ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Advocaatkosten executeur moeten voor diens rekening blijven
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-04-2019 (pub. 26-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3552
Indien executeur in redelijkheid niet had kunnen komen tot het maken van bepaalde kosten, kan er aanleiding zijn te oordelen dat executeur deze kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet dragen.
Hof: in afwijking van regeling in testament heeft executeur recht op loon
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-02-2019 (pub. 11-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1893
Benoeming van onafhankelijke, professionele executeur noodzakelijk ivm verstoorde verhouding erfgenamen. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar als deze geen recht heeft op loon.
Hoedanigheid executeur moet blijken uit dagvaarding
Rechtbank Limburg 17-01-2019 (pub. 22-01-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:390
Eiseres niet-ontvankelijk in vordering. Niet duidelijk of zij vordering heeft ingesteld als executeur of als erfgename. Strenge eisen aan duidelijkheid exploot, m.n. identiteit en hoedanigheid eiser.
Wat valt onder kosten van de executele?
Gerechtshof Den Haag 02-10-2018 (pub. 12-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2683
Dat zijn de kosten die de executeur in zijn hoedanigheid in redelijkheid heeft gemaakt of heeft doen maken, gelet op zijn taak. Aard en omvang van de boedel zijn daarbij mede bepalend.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 10-04-2019
(pub. 29-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3359
Internationale erfenis. Nederlandse rechter heeft rechtsmacht in zaken betreffende nalatenschappen, indien erflater op moment van overlijden gewone verblijfplaats in Nederland had (art. 4 lid 1 Erfrechtverordening, toepasselijk in meeste EU-landen, maar oa niet in Groot-Brittannië). Voor zover verordening niet toepasselijk is, bepaalt art. 6 sub g Rv. dat Nederlandse rechter rechtsmacht toekomt indien erflater zijn laatste woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland had.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-04-2019

(pub. 26-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3552
Indien executeur gelet op zijn taak en vervulling daarvan in redelijkheid niet had kunnen komen tot het maken van bepaalde kosten of het ontstaan daarvan had kunnen voorkomen kan er aanleiding zijn te oordelen dat executeur deze kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet dragen. Daarbij zijn in elk geval van belang aard van kosten, reden voor het ontstaan daarvan, verwijtbaarheid en vermijdbaarheid daarvan en omvang van nalatenschap (zie ook hof Arnhem-Leeuwarden 19 februari 2019 ECLI:NL:GHARL:2019:1587 ).
Gerechtshof Den Haag 27-03-2019
(pub. 15-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:696
Beheerstaak executeur strekt er toe dat hij voor zover nodig slagvaardig goederen nalatenschap te gelde kan maken om schulden nalatenschap te voldoen.Taak executeur omvat niet tevens incasseren van vordering op B.V. waarvan executeur bestuurder en meerderheidsaandeelhouder is. Vaststaat dat schulden nalatenschap zijn voldaan, zodat te gelde maken goederen nalatenschap, oftewel incasseren van voornoemde vordering, niet meer nodig is voor voldoening schulden nalatenschap.Volgt verklaring voor recht dat executie is geëindigd.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-02-2019

(pub. 11-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1893
Erflater heeft bepaald dat executeur voor zijn werkzaamheden geen recht heeft op loon. Rechter kan op grond van onvoorziene omstandigheden, ook ambtshalve, beloning anders regelen dan bij uiterste wil of wet is aangegeven (art. 4:144 lid 3 BW in samenhang met art. 4:159 lid 3 BW). Benoeming van onafhankelijke en professionele executeur noodzakelijk wegens verstoorde verhouding erfgenamen. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar als die geen recht heeft op loon.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-02-2019
(pub. 06-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1587
Advocaatkosten die executeur in ontslagprocedure heeft gemaakt moeten voor zijn rekening blijven. Uit de onherroepelijke beschikking van de kantonrechter blijkt dat executeur zijn taak als executeur heeft miskend, zijn bevoegdheden heeft overschreden en het belang van appellant als erfgenaam niet heeft gediend.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executeur nalatenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN