ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Huwelijk gesloten 11 jaar na opmaken huwelijkse voorwaarden: geen gemeenschap
Rechtbank Noord-Holland 13-03-2019 (pub. 25-09-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8030
Dat sinds notariële vastlegging huwelijkse voorwaarden 11 jaren zijn verstreken tot aan huwelijk, betekent niet dat pp in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Huwelijksgoederenregister heeft slechts betrekking op derden.
Woning van vrouw valt in faillissementsboedel van man
Rechtbank Noord-Nederland 24-10-2018 (pub. 30-10-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:4364
Partijen buiten gemeenschap gehuwd. Woning van vrouw valt in faillissementsboedel man, nu niet is bewezen dat woning voor > 50% uit privégelden van vrouw is gefinancierd.
RB geeft route bij echtscheiding voor uitfasering PEB
Rechtbank Rotterdam 19-12-2017 (pub. 26-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2017:10931
Bij uitfasering 3 opties: niets doen, omzetting of afkoop. Nu wetgever niets heeft geregeld over hoogte vergoeding, benoemt Rb deskundige om ogv keuze man het aan vrouw toekomende deel te berekenen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 13-03-2019

(pub. 25-09-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8030
Bij notariële akte zijn in 1999 huwelijkse vw opgesteld die voorafgaand aan huwelijk in 2010 niet zijn opgeheven. Op grond van art. 1:117 BW lid 2 (dwingend recht) zijn deze in 2010 in werking getreden. De verstreken tijd van 11 jaar doet aan de geldigheid niet af. Het niet inschrijven in het huwelijksgoederenregister maakt dat deze niet aan derden kunnen worden tegengeworpen, echter tussen partijen gelden ze. Partijen hebben zich ook niet contrair aan hwlvw gedragen om afwijking o.g.v. R&B te rechtvaardigen.
Rechtbank Noord-Holland 08-11-2018
(pub. 29-08-2019), ECLI:NL:RBNHO:2018:9767
Beslag gelegd op woning van echtgenoot die op huwelijkse voorwaarden is gehuwd, waardoor woning buiten vermogen viel van schuldenaar. Kenbaarheid huwelijkse voorwaarden; derdenbescherming ex art. 1:116 BW. Uitspraak in appel: ECLI:NL:GHAMS:2019:2900
Rechtbank Amsterdam 03-07-2019
(pub. 13-08-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:4580
Echtgenoot heeft kosten voor ander voldaan, zodat hij op grond van de huwelijkse voorwaarden recht heeft op vergoeding daarvan. Hij voldoet niet aan stelplicht. Stelling dat sprake is van een vergoedingsrecht op grond van de huwelijkse voorwaarden had nader dienen te worden onderbouwd. Bij gebrek aan die nadere onderbouwing wijst de rechtbank het verzoek af. Op basis van overeenkomst wel vordering, nu vernietiging van die overeenkomst op grond van wilsgebrek door de ander onvoldoende gesteld is.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-12-2018
(pub. 07-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:5108
Huwelijkse voorwaarden en vergoedingsrecht. Ingevolge het bepaalde in art. 150 Rv, dat ook in verzoekschriftenprocedures van toepassing is, rust op de vrouw de stelplicht. Zij dient derhalve alle (rechts)feiten te stellen die benodigd zijn voor het intreden van het door haar beoogde rechtsgevolg (het bestaan van een vergoedingsrecht) en deze feitelijke stellingen tevens voldoende concreet te onderbouwen.
Rechtbank Rotterdam 19-12-2017

(pub. 26-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2017:10931
- Onderscheid kosten gemeenschappelijke huishouding en kosten gezamenlijke hh. - Wanneer verbouwing woning is betaald met geld dat tot het te verrekenen vermogen behoort, dan vormt dit geïnvesteerde geldbedrag de teller. De noemer dient de totale investering te zijn, te weten de waarde van de woning vóór de verbouwing vermeerderd met het ten aanzien van de verbouwing geïnvesteerde geldbedrag uit te verrekenen inkomsten. De daaruit voortkomende som dient vermenigvuldigd te worden met de waarde woning op de peildatum.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Afd. 8.1 Huwelijksvoorwaarden algemeen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN