Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Schenkbelasting/erfbelasting X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Erfbelasting voor (voormalige) stiefkinderen
Moeten stiefkinderen meer belasting over een erfenis betalen? (Reinout van der Heijden, Volkskrant 01-11-2018)
Fictieve verkrijging: voldoende verband met overlijden
Parket bij de Hoge Raad 04-10-2018 (pub. 19-10-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1106
Belanghebbende stelde: geen fictieve verkrijging omdat waardestijging plaatsvond ttv ongeneeslijk ziek worden en niet bij overlijden. Afgewezen door Hof. A-G: cassatieberoep ongegrond.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Parket bij de Hoge Raad 04-10-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1106
Belanghebbende: art. 13a SW (fictieve verkrijging) nvt omdat waardestijging plaatsvond ttv ongeneeslijk ziek worden en niet bij overlijden. Hof Den Haag 09-02-2018:ECLI:NL:GHDHA:2018:234 voldoende causaal verband tussen waardestijging van aandelen en overlijden erflaatster. A-G concludeert tot ongegrondverklaring van cassatieberoep: vrijval wordt berekend per datum overlijden en niet bij constatering dodelijke ziekte. Anders zou belastingheffing afhankelijk zijn van al dan niet plotselinge overlijden.
FI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-07-2018
(pub. 10-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2864
Bij vaststellen van aanslag erfbelasting is belanghebbende de toepassing van de partnervrijstelling terecht onthouden nu geen sprake is van een huwelijk in de zin van het BW: huwelijksbelofte niet afgelegd bij burgerlijke stand. Belanghebbende stelt dat zij onder de tot 1-1-2010 geldende SW werd beschouwd als partner en dat niet is voorzien in relevant overgangsrecht. Hof ziet geen reden om van de onmiddellijke werking af te wijken nu wetgever daarvoor geen aanleiding heeft gezien. Geen sprake van schending van art. 1 EP.
FI
Rechtbank Gelderland 19-09-2018
(pub. 03-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:4031
Schenking in 1998 van vader van ca. € 500.000 (banktegoed in Zwitserland). Hiervan is geen aangifte gedaan. Vader overlijdt in 2005. Navorderingsaanslag schenkbelasting ex art. 66 SW in 2015. Beroep belanghebbende ongegrond. Dat de navorderingstermijn pas begint te lopen bij overlijden van de schenker acht Rb niet in strijd met art. 1EP EVRM. De termijn is niet ‘unlawful’ en t.a.v. de ‘fair balance’ blijft wetgever binnen de hem toekomende ruime beoordelingsmarge
FI
Rechtbank Gelderland 18-09-2018
(pub. 03-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:4002
Vrouw verkoopt 48% van certificaten van aandelen in BV aan ex-echtgenoot, die 52% bezit. Inspecteur stelt dat koopprijs (aanmerkelijk) lager is dan waarde in economische verkeer en legt voor verschil een aanslag schenkbelasting op. Rb: geen sprake van schenking. Vrouw had niet de wil om man te bevoordelen, hetgeen vereiste is voor schenking (onvoldoende als zij bevoordeling van man voor lief heeft genomen). Zij handelde uit eigenbelang omdat zij geldgebrek had en door de verkoop van de certificaten snel aan geld wilde komen.
FI
Gerechtshof Amsterdam 19-09-2018
(pub. 19-09-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3293
Belanghebbende (zoon) en erflaatster (moeder) stonden t.t.v. overlijden moeder op hetzelfde adres ingeschreven. Belanghebbende heeft thuis aan erflaatster tot haar overlijden intensieve zorg verleend. Belanghebbende heeft in 2012 geen uitkering als bedoeld in art. 19a Wmo (het mantelzorgcompliment) ontvangen. Hof: belanghebbende geen recht op de partnervrijstelling. Uitgebreide weergave van parlementaire behandeling van art. 1a lid 4 SW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN