ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Bij schenking aandelen onder last geen beroep op bedrijfsopvolgingsfaciliteit
Hoge Raad 24-05-2019 (pub. 24-05-2019), ECLI:NL:HR:2019:788
DGA schenkt deel van aandelen in BV aan zoon, onder last om 4,9 mln aan zijn broer te betalen. HR: De last vormt een tegenprestatie, waardoor geen beroep kan worden gedaan op bedrijfsopvolgingsfaciliteit.
Beroep op tijdelijk verruimde vrijstelling kan slechts in één kalenderjaar
Rechtbank Noord-Nederland 13-11-2018 (pub. 14-05-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5620
Eenmalig verruimde vrijstelling schenkbelasting voor 2014 afgewezen wegens gebruik van vrijstelling in 2013. Wel binnen één jaar, maar een 'kalenderjaar' omvat de periode van 1 januari t/m 31 december.
'Een beetje genot is ook genot'
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26-04-2019
(pub. 11-07-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:1937
In geschil is of de vereiste aangifte is gedaan door de erfgenamen van erflater. De rechtbank is van oordeel dat dit het geval is omdat de erfgenamen in een brief aan de inspecteur het gemotiveerde standpunt hebben ingenomen dat zij geen erfbelasting zijn verschuldigd. Of dat standpunt uiteindelijk juist of onjuist wordt bevonden is niet van belang. Voorts is in geschil wat de fiscale woonplaats van erflater was ten tijde van zijn overlijden en in de tien daaraan voorafgaande jaren. De rechtbank is van oordeel dat, gelet op alle f...
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-06-2019
(pub. 14-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4784
Erfbelasting. Intensieve zorg verleend aan vader. Belanghebbende heeft over het jaar van overlijden wel een mantelzorgcompliment ontvangen, maar over het kalenderjaar voorafgaand aan het overlijden niet. Recht op partnervrijstelling?
Gerechtshof Den Haag 28-05-2019
(pub. 04-06-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1353
Afgezonderd particulier vermogen. Art. 2.14a Wet Ib 2001. De moeder van belanghebbende, woonachtig in de VS, heeft een testament gemaakt waarbij ieder van de drie kinderen een derde deel erft. Het deel van belanghebbende is onder trustverband geplaatst met de broer en de zus die in de VS wonen als trustees. Belanghebbende is erfgenaam in de zin van art. 2.14a Wet IB 2001. De Inspecteur rekent het gehele vermogen uit de trust aan belanghebbende toe. De Inspecteur kan weliswaar een beroep doen op de in art. 2.14a, lid 6, Wet IB 2001...
Hoge Raad 24-05-2019

(pub. 24-05-2019), ECLI:NL:HR:2019:788
DGA schenkt deel van aandelen in BV aan zoon, onder last om 4,9 mln aan zijn broer te betalen. Rb: door de aan de schenking verbonden last is sprake van tegenprestatie ex art. 4.17c lid 2 IB. HR: middel in (sprong)cassatie dat geen sprake is van tegenprestatie faalt. Ook indien overdrager bedingt dat bedrag wordt betaald aan een ander, beschikt overdrager daarmee over dat bedrag. Deze verplichting moet op een lijn worden gesteld met verplichting tot betaling aan overdrager. In beide gevallen sprake van tegenprestatie.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-03-2019
(pub. 22-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:961
Door het overlijden van erflater is sprake van een fictieve vervreemding van de aanmerkelijkbelangaandelen. De inspecteur beschikt over een nieuw feit voor navordering. Het Hof ziet geen aanleiding om aan belanghebbenden een (integrale) proceskostenvergoeding toe te kennen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Getrouwd op huwelijkse voorwaarden, verbonden via de bankrekening
(Mr. Ton van Acht, 24-01-2019)
Vermogensverschuiving via een beperkte gemeenschap van bankrekening door het aangaan van een huwelijk is geen schenking, aldus de rechtbank Gelderland.
Niet op hetzelfde adres ingeschreven als uw partner? Pas op met de erfenis!
(Mr. Thijs Sarneel en Mr. Marjet Groenleer, 02-11-2018)
Hoe partners hun liefdesrelatie vormgeven, heeft verstrekkende gevolgen in het geval een van beiden komt te overlijden. Alleen samenwonen is niet genoeg om aanspraak te maken op de partnervrijstelling in de erfbelasting.
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN