ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Hoedanigheid executeur moet blijken uit dagvaarding
Rechtbank Limburg 17-01-2019 (pub. 22-01-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:390
Eiseres niet-ontvankelijk in vordering. Niet duidelijk of zij vordering heeft ingesteld als executeur of als erfgename. Strenge eisen aan duidelijkheid exploot, m.n. identiteit en hoedanigheid eiser.
Wat valt onder kosten van de executele?
Gerechtshof Den Haag 02-10-2018 (pub. 12-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2683
Dat zijn de kosten die de executeur in zijn hoedanigheid in redelijkheid heeft gemaakt of heeft doen maken, gelet op zijn taak. Aard en omvang van de boedel zijn daarbij mede bepalend.
Spoorboekje voor moeizame verdeling nalatenschap
Rechtbank Rotterdam 11-04-2018 (pub. 07-05-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:3425
Executeur kan aan overdracht van beheer nalatenschap niet voorwaarde van décharge beheer verbinden. Erfgenamen dienen voorschot op loon voor executeur beschikbaar te stellen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof Amsterdam 05-02-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:324
Bij tussenarrest zijn appellanten toegelaten tot bewijs van hun stelling dat executeur met hen is overeengekomen dat zijn beloning, inclusief alle kosten, niet meer dan 1% van de waarde van de nalatenschap zal bedragen. Bewijs van stelling dat onder ‘inclusief kosten’ ook de kosten van in te schakelen derden moeten worden begrepen niet geleverd.
ER
Rechtbank Rotterdam 02-01-2019
(pub. 22-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:443
Vorderingen van erven tegen de executeur-afwikkelingsbewindvoerder van een nalatenschap. Samenhang met geschillen over verdeling tussen de erven.
ER
Rechtbank Rotterdam 02-01-2019
(pub. 22-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:434
Vorderingen van erven tegen de executeur-afwikkelingsbewindvoerder van een nalatenschap. Samenhang met geschillen over verdeling tussen de erven.
ER
Rechtbank Limburg 17-01-2019
(pub. 22-01-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:390
Eiseres niet-ontvankelijk. Niet duidelijk in welke hoedanigheid zij vordering heeft ingesteld: als executeur of als erfgename. In de stukken neemt zij daaromtrent tegenstrijdige standpunten in. Er is derhalve niet voldaan aan de strenge eisen die worden gesteld aan de duidelijkheid van de formulering van het exploot en meer in het bijzonder aan de omschrijving van de identiteit en de hoedanigheid van degene op wiens verzoek het exploot wordt gedaan (HR 22 oktober 2004 ECLI:NL:PHR:2004:AP1435 ).
ER
Rechtbank Den Haag 02-08-2017
(pub. 19-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2017:16711
Heeft executeur onrechtmatig gehandeld waardoor hij schadeplichtig is geworden jegens de nalatenschap? De door de executeur opgestelde boedelbeschrijvingen wijken op hoofdlijnen slechts in geringe mate af van de door de rechtbank vastgestelde bedragen. Geen onrechtmatig handelen executeur.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executeur nalatenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN