ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Executeur-testamentair verduistert grote geldbedragen uit nalatenschap
Hoge Raad 02-07-2019 (pub. 02-07-2019), ECLI:NL:HR:2019:1062
Toewijzing schadevergoeding en schadevergoedingsmaatregel tbv een deelgenoot. Daarbij wordt aangenomen dat zij één gezamenlijke rechtsvordering tbv de gezamenlijke erfgenamen als de benadeelde gemeenschap instelde.
Wat valt onder het beheer van de nalatenschap door de executeur?
Rechtbank Den Haag 05-06-2019 (pub. 18-06-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:5799
Voor bevoegdheden executeur tot beheer kan aansluiting worden gezocht bij art. 3:170 lid 2 BW. Executeur heeft verbouwing woning niet bevoegdelijk doen verrichten, dus kosten niet tlv nalatenschap.
Advocaatkosten executeur moeten voor diens rekening blijven
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-04-2019 (pub. 26-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3552
Indien executeur in redelijkheid niet had kunnen komen tot het maken van bepaalde kosten, kan er aanleiding zijn te oordelen dat executeur deze kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet dragen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Limburg 31-10-2019
(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:9779
Verzoek ontslag executeur vanwege een ernstig wantrouwen dat verzoekster jegens de executeur koestert is afgewezen. Verder is er geen sprake van gewichtige redenen. Privatieve bevoegdheid executeur. Artt. 4:144 lid 1, 4:145, 4:149 lid 1 sub a en lid 3, 4:151, 4:157 en 4:161 BW.
Rechtbank Limburg 21-05-2019
(pub. 16-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:4849
Erflater heeft zijn echtgenote (moeder) benoemd tot executeur en (afwikkelings)bewindvoerder van zijn nalatenschap. Moeder heeft na overlijden erflater in 2013 volmacht verleend aan kinderen om haar zowel samen als ieder afzonderlijk te vertegenwoordigen ter zake het beheer, de beschikking en de vereffening van de nalatenschap en de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap waartoe erflater gerechtigd was. In 2017 is volmacht ingetrokken. Heeft moeder als executeur haar wettelijke taken verzaakt?
Hoge Raad 02-07-2019

(pub. 02-07-2019), ECLI:NL:HR:2019:1062
Toewijzing schadevergoeding en schadevergoedingsmaatregel tbv A. HR: de verdediging moet zich ervan bewust zijn geweest dat A niet louter voor zichzelf procedeerde. Daarom moet het ervoor worden gehouden dat A in haar hoedanigheid van deelgenoot in de gemeenschap gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid tot het instellen van één gezamenlijke rechtsvordering tbv de gezamenlijke erfgenamen als de benadeelde gemeenschap. HR verbetert toewijzing vordering benadeelde partij en de opgelegde schadevergoedingsmaatregel.
Rechtbank Den Haag 05-06-2019

(pub. 18-06-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:5799
Executeur bevoegd tot beheer van de goederen van de nalatenschap. Voor de aan het beheer te ontlenen bevoegdheden kan aansluiting worden gezocht bij art. 3:170 lid 2 BW (zie HR 21-11-2008, ECLI:NL:HR:2008:BD5985 ). Verbouwing woning heeft executeur niet bevoegdelijk doen verrichten, zodat deze kosten niet ten laste van de nalatenschap mogen worden gebracht.
Rechtbank Rotterdam 21-05-2019

(pub. 11-06-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:4180
Op grond van art. 4:144 lid 2 BW komt executeur 1% van waarde van vermogen erflater op sterfdag toe. In art. 4:144 lid 3 BW is bepaald dat art. 4:159 lid 3 BW ook van toepassing is. Kantonrechter kan op grond van onvoorziene omstandigheden voor bepaalde of onbepaalde tijd beloning anders regelen. Executeur heeft kat erflater in huis genomen. Kantonrechter vindt compensatie voor kosten kat redelijk. Verder heeft executeur zóveel werk verricht dat vergoeding van 1% per jaar redelijk is.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executeur nalatenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN