ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Fictieve verkrijging: voldoende verband met overlijden
Hoge Raad 15-02-2019 (pub. 15-02-2019), ECLI:NL:HR:2019:235
Terecht wordt voor de te belasten waardestijging van de aandelen (art. 13a SW) mede rekening gehouden met evt. eerdere afwaardering van die voorziening ivm verminderd langlevenrisico van verzekerde.
Kamervragen over uitruil van schenkingen
Schenkingsvrijstelling eigen woning: stand van zaken 2019
Het toepassen van (een deel van) de verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning in 2019 is mogelijk, maar is ingewikkeld en kent veel uitzonderingen en goedkeuringen voor speciale situaties. Een overzicht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Hoge Raad 15-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:HR:2019:235
Moeder is overleden door een in 2015 geconstateerde ongeneeslijke ziekte en de lijfrentevoorziening is door haar overlijden gedaald naar nihil. Terecht wordt voor de ogv art. 13a Sw te belasten waardestijging van de aandelen mede rekening gehouden met een eventuele eerdere afwaardering van die voorziening ivm verminderd langlevenrisico van de verzekerde. Cassatieberoep wordt ongegrond verklaard.
FITU
Parket bij de Hoge Raad 21-12-2018
(pub. 08-02-2019), ECLI:NL:PHR:2018:1460
Overeenkomst van opdracht. Is opdrachtnemer tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen door niet te wijzen op bepaalde fiscale gevolgen van de door hem geadviseerde optie? Was opdrachtnemer uit hoofde van art. 7:401 BW gehouden spontaan op deze gevolgen te wijzen?
FI
Hoge Raad 01-02-2019
(pub. 01-02-2019), ECLI:NL:HR:2019:155
HR verklaart het beroep in cassatie n-o.
FI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-01-2019
(pub. 01-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:414
Belanghebbende ontvangt schenking van € 100.000 van oudtante. Beiden hadden ttv schenking een onjuiste veronderstelling van de daarover verschuldigde schenkbelasting (zonder gebruik van de verruimde schenkvrijstelling). Na de aanslag hebben partijen de schenking o.g.v. dwaling omgezet in een lening. Hof: de wederzijdse dwaling kan niet worden tegengeworpen aan derde, i.c. de Belastingdienst, nu partijen niet in vermoedelijke zekerheid verkeerden dat zij een juiste voorstelling hadden van de schenkbelasting.
FI
Rechtbank Gelderland 21-01-2019
(pub. 23-01-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:181
Eiseres heeft in december 2013 een schenking van haar ouders gekregen. Zij maakt aanspraak op de tijdelijk verruimde vrijstelling van € 100.000 ivm verbetering eigen woning. Afgewezen door inspecteur omdat zij al vóór de schenking kosten heeft betaald. De rechtbank ziet in de voorwaarden die aan de vrijstelling zijn verbonden echter niet de verplichting dat de betaling van de schenking in de tijd moet voorafgaan aan de betaling van de kosten voor de verbouwing van de eigen woning. Beroep gegrond.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Getrouwd op huwelijkse voorwaarden, verbonden via de bankrekening
(Mr. Ton van Acht, 24-01-2019)
Vermogensverschuiving via een beperkte gemeenschap van bankrekening door het aangaan van een huwelijk is geen schenking, aldus de rechtbank Gelderland.
Niet op hetzelfde adres ingeschreven als uw partner? Pas op met de erfenis!
(Mr. Thijs Sarneel en Mr. Marjet Groenleer, 02-11-2018)
Hoe partners hun liefdesrelatie vormgeven, heeft verstrekkende gevolgen in het geval een van beiden komt te overlijden. Alleen samenwonen is niet genoeg om aanspraak te maken op de partnervrijstelling in de erfbelasting. .
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN