ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

HR: bestaande praktijk mondelinge uitspraak gehandhaafd
Hoge Raad 20-04-2018 (pub. 20-04-2018), ECLI:NL:HR:2018:650
HR: naast ogv art. 30p Rv kan de rechter in spoedeisende gevallen mondelinge uitspraak doen overeenkomstig de bestaande praktijk. De Hoge Raad geeft hiervoor diverse regels.
Art. 30p Rv: mondelinge uitspraak indien alle partijen zijn verschenen
Gerechtshof Den Haag 04-04-2018 (pub. 06-04-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:718
Art. 30p Rv: De rechter kan mondeling uitspraak doen indien alle partijen zijn verschenen. Hof: niet duidelijk is of dit de procespartijen sec betreft of ook alle overige belanghebbenden.
Gerechtshof Den Haag 28-03-2018 (pub. 28-03-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:577
Hof verbindt geen gevolgen aan het feit dat beschikking op tal van punten niet voldoet aan de eisen van art. 30p Rv.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-02-2019
(pub. 09-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:432
beroep tegen mondelinge uitspraak is door appellante te laat ingesteld. De dag waarop de mondelinge uitspraak plaatsvindt geldt als de dag van de uitspraak. Geen verschoonbare feiten of omstandigheden. Artikel 30 p Rv en artikel 806 lid 1 juncto 358 lid 2 Rv
Rechtbank Gelderland 17-11-2017
(pub. 21-06-2018), ECLI:NL:RBGEL:2017:6936
Proces-verbaal van mondelinge uitspraak, artikel 30p derde lid Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.BOPZ. Machtiging tot voortgezet verblijf.
Hoge Raad 20-04-2018

(pub. 20-04-2018), ECLI:NL:HR:2018:650
HR: art. 30p Rv bevat geen exclusieve regeling van de mondelinge uitspraak. De rechter kan zowel overeenkomstig de bestaande praktijk, als op de voet van art. 30p Rv mondeling uitspraak doen, in eerstgenoemd geval als een spoedeisend belang bestaat, in laatstgenoemd geval als het gaat om een beslissing die zich daarvoor leent. In r.o. 3.4.1 t/m 3.4.6 geeft de Hoge Raad diverse regels die gelden voor mondelinge uitspraken.
Gerechtshof Den Haag 04-04-2018

(pub. 06-04-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:718
Overgangsrecht mondelinge uitspraak. Art. 30p Rv n.v.t. want verzoekschrift bij rechtbank is ingediend vóór 1 september 2017. Of het feit dat 1 van 2 pleegouders is verschenen ter zitting, gelet op de tekst van art. 30p Rv, betekent dat geen mondelinge uitspraak had kunnen volgen? Het is onduidelijk wat "partijen" inhoudt: alleen procespartijen of ook alle belanghebbenden? Hier is standpunt van pleegouders ter zitting voldoende aan de orde gekomen met aanwezigheid pleegmoeder. Machtiging uithuisplaatsing bekrachtigd.
Gerechtshof Den Haag 28-03-2018

(pub. 28-03-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:577
Vader zonder gezag wordt aangemerkt als belanghebbende ex art. 798 Rv en is dus ontvankelijk. Door de langdurige zorg die de vader voor kind heeft gehad, is family life ontstaan ex art. 8 EVRM. Obiter hof: bestreden beschikking voldoet niet aan de eisen van art. 30p Rv. Niet alle directe belanghebbenden waren ter zitting aanwezig. Het opgemaakte proces-verbaal voldoet niet aan de eisen van art. 30p lid 3 Rv. Bevat namelijk niet de mondelinge uitspraak en de gronden daarvan. Tevens te laat verstrekt aan pp.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Mondelinge uitspraak art. 30p Rv

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN