ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Rechtbank wijkt af van peildatum verdeling voor waardering woning
Rechtbank Rotterdam 28-08-2019 (pub. 01-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8607
Rb hanteert peildatum echtscheiding. Tussen partijen staat namelijk vast dat vanaf het moment van de echtscheiding de waardestijging van de woning alleen door de man is bewerkstelligd met zijn financiële middelen.
Echtgenoot vervalst handtekening van vrouw voor kredietovereenkomst
Ex-echtgenoot heeft vervalsing toegegeven en vrouw is daarom door bank ontslagen uit hoofdelijke aansprakelijkheid. Maar bank heeft wel verhaal ogv huwelijksvermogensrecht. Bank staat buiten verhouding tussen ex-partners.
Rechter hoeft wettelijke beperking niet uit zichzelf in dictum op te nemen
Hoge Raad 14-06-2019 (pub. 14-06-2019), ECLI:NL:HR:2019:958
HR laat zich uit over (de verhouding tussen) oude en nieuwe art. 1:102 BW. Uit uitspraak Hof volgt impliciet dat van nieuwe is uitgegaan. Wettelijke beperking komt zonder verzoek/eis niet automatisch in dictum.
Ontslagvergoeding in stamrecht-BV zonder liquide middelen
Rechtbank Gelderland 29-05-2019 (pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2622
1. Vermogen in stamrecht-BV man, ontstaan door zijn ontslagvergoeding, is niet aan man verknocht, nu geld is besteed tijdens huwelijk pp. 2. Geen brutering partneralimentatie zolang pp hetzelfde BRP-adres hebben.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 28-08-2019

(pub. 01-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8607
RB wijkt af van peildatum verdeling en gebruikt peildatum echtscheiding voor waardering van de woning. Tussen partijen staat vast dat vanaf het moment van de echtscheiding de waardestijging van de woning alleen door de man is bewerkstelligd met zijn financiële middelen. Gelet op het belang van de vrouw om de waardepeildatum te bepalen op het moment van verdeling en gelet op het belang van de man om de waardepeildatum te bepalen op echtscheidingsdatum, prevaleert volgens rb het belang van de man.
Gerechtshof Den Haag 10-09-2019
(pub. 31-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2844
Echtscheiding. Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap. Onderscheiden vermogensbestanddelen. Schuld derde. Opbrengst woning. Bankschulden. Waarde inventaris eenmanszaak. Regionale belastingen. Bijdrage zoon.
Gerechtshof Den Haag 04-09-2019

(pub. 04-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2614
Ambtshalve bepaling draagkracht bij gebrek fin. gegevens. Hof gaat ervan uit dat de man met een gymnasiale schoolopleiding en bachelor fiscaal recht binnen een half jaar een zodanig inkomen kan verwerven dat hij in staat is om € 150,- pm ka te voldoen. Man moet ontvangen kinderbijslag voor ontbinding aan gemeenschap en na ontbinding aan vrouw vergoeden. Afwijking art. 1:100 BW draagplicht bij helfte: man draagplichtig schuld vanwege korte duur hwl, tekort gemeenschapsgeld en feit dat vrouw van schuld niet afwist.
Gerechtshof Amsterdam 03-09-2019
(pub. 04-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3241
Zorgregeling. Waardering gezamenlijke woning.
Gerechtshof Den Haag 31-07-2019
(pub. 20-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2228
Fiscale voordelen onvoldoende om hoofdverblijf van (1 vd) kinderen bij vader te bepalen. Vrouw moet ruim 8k kinderopvangtoeslag terugbetalen. Verhouding met kinderalimentatie. Schuld bij de kinderopvang komt 50/50 voor rekening van partijen. Hof gaat voorbij aan de vraag of deze schuld ziet op periode voor of na peildatum. Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van de minderjarigen en zijn beiden gebaat zijn bij de opvang, schuld daarom voor rekening van beide partijen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Afd. 7.3 Ontbinding van de gemeenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN