Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Ontbinding religieus huwelijk X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Britse rechter erkent islamitisch huwelijk
Voor het eerst heeft een Britse rechtbank het islamitisch huwelijk erkend. Dat wil zeggen dat Engelse moslimvrouwen het huwelijk kunnen laten beëindigen, ook als er voor de Britse wet geen huwelijk is gesloten.
Couple's Islamic Marriage is Ruled Valid By High Court Judge (Jasmine Andersson, Human Rights News 02-08-2018)
UK High Court 31-07-2018 ([2018] EWFC 54, Akhter v Khan 31-07-2018)
Verplichting tot medewerking aan ontbinding religieus huwelijk?
Rechtbank Amsterdam 04-12-2017 (pub. 05-04-2018), ECLI:NL:RBAMS:2017:8910
Afwijzing vordering tot medewerking aan joodse rabbinale echtscheiding: zonder nader onderzoek staat niet vast dat man man onrechtmatig handelt door daaraan niet mee te werken.
Ontbinding religieus huwelijk op eenzijdig verzoek
Een religieus huwelijk hoeft geen gevangenis te worden, betoogt Shirin Musa, directeur van Femmes for Freedom. Al voor het ja-woord kunnen partners dat voorkomen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALFP
Gerechtshof Den Haag 03-07-2018
(pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1635
Echtscheiding naar Nederlands recht uitgesproken en ingeschreven in 2016. Rb wees verzoek van de vrouw toe en veroordeelde man tot het verlenen van medewerking aan de echtscheiding naar Islamitisch recht, met dwangsom, en tot afgifte van de bruidsschat. Hof schorst op verzoek man uitvoerbaarverklaring bij voorraad, mede bezien de familierechtelijke verhouding van partijen. Afweging belangen: belang van de man weegt zwaarder.
FP
Hoge Raad 15-06-2018
(pub. 15-06-2018), ECLI:NL:HR:2018:916
Art. 81 lid 1 RO. Onrechtmatige daad rabbijnen. Vordering tot schadevergoeding na (afgedwongen) instemming met echtscheiding naar Joods recht. Zorgplicht synagoge om onrechtmatig handelen te voorkomen? Aansprakelijkheid synagoge op grond van art. 6:170 BW voor handelen rabbijn? Criteria.
FP
Parket bij de Hoge Raad 30-03-2018
(pub. 20-04-2018), ECLI:NL:PHR:2018:310
Art. 81 lid 1 RO. Onrechtmatige daad. Vordering tot schadevergoeding na (gedwongen) instemming met echtscheiding naar Joods recht. Zorgplicht synagoge om onrechtmatig handelen te voorkomen? Aansprakelijkheid synagoge op grond van art. 6:170 BW voor handelen rabbijn? (Vervolg op HR 18 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0571.)
FP
Rechtbank Amsterdam 04-12-2017
(pub. 05-04-2018), ECLI:NL:RBAMS:2017:8910
Afwijzing van vordering tot medewerking aan joodse rabbinale echtscheiding: voorshands kan in dit geding niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld dat de man onrechtmatig handelt door niet mee te werken aan de rabbinale echtscheiding. Gelet op de stellingen van partijen vergt dit een nader onderzoek naar de feiten, waarvoor het kort geding zich niet leent.
FPIP
Rechtbank Amsterdam 12-02-2018
(pub. 22-03-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:690
Kort geding. Inzet: afgifte van een Get. NL rechter onbevoegd: joodse scheiding tussen Brits echtpaar dat in Londen woont en geen band heeft met NL. Art. 4 Brussel I bis: verweerder moet worden opgeroepen voor gerecht van eigen lidstaat. Art. 7 lid 2 Brussel I bis schept bijzondere bevoegdheid t.a.v. verbintenissen uit onrechtmatige daad (niet meewerken aan echtscheiding); dit nalaten en vermeend schadelijke gevolgen daarvan doen zich niet voor in NL.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Ontbinding religieus huwelijk

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN