ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Co-ouderschap tussen moeder en tante
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-10-2019 (pub. 09-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:8115
Gezinsonderzoek wijst uit dat co-ouderschap tussen moeder en tante vanuit woonsituatie bij moeder beste voor kind (17) zal werken. Einde uithuisplaatsing bij tante, OTS voldoende. Moeder accepteert hulpverlening.
Kan minderjarige verzoek tot intrekken machtiging uithuisplaatsing doen?
Rechtbank Midden-Nederland 19-10-2018 (pub. 07-11-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5386
Ja, eigen rechtsingang vanaf 12 jaar. Maar afgewezen: bij tante wonen is geen juiste oplossing als familieleden o.m. reden van uithuisplaatsing zijn. Neutrale plek van belang.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 17-07-2018
(pub. 05-12-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:7702
“Spoedverzoek toestemming wijziging verblijf (art. 1:265i BW) van bijna 18-jarige. Kinderrechter leest het verzoek als verzoek om een nieuwe machtiging uithuisplaatsing. Geen gronden om af te zien van het voorafgaand horen van de belanghebbenden. Toewijzing voor korte periode onder aanhouding van het restant i.v.m. de naderende meerderjarigheid.”
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-10-2019

(pub. 09-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:8115
Geen verlenging uithuisplaatsing 17-jarig kind bij tante ondanks nog wel bestaande zorgen. Gezinsonderzoek wijst uit dat co-ouderschap tussen moeder en tante vanuit een woonsituatie bij moeder het beste zal werken. Moeder accepteert de hulpverleningstrajecten en zonodig kan kind (op vrijwillige basis) bij tante terecht. OTS voldoende.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-08-2019
(pub. 13-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6476
Tussentijds hoger beroep tegen aangehouden deel van de ondertoezichtstelling mogelijk (deelbeschikking). Moeder heeft samen met haar broer (oom) gezamenlijk gezag. Rb vindt toch dat GI verzoek machtiging uithuisplaatsing moet indienen bij oom en verlengt de ondertoezichtstelling daartoe kort met aanhouding van het overige zodat GI dit kan doen. Hof: verzoek machtiging uithuisplaatsing niet nodig bij plaatsing van het kind bij oom met gezag. Volgt alsnog verlenging ondertoezichtstelling voor het hele jaar.
Rechtbank Den Haag 21-03-2019
(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3596
Moeizame ES. Jeugdzorg onderzoekt binnen OTS netwerkplaatsing. Dienen tevens regie te voeren over zorgregeling, nu contact met moeder ontbreekt. Verzoek PA man afgewezen, nu man gestelde behoefte op geen enkele wijze heeft onderbouwd en enkel ter zitting beroep doet op Hofnorm. Rb. wijst verzoek vrouw verdeling eenv. gem. en vergoedingsrechten toe nu man niet dan wel onvoldoende heeft gereageerd en betwist. Fourneerplicht vrouw is niet geëindigd door haar vertrek uit echtelijke woning, maar vanaf datum ontbinding huwelijk.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-03-2019
(pub. 08-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:921
Rechtbank beeindigt gezag vader. Zowel vader als stiefvader (moeder is overleden) gaan in beroep. Zij willen beiden het gezag. Hof: sprake van problematiek die macht stiefvader overstijgt. Strijd tussen hen zal naar verwachting niet afnemen en er is tijd nodig om kind te leren omgaan met die strijd. O.m. daarvoor is begeleiding GI noodzakelijk. GI zegt toe in te zullen zetten op overname voogdij door stiefvader. Hof bekrachtigt de beschikking van de rechtbank.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
UHP in netwerk

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN