ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer, sept-okt 2019
Pensioen in Eigen Beheer: laatste kans (Financial Focus 18-10-2019)
Wet uitfasering pensioen in eigen beheer, jan-juni 2019
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 19-12-2017

(pub. 26-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2017:10931
- Onderscheid kosten gemeenschappelijke huishouding en kosten gezamenlijke hh. - Wanneer verbouwing woning is betaald met geld dat tot het te verrekenen vermogen behoort, dan vormt dit geïnvesteerde geldbedrag de teller. De noemer dient de totale investering te zijn, te weten de waarde van de woning vóór de verbouwing vermeerderd met het ten aanzien van de verbouwing geïnvesteerde geldbedrag uit te verrekenen inkomsten. De daaruit voortkomende som dient vermenigvuldigd te worden met de waarde woning op de peildatum.
Rechtbank Rotterdam 04-06-2018

(pub. 23-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:9592
Bij 'n verbouwing dient onderscheid te worden gemaakt tussen verbetering vd woning en regulier onderhoud. Indien sprake is van regulier onderhoud, dienen de kosten die hiermee gemoeid zijn gekwalificeerd te worden als kosten vd huishouding. Indien het gaat om een verbetering moeten de kosten worden gekwalificeerd als investering in een goed. Bewijsvermoeden art. 1:141 lid 3 BW dat de verbouwing is betaald uit overgespaard inkomen. Begrip "onverteerde inkomsten". Formule voor verrekening. Criteria afstorting P.E.B.
Gerechtshof Den Haag 07-11-2018

(pub. 21-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3178
Partneralimentatie. Vergoedingsrechten. Behoefte begroot nav behoeftelijst. Aan vrouw wordt verdiencapaciteit van 50k/jaar toegekend. Bij draagkracht man wordt rekening gehouden met 3k/mnd aflossing r-c schuld. Beoordeling DIV vergoedingsvorderingen. Afwijzing verzoek man tot verplichten vd vrouw tot meewerken aan omzetting pensioen in eigen beheer in ODV. Hof oordeelt dat dit geen nevenvoorziening is ex art. 827 lid 1 onder f Rv. Niet van eenvoudige aard.
Rechtbank Amsterdam 31-01-2018

(pub. 30-03-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:1755
Wet uitfasering Pensioen in eigen beheer. De vrouw heeft pensioenaanspraken in eigen beheer opgebouwd. Rb: De eisen van redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding tussen ex-echtgenoten beheersen, waaronder de postsolidariteitsgedachte, brengen in het onderhavige geval met zich dat de man moet meewerken aan het prijsgeven van het verschil in commerciële waarde en de fiscale waarde van de pensioenverplichting alsmede aan het omzetten van het PEB in een ODV. Verzoek vrouw vervangende toestemming en conversie afgewezen.
Rechtbank Oost-Brabant 20-09-2017

(pub. 09-10-2017), ECLI:NL:RBOBR:2017:5229
In de door gedaagden aangehaalde jurisprudentie waren de gestelde bijzondere omstandigheden onvoldoende om de conversie afdwingbaar te maken. Rb: hoewel invoering van de Wet uitfasering Pensioen in Eigen Beheer een bijzondere omstandigheid is die verder gaat dan de omstandigheden in dezejurisprudentie, is ook dat naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende om tot een verplichte conversie te komen. Geen verjaring van verplichting tot afstorting: is geen vordering tot nakoming waarvoor verjaringstermijn van 5 jaar geldt.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN