ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Partijen kunnen NL-rechter niet op zoek laten gaan naar deskundige in binnenlanden Indonesië
Gerechtshof Den Haag 16-07-2019 (pub. 28-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2788
Partijen doen er verstandig aan om geschillen mbt waardering onroerend goed over te laten aan rechter ter plaatse en dan de NL (verdelings)rechter te informeren. Proceskostenveroordeling appellante ivm wijze van procederen.
Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap en daarin vervatte nalatenschap
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-04-2019 (pub. 07-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3803
De kinderen van erflaatster/moeder en vader vorderen van vader wegens onverdeelde nalatenschap moeder gebruiksvergoeding woning (van 1995 tot 2014) en huurafdracht registergoed (van 1985 tot 2009).
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 16-07-2019

(pub. 28-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2788
Erfrecht. Vermogensrechtelijke afwikkeling derde huwelijk nog niet afgerond op moment dat erflater tijdens vierde huwelijk overlijdt. Waardering onroerend goed in Indonesië. Partijen kunnen niet Nederlandse rechter op zoek laten gaan naar deskundige in binnenlanden Indonesië. Partijen kunnen zelf in Indonesië rechter consulteren aangaande specifieke geschil met betrekking tot het onroerend goed in Indonesië.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-04-2019

(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3803
Uitspraak na verwijzing HR 03-02-2017, ECLI:NL:HR:2017:135.ECLI:NL:HR:2017:135 Geïntimeerde 2 is in gemeenschap van goederen gehuwd geweest met geïntimeerde 1 (vader) en is daardoor ook deelgenoot in de ontbonden huwelijksgemeenschap van vader en erflaatster en de daarin vervatte onverdeelde nalatenschap van erflaatster, waaronder aandeel woning en registergoed. De kinderen van erflaatster en vader vorderen van vader gebruiksvergoeding woning en huurafdracht registergoed.
Rechtbank Limburg 29-08-2018
(pub. 01-05-2019), ECLI:NL:RBLIM:2018:8249
Erflater en echtgenote gaan in 2005 zonder echtscheiding uit elkaar. In 2010 gaat erflater samenwonen met nieuwe partner, en in 2017 benoemt hij haar tot enig erfgenaam. In datzelfde jaar dient hij ook verzoek echtscheiding in. Na overlijden erflater twisten ex-echtgenote en partner over de vraag of huwelijksgemeenschap al was verdeeld, en zo niet wat peildatum moet zijn voor verdeling van de huwelijksgemeenschap.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Nalatenschap en huwelijksgemeenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN