ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Uiterste wilsbeschikking strekkende tot benoeming deskundige nietig
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-05-2019 (pub. 18-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4239
De wetgever gaat blijkens art. 4:42 lid 1 BW uit van een gesloten systeem van uiterste wilsbeschikkingen. Geen mogelijkheid om bij uiterste wilsbeschikking te bepalen dat kantonrechter een deskundige (taxateur) benoemt.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 28-11-2019
(pub. 12-12-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:12624
Erflater creeert in zijn testament een verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter. Dat is in strijd met het gesloten systeem van uiterste wilsbeschikkingen. Het testament is op dit punt nietig.
Parket bij de Hoge Raad 11-10-2019
(pub. 08-11-2019), ECLI:NL:PHR:2019:1037
Pastoor aanvaardt erfenis parochiaan. Schending van de kerkelijke regels of van de gedragscode (als daar al sprake van is) betekent niet dat pastoor onbetamelijk handelt in de zin van art. 6:162 BW. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden vereist, zoals omstandigheid dat pastoor misbruik van de situatie heeft gemaakt. Dat erflaatster een zeer eenvoudige en zeer vrome vrouw was, die meerdere keren per week de door pastoor opgedragen mis bezocht, onvoldoende om aan te nemen dat sprake is van misbruik omstandigheden.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-05-2019

(pub. 18-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4239
Uiterste wilsbeschikking strekkende tot benoeming deskundige nietig. De wetgever gaat blijkens art. 4:42 lid 1 BW uit van een gesloten systeem van uiterste wilsbeschikkingen. In de wet is niet de mogelijkheid opgenomen bij uiterste wilsbeschikking te bepalen dat de kantonrechter een deskundige benoemt die taxaties zal verrichten van panden die behoren tot de nalatenschap, om daarmee de hoogte van de vordering uit het legaat te kunnen bepalen.
Parket bij de Hoge Raad 11-09-2015
(pub. 20-11-2015), ECLI:NL:PHR:2015:1922
Erfrecht. Art. 4:4 lid 1 BW, art. 4:921 lid 2 (oud) BW. Rechtsgeldigheid bepaling in testament dat erfdeel wordt beperkt indien erfgenaam zich tegen testament of uitvoering daarvan verzet (“cautio Socini”). Uitoefening van een aan erfgenaam krachtens Boek 4 BW toekomende bevoegdheid. Misbruik van bevoegdheid. Wetsgeschiedenis, niet-ingevoerd art. 4.3.3.14b lid 1 BW.
Hoge Raad 20-11-2015

(pub. 20-11-2015), ECLI:NL:HR:2015:3329
Erfrecht. Art. 4:4 lid 1 BW, art. 4:921 lid 2 (oud) BW. Rechtsgeldigheid bepaling in testament dat erfdeel wordt beperkt indien erfgenaam zich tegen testament of uitvoering daarvan verzet (“cautio Socini”). Uitoefening van een aan erfgenaam krachtens Boek 4 BW toekomende bevoegdheid. Misbruik van bevoegdheid. Wetsgeschiedenis, niet-ingevoerd art. 4.3.3.14b lid 1 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Vernietiging en nietigheid testament

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN