ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Soms helpt zelfs lijfsdwang niet
Rechtbank Noord-Holland 24-04-2018 (pub. 10-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:7028
Ondanks 6 maanden lijfsdwang heeft man achterstallige kinderalimentatie niet betaald. Nieuwe vordering lijfsdwang afgewezen: zal dan ook niet werken, en gijzeling zou ten onrechte karakter van strafoplegging krijgen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 22-10-2019
(pub. 05-11-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3846
lijfsdwang, beoordelingskader alimentatie in kort geding, afsprakenregeling
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22-08-2019
(pub. 23-08-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3131
Hof: BOR in belang broertjes, nu - ondanks stellingen moeder over drank, drugs, muizen en uit de kleren gaan van vader- niet van bezwaren is gebleken. Ook moeten de broertjes daarmee tegelijk starten: ze dienen vanuit eigen ervaringen een beeld van hun vader te kunnen vormen; niet goed om de BOR eerst alleen met de oudste (2012) plaats te doen vinden en zo onderscheid te maken tussen hen. Dat jongste (2015) lange tijd geen omgang met vader heeft gehad en niet (meer) weet wie vader is, maakt dit niet anders.
Rechtbank Limburg 15-08-2018

(pub. 21-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2018:7714
Moeder zeer volhardend in haar weigering aan een DNA- onderzoek mee te werken. Oplegging van dwangsommen heeft geen resultaat gehad. Door de weigerachtige houding van de moeder, komt de ontwikkeling van dochter (2015) ernstig in gevaar. Deze heeft er recht op te weten wie haar vader is. Dat is belangrijk voor haar identiteitsontwikkeling. Dat moeder zegt zeker te weten dat vader de vader is, is in dit geval niet voldoende. Volgt OTS en lijfsdwang voor elke keer dat moeder niet meewerkt aan het DNA-onderzoek.
Gerechtshof Den Haag 23-04-2019
(pub. 16-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1931
Vordering tot uitvoerbaarverklaring bij lijfsdwang van beschikkingen uit 2015/2016 mbt door de man te betalen kinder- en partneralimentatie. Na de beschikking in eerste aanleg, waarbij vordering vd vrouw is afgewezen, is in bodemzaak alimentatie met terugwerkende kracht (fors) verlaagd. Vrouw zet appel toch door. Afwijzing vordering nu deze gebaseerd is op inmiddels gewijzigde beschikkingen. Overweging ten overvloede: lijfsdwang sowieso niet aan de orde, betalingsonmacht en geen onwil.
Rechtbank Limburg 19-04-2019

(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:6477
Rechter is er klaar mee. Onverwachte weerstand dochtertje (7) tegen contact met vader. Sterke aanwijzingen dat dit door moeder komt. Die handelt niet alleen i.s.m. art. 1: 247 lid 3 BW, maar past ook (in)direct geweld toe a.b.i. art. 1:247 lid 2 BW. Sleutel oplossing niet in hulptraject ouders en uitstel omgang maar in handen moeder. Volgt precieze opsomming bijdrage die moeder aan slagen omgang kind met vader moet gaan geven, versterkt met dwangsommen en zo nodig lijfsdwang. Dit alles uitvoerbaar bij voorraad.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Lijfsdwang / gijzeling

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN