Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Executeur nalatenschap X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Wat valt onder kosten van de executele?
Gerechtshof Den Haag 02-10-2018 (pub. 12-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2683
Dat zijn de kosten die de executeur in zijn hoedanigheid in redelijkheid heeft gemaakt of heeft doen maken, gelet op zijn taak. Aard en omvang van de boedel zijn daarbij mede bepalend.
Spoorboekje voor moeizame verdeling nalatenschap
Rechtbank Rotterdam 11-04-2018 (pub. 07-05-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:3425
Executeur kan aan overdracht van beheer nalatenschap niet voorwaarde van décharge beheer verbinden. Erfgenamen dienen voorschot op loon voor executeur beschikbaar te stellen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Rechtbank Limburg 31-10-2018
(pub. 01-11-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:10372
De executeur dient – na het voltooien van zijn taak – het beheer zelf te beëindigen. Dit kan hij doen door de goederen ter beschikking van de erfgenamen te stellen (art. 4:150 lid 1 BW). Dit ter beschikking stellen is feitelijk: een eenvoudige kennisgeving aan de erfgenamen door de executeur dat hij zijn taak als geëindigd beschouwt, volstaat. Verrekening en verdeling pas mogelijk nadat de goederen aan de erfgenamen ter beschikking zijn gesteld.
ER
Gerechtshof Den Haag 02-10-2018
(pub. 12-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2683
Wat onder de kosten van de executele mag worden gerekend is door de wetgever niet nader gespecificeerd. In het algemeen zal het moeten gaan om kosten die de executeur in zijn hoedanigheid in redelijkheid heeft gemaakt of heeft doen maken, gelet op de hem/haar door de wet of de erflater toegedachte taak. De aard en de omvang van de boedel zijn daarbij mede bepalend.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-09-2018
(pub. 25-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8364
Executeur heeft onrechtmatig gehandeld door zich zonder toestemming van erfgenaam gelden van de nalatenschap toe te eigenen althans deze niet aan haar ter beschikking te stellen. Hij moet de schade die erfgenaam daardoor lijdt aan haar vergoeden. Die schade is gelijk aan het verschil tussen de gelden die hij aan haar had moeten afdragen (het saldo van de nalatenschap na betaling van alle schulden van de nalatenschap) en hetgeen zij uit de nalatenschap heeft ontvangen.
ER
Gerechtshof Den Haag 07-08-2018
(pub. 13-08-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1863
Executeurs hebben zich naar behoren gekweten van hun taak om informatie te verstrekken en rekening en verantwoording af te leggen over het door hen gevoerde beheer. Executeurs worden in de gelegenheid gesteld actuele boedelbeschrijving over te leggen met het oog op vaststelling verdeling door het hof.
ERTU
Gerechtshof Amsterdam 03-07-2018
(pub. 09-07-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2304
Klaagster verwijt notaris dat zij als executeur-afwikkelingsbewindvoerder onzorgvuldig heeft gehandeld doordat zij opdracht heeft gegeven tot de crematie van moeder, zonder dat zij de erfgenamen van het overlijden op de hoogte heeft gesteld. Klacht gegrond: het is niet aan de executeur, die zich in beginsel dient te houden aan de bewoordingen van het testament, om te oordelen over de vraag of de wil van moeder al dan niet juist in het testament is weergegeven. Berisping.Overige klachten ongegrond.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executeur nalatenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN