ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Nederland 13-11-2018
(pub. 14-05-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5620
De toepassing van de eenmalig verruimde vrijstelling schenkbelasting in het jaar 2014 wordt niet toegekend omdat eiseres in 2013 reeds gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling uit artikel 33a van de SW. Een beroep op het vertrouwensbeginsel faalt. De stukken van beroep op de hardheidsclausule van derden behoren niet tot de op de(ze) zaak betrekking hebbende stukken.
Rechtbank Den Haag 08-02-2018
(pub. 10-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:1518
Moeder en dochter bewonen gezamenlijk de woning die in eigendom toebehoort aan de moeder. De moeder verkoopt de woning aan de dochter waarna de gezamenlijke bewoning wordt voortgezet. Binnen zes maanden na die verkoop overlijdt de moeder. De inspecteur heeft het aangegeven saldo van de nalatenschap verhoogd met een fictieve verkrijging. Volgens hem is materieel sprake van de overdracht van de woning met voorbehoud van het recht van bewoning en gebruik omdat de moeder na de overdracht in het huis is blijven wonen. De rechtbank oord...
Gerechtshof Den Haag 26-04-2019

(pub. 02-05-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:992
Dochter verkreeg woning van moeder binnen 180 dagen voor overlijden moeder. Kwijtschelding koopsom, voor € 100.000 beroep op vrijstelling schenkbelasting, voor resterende werd schenkbelasting voldaan. Maar moeder behield woongenot zonder huurprijs te betalen: zij bleef bij dochter in woning wonen. Hof: de WOZ-waarde van de woning is terecht bij belanghebbende als fictieve verkrijging krachtens erfrecht in de zin van art. 10 SW in aanmerking genomen. Oud adagium: 'een beetje genot is ook genot' (art. 10 lid 3 SW).
Rechtbank Den Haag 08-03-2019
(pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:2844
Is sprake van een fictieve verkrijging ingevolge artikel 10 Successiewet?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31-01-2019
(pub. 27-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:378
Belanghebbende heeft bij akte van schenking van haar echtgenoot de onverdeelde helft van het recht van erfpacht dat ziet op een registergoed verkregen. Naar het oordeel van het Hof is sprake van een belastbare schenking en heeft de schenking niet gestrekt tot voldoening aan een natuurlijke verbintenis. Het Hof vermindert de aanslag, omdat de waarde van de schenking te hoog is vastgesteld.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Getrouwd op huwelijkse voorwaarden, verbonden via de bankrekening
(Mr. Ton van Acht, 24-01-2019)
Vermogensverschuiving via een beperkte gemeenschap van bankrekening door het aangaan van een huwelijk is geen schenking, aldus de rechtbank Gelderland.
Niet op hetzelfde adres ingeschreven als uw partner? Pas op met de erfenis!
(Mr. Thijs Sarneel en Mr. Marjet Groenleer, 02-11-2018)
Hoe partners hun liefdesrelatie vormgeven, heeft verstrekkende gevolgen in het geval een van beiden komt te overlijden. Alleen samenwonen is niet genoeg om aanspraak te maken op de partnervrijstelling in de erfbelasting.
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN