Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Executeur nalatenschap X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Spoorboekje voor moeizame verdeling nalatenschap
Rechtbank Rotterdam 11-04-2018 (pub. 07-05-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:3425
Executeur kan aan overdracht van beheer nalatenschap niet voorwaarde van décharge beheer verbinden. Erfgenamen dienen voorschot op loon voor executeur beschikbaar te stellen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof Den Haag 07-08-2018
(pub. 13-08-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1863
Executeurs hebben zich naar behoren gekweten van hun taak om informatie te verstrekken en rekening en verantwoording af te leggen over het door hen gevoerde beheer. Executeurs worden in de gelegenheid gesteld actuele boedelbeschrijving over te leggen met het oog op vaststelling verdeling door het hof.
ERTU
Gerechtshof Amsterdam 03-07-2018
(pub. 09-07-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2304
Klaagster verwijt notaris dat zij als executeur-afwikkelingsbewindvoerder onzorgvuldig heeft gehandeld doordat zij opdracht heeft gegeven tot de crematie van moeder, zonder dat zij de erfgenamen van het overlijden op de hoogte heeft gesteld. Klacht gegrond: het is niet aan de executeur, die zich in beginsel dient te houden aan de bewoordingen van het testament, om te oordelen over de vraag of de wil van moeder al dan niet juist in het testament is weergegeven. Berisping.Overige klachten ongegrond.
ER
Rechtbank Noord-Holland 13-06-2018
(pub. 18-06-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:4671
Ontslag executeur nalatenschap verzocht. Kantonrechter moet beoordelen of het wantrouwen gestoeld is op concrete en objectieve feiten. Toegewezen wegens gegronde reden tot wantrouwen door onvoldoende naleving informatieplicht jegens erfgenamen. art. 4:149 BW
ER
Gerechtshof Den Haag 29-05-2018
(pub. 15-06-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1471
Niet is komen vast te staan dat de executeur jegens geïntimeerden onrechtmatig heeft gehandeld, ten gevolge waarvan geïntimeerden schade hebben geleden. Geïntimeerden waren op de hoogte van de besteding van de kluisgelden en hebben daaraan ook hun goedkeuring verleend.
ER
Rechtbank Rotterdam 11-04-2018
(pub. 07-05-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:3425
Erfrecht. Vordering tot verdeling van nalatenschap waarvan executele nog niet is voltooid (in lijn met Hoge Raad 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:939). Rechtsgeldige ontbinding eerder gemaakte afspraak over afwikkeling nalatenschap. Executeur kan aan overdracht beheer nalatenschap niet de voorwaarde verbinden dat hem décharge voor gevoerde beheer wordt verleend. Wijze van verdeling nalatenschap gelast, waaraan executeur zijn medewerking moet verlenen en waarbij erfgenamen voorschot op loon voor executeur beschikbaar moeten stellen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Executeur nalatenschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN