ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Talaq, tafriq en bruidsgave
Gerechtshof Amsterdam 16-07-2019 (pub. 30-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2705
Uitleg Irakese wet- en regelgeving. Anders dan IJI, is Hof van oordeel dat man naar Iraaks recht in beginsel bij een tafriq echtscheiding niet gehouden is de uitgestelde bruidsgave te voldoen, gewaardeerd in goud.
Valse huwelijksakte wil niet zeggen dat partijen niet getrouwd zijn
Rechtbank Limburg 18-02-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3672
Kerkelijk huwelijk (Eritrea). Huwelijksakte is door IND vals bevonden. Rb: desondanks sprake van rechtsgeldig huwelijk, erkend in NL. Ambtenaar BS had huwelijk nl. wel geregistreerd. Echtscheiding uitgesproken.
Beëindiging religieus huwelijk
Op 18 oktober 2018 is het Wetsvoorstel tegengaan huwelijkse gevangenschap in consultatie gegaan.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Oost-Brabant 09-08-2019
(pub. 13-08-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:4641
De vrouw heeft verzocht te bepalen dat de man gehouden is om zijn medewerking te verlenen op alle wijzen zoals het Islamitisch recht dit vereist aan de Islamitische echtscheiding op verbeurte van een dwangsom. Dit verzoek wordt afgewezen. Niet is gebleken dat de man niet op alle wijzen zoals het Islamitisch recht dit vereist zijn medewerking zal verlenen aan de Islamitische echtscheiding.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-07-2019
(pub. 01-08-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2818
PAL. Een religieus huwelijk, dat niet voor erkenning in aanmerking komt, is niet gelijk te stellen met huwelijk in de zin van artikel 1:160 BW.
Gerechtshof Amsterdam 16-07-2019

(pub. 30-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2705
Vervolg op nader schriftelijk advies IJI over bruidsgave en Tafriq echtscheiding. Uitleg Irakese wet- en regelgeving. Hof acht door man voorgestane uitleg van het decreet het meest aannemelijk en concludeert dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn voor de opvatting dat naar Iraaks recht de man ook bij een tafriq echtscheiding in beginsel gehouden is de uitgestelde bruidsgave te voldoen, gewaardeerd in goud.
Gerechtshof Amsterdam 05-07-2016
(pub. 30-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2016:2657
Verzoek bepaling te betalen bedrag aan bruidsgave (nevenvoorziening ex art. 827 Rv). Echtscheiding uitgesproken, niet ingeschreven. NL rechter rechtsmacht (art. 4 Rv). Iraaks recht toepasselijk. Niet komen vast te staan dat sprake van een Talaq. Voor huwelijksvermogensrechtelijke gevolgen wordt uitgegaan van een Tafriq. Nader onderzoek IJI verzocht naar vraag of waardering in goud ook in geval van Tafriq plaatsvindt en, zo ja, gevolgen niet-inschrijving en gestelde gewijzigde Irakese wetgeving voor aanspraken vrouw.
Gerechtshof Den Haag 28-05-2019
(pub. 05-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1818
Huwelijke gevangenschap. Beëindiging islamitisch - sjiitiisch -huwelijk. Weigering mee te werken aan beëindiging onrechtmatig. Wijze van beëindiging: talaq of khul. Recht van de vrouw op de bruidsgave (twaalf goudstaven en pelgrimstocht).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
(Ontbinding) religieus huwelijk

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN