Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Toepasselijk recht en IPR bij kinderalimentatie X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Russisch recht van toepassing op partneralimentatie
Rechtbank Noord-Holland 21-07-2017 (pub. 01-08-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:6509
Vrouw is maar korte perioden in Nederland geweest en kort na huwelijkssluiting naar Rusland teruggekeerd. Op alimentatieverzoek is Russisch recht van toepassing (dat alleen in uitzonderingsgevallen partneralimentatie kent).
meer >>

JURISPRUDENTIE

IP
Rechtbank Overijssel 06-06-2018
(pub. 01-08-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:2771
Verzoeken gezag & omgang. Kinderen (NL) door vader (NL) erkend. Moeder (NL, Angolees) heeft gezag. Gewone verblijfplaats kinderen (NL) NL/Angola/Portugal? NL rechter rechtsmacht? Brussel IIbis formeel toepasselijk? Aspecten die rol spelen bij vaststelling gewone verblijfplaats kind. Gewone verblijfplaats: Portugal. Ex art. 8 lid 1 Brussel IIbis NL rechter niet bevoegd. Verzoek vaststelling kinderalimentatie. NL rechter bevoegd (art. 3 sub a Ali-vo). NL recht toepasselijk (art. 4 lid 3 Haags Alimentatie Protocol jo 15 Ali-vo).
IP
Rechtbank Noord-Holland 21-07-2017
(pub. 01-08-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:6509
Russisch recht van toepassing op verzoek van de vrouw tot vaststelling van partnerbijdrage. Geen sprake van gemeenschappelijke gewone verblijfplaats in Nederland. De vrouw is immers maar korte perioden in Nederland geweest en is al kort na de huwelijkssluiting naar Rusland teruggekeerd. Dit impliceert dat Nederlandse recht niet nauwer met huwelijk is verbonden dan Russische recht en dat niet van het bepaalde in art. 3 van Haags Alimentatieprotocol afgeweken dient te worden. 
ALIP
Gerechtshof Den Haag 21-06-2017
(pub. 12-07-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:2054
Partijen zijn in een Belgische notariele akte partneralimentatie overeengekomen. De man wenst nihilstelling c.q. beeindiging. Geen wijziging van het voor partneralimentatie overeengekomen bedrag nu de man onvoldoende heeft aangetoond dat zijn inkomen substantieel is gedaald en dat dit buiten zijn wil heeft plaatsgevonden. Evenmin heeft hij aangetoond dat hij niet in staat is om op een andere wijze inkomen te genereren. Zijn verzoek wordt afgewezen.
IP
Rechtbank Den Haag 11-01-2017
(pub. 06-02-2017), ECLI:NL:RBDHA:2017:471
Kind woont bij moeder in Brunei. De rechtbank past op grond van art. 4 lid 3 van het Protocol van 23 november 2007 Nederlands recht toe op het verzoek tot vaststelling van de kinderalimentatie, nu de man als onderhoudsplichtige de zaak in Nederland heeft aangebracht. Rechtbank legt de afspraken tussen partijen ten aanzien van de kosten van de minderjarige vast. In geschil is nog de verdeling van de kosten vanaf het moment dat het kind zal gaan studeren. Geen aanleiding om reeds nu hiervoor een bijdrage vast te stellen. 
IP
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25-05-2016
(pub. 08-07-2016), ECLI:NL:RBZWB:2016:4188
Verzet tegen verleend exequatur van Belgische uitspraak gewezen voor de inwerkingtreding van de Alimentatieverordening. EEX-verdrag van toepassing. Geen sprake van aan erkenning in de weg staande gronden. Verzet deels gegrond, omdat de voorzieningenrechter met het verleende exequatur buiten het verzoek is getreden. De vraag of de destijds gegeven beslissing onder de huidige omstandigheden nog onverkort zou behoren te gelden, kan in de onderhavige procedure niet aan de orde komen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Toepasselijk recht en IPR bij kinderalimentatie

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN