ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Rechter hoeft wettelijke beperking niet uit zichzelf in dictum op te nemen
Hoge Raad 14-06-2019 (pub. 14-06-2019), ECLI:NL:HR:2019:958
HR laat zich uit over (de verhouding tussen) oude en nieuwe art. 1:102 BW. Uit uitspraak Hof volgt impliciet dat van nieuwe is uitgegaan. Wettelijke beperking komt zonder verzoek/eis niet automatisch in dictum.
Ontslagvergoeding in stamrecht-BV zonder liquide middelen
Rechtbank Gelderland 29-05-2019 (pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2622
1. Vermogen in stamrecht-BV man, ontstaan door zijn ontslagvergoeding, is niet aan man verknocht, nu geld is besteed tijdens huwelijk pp. 2. Geen brutering partneralimentatie zolang pp hetzelfde BRP-adres hebben.
Rekening-courantschuld aan BV is overgeslagen schuld
Rechtbank Rotterdam 17-04-2019 (pub. 09-05-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:2928
Een verdelingsvordering die ziet op een zgn. overgeslagen goed is niet aan verjaring onderhevig. Een schuld is weliswaar geen 'goed' maar valt toch onder art. 3:179 lid 2 BW. Alsnog 'verdeling' schuld.
Hoge Raad over ingangsdatum art. 1:100 lid 2 BW (uitzondering op gelijke draagplicht)
Hoge Raad 19-04-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:HR:2019:636
Art. 1:100 lid 2 BW impliceert een ruimere uitzonderingsmogelijkheid op uitgangspunt van gelijke draagplicht voor gemeenschapsschulden. Deze geldt alleen voor na 31-12-2017 ontbonden huwelijksgemeenschappen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 14-06-2019

(pub. 14-06-2019), ECLI:NL:HR:2019:958
Pp zijn in feitelijke instanties uitgegaan van toepasselijkheid nieuw art. 1:102 BW. Hof heeft dat gevolgd. In cassatie is daartegen geen klacht gericht. Verschil tussen aansprakelijkheid en verhaal. Lid 2 van het nieuwe art. 1:102 BW beperkt niet de toewijsbaarheid van de vordering tegen die echtgenoot, maar slechts de verhaalsmogelijkheden ter zake van die vordering. De rechter is niet gehouden om in het dictum die reeds uit de wet voortvloeiende beperking aan de toewijzing van de vordering te verbinden.
Rechtbank Gelderland 29-05-2019

(pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2622
Vermogen in BV betreft tijdens huwelijk ontvangen ontslagvergoeding van € 125.000 (stamrecht). Vaste jurisprudentie Hoge Raad.ECLI:NL:HR:2018:270 Echter, nu BV thans geen liquide middelen meer heeft doordat partijen geld hebben geleend van BV om van te leven, is Rb van oordeel dat (vermogen in) BV niet aan man verknocht is. Brutering van de partneralimentatie is niet aan de orde zolang partijen ingeschreven staan op hetzelfde BRP-adres en niet duurzaam gescheiden leven.
Rechtbank Rotterdam 17-04-2019

(pub. 09-05-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:2928
Vrouw is geen 30% aandeelhouder geworden, ondanks afspraak. Dat zij geen aandeelhouder is, doet niet af aan vordering o.g.v. ongerechtvaardigde verrijking. RC-schuld overgeslagen in convenant. Onbelangrijk dat man als DGA wist of behoorde te weten van bestaan schuld. Van belang is slechts of bij verdeling meegenomen. Man vordert alsnog betaling helft. Schuld is geen 'goed' maar valt toch onder Art. 3:179 lid 2 BW (geen verjaring). Daarom alsnog regresrecht. Dwaling vrouw niet gehonoreerd, geen benadeling meer dan 1/4.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1475
Personen- en familierecht; huwelijksvermogensrecht; verdeling
Hoge Raad 19-04-2019

(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:HR:2019:636
M.i.v. 01-01-2018 is art. 1:100 BW gewijzigd. Met lid 2 is beoogd een ruimere uitzonderingsmogelijkheid te creëren op het uitgangspunt van gelijke draagplicht voor gemeenschapsschulden bij ontbinding dan ex art. 1:100 lid 1 (oud) BW. Nu niet is voorzien in overgangsrecht moet worden aangenomen dat deze bepaling van toepassing is op verdeling van een na 01-01-2018 ontbonden huwelijksgemeenschap. Nu de onderhavige gemeenschap is ontbonden vóór 01-01-2018, is daarop art. 1:100 lid 1 (oud) BW van toepassing.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Afd. 7.3 Ontbinding van de gemeenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN