ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s): Voogdij X
meer >>

NIEUWS

Verzekeraar geen belanghebbende in procedure over BEM-clausule
Gerechtshof Den Haag 01-11-2019 (pub. 27-11-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3147
Derde (verzekeraar) niet aangemerkt als belanghebbende in zaak over aan kind toekomend bedrag ad € 35.775, dat moet worden gestort op een bankrekening van het kind en voorzien zijn van een zgn. BEM-clausule.
Wet schiet tekort in toetsing UHP bij voogdij GI
Gerechtshof Den Haag 12-12-2018 (pub. 12-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3407
Hof acht het zorgelijk dat geen rechter of andere neutrale instantie rechtmatigheid (spoed)uithuisplaatsing toetst in geval GI de volledige voogdij heeft, terwijl UHP diep ingrijpt op gezinsleven.
Bijzondere curator kan niet verzoeken om wijziging gezag/voogdij
Rechtbank Oost-Brabant 15-11-2018 (pub. 16-11-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:5684
Meisje verzoekt rechter om bijzondere curator te benoemen om gezag van vader te laten beëindigen en oom en tante (bij wie zij woont) tot voogd te benoemen. Afgewezen: kan alleen worden verzocht door RvdK.
Termijn voor blokkaderecht bij voogdij geldt ook voor moeder
Gerechtshof Den Haag 28-08-2018 (pub. 12-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2682
Moeder oefent blokkaderecht uit tav wijziging verblijfplaats van haar kind naar pleeggezin. Hof: blokkaderecht niet van toepassing omdat kind nog niet een jaar in gezin van moeder is verzorgd en opgevoed.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 01-11-2019

(pub. 27-11-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3147
Appel moeder als wettelijk vertegenwoordiger tegen machtiging tot aangaan vaststellingsovk ex art. 1:345 lid 1 onder a BW mét BEM-clausule. Verzoek verzekeraar, wederpartij bij vaststellingsovk, tot toelating als belanghebbende afgewezen. Gestelde verantwoordelijkheid dat geld conform bedoeling pp kan worden besteed onvoldoende hem als belanghebbende abi art. 798 lid 1 Rv aan te merken. Feit dat moeder niet langer genoegen wil nemen met aangeboden schadebedrag, maakt dit niet anders.
Rechtbank Rotterdam 08-11-2019
(pub. 25-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:9173
Voogdes (oma) is in 2006 overleden. Nadien is niet in het gezag voorzien. Ernstige ontwikkelingsbedreiging minderjarige. Verweer van de moeder tegen de voorlopige voogdij bij de GI en zelfstandig verzoek van de moeder haar met het gezag te belasten. Wettelijk kader 1:253b, 1:253d BW: gegronde vrees dat bij inwilliging van het verzoek van de moeder de belangen van de minderjarige worden verwaarloosd. Gelet op leeftijd minderjarige (bijna 18) en weerstand van de moeder tegen gedwongen kader, vooropige voogdij opgeheven en de moeder ...
Gerechtshof Den Haag 02-10-2019
(pub. 28-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2791
Voogdijverzoek m.b.t. minderjarige uit Curaçao; Voogdijregeling Nederland en de Nederlandse Antillen (Protocol inzake de samenwerking op het gebied van voogdijvoorzieningen tussen Nederland en de Nederlandse Antillen). Doel en procedure Voogdijregeling; taak Nederlandse Raad voor de Kinderbescherming. Maatstaf van art. 1:253q jo. art. 1:253r BW ('al dan niet tijdelijk in de onmogelijkheid verkeren het gezag uit te oefenen').
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-05-2019
(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3931
Verzoek gezagsbeëindiging en voogdij. Ouders op vlucht voor Duitse autoriteiten; verdacht van verwaarlozing en mishandeling kinderen. Gelet op feitelijk verblijf van enkele maanden in NL rechtsmacht NL rechter aangenomen (art. 8 Brussel IIbis). NL recht toepasselijk (art. 15 HKBV 1996). Voldaan aan gronden voor gezagsbeëindiging (art. 1:266 BW). Artt. 3 en 20 IVRK: belangen kind staan voorop. Kind dat niet verblijft in eigen gezin heeft recht op zekerheid, continuïteit en ongestoorde hechting in alternatieve leefsituatie en duidel...
Gerechtshof Den Haag 15-05-2019
(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1956
Verzoek tot voogdijwijziging (art. 1:299a BW) van grootmoeder die tevens pleegmoeder is. Ontslag van gecertificeerde instelling en benoeming van grootmoeder tot voogd. Aan moeder geeft het hof mee dat zij in voorkomende gevallen een ingang kan vinden bij de hulpverlening die in het gezin van de grootmoeder actief is, als neutrale derde.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Voogdij

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN