de gemeenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN