Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Schenkbelasting/erfbelasting X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Problemen bij innen van schenk- en erfbelasting
Tot woede van de Tweede Kamer en minister Wopke Hoekstra van financiën zijn er nieuwe problemen aan het licht gekomen bij de inning van de erf- en schenkbelasting.
Staatssecretaris Snel (Financiën) stuurt de Tweede kamer een brief over de stand van zaken met betrekking tot het inlopen van de achterstanden in de aanslagoplegging erf- en schenkbelasting.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-06-2018
(pub. 29-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5174
IB/PVV. Rendementsgrondslag box 3. Schuld van erflaatster aan zoon.
FI
Parket bij de Hoge Raad 30-05-2018
(pub. 15-06-2018), ECLI:NL:PHR:2018:615
Vrouw schenkt zoon alle aandelen in onroerendezaaklichaam (OZL). De indirect door de belanghebbende verkregen onroerende zaken zijn ondernemingsvermogen van het OZL en de onderneming is na de schenking voortgezet. A-G concludeert dat deze verkrijging is vrijgesteld van overdrachtsbelasting: HR BNB 2007/167 en HR BNB 2011/219 komen erop neer dat een verkrijging van fictieve onroerende zaken (OZL-aandelen) niet ongunstiger wordt behandeld dan de verkrijging van onroerende zaken.
FIFP
Rechtbank Den Haag 12-04-2018
(pub. 16-05-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:4623
schenkbelastingVerweerder legt aan eiser een aanslag schenkbelasting op omdat zijn inmiddels overleden zoon hem een auto cadeau gedaan zou hebben. Verweerder wijst daarvoor op een passage in een brief van de adviseur van de erfgenamen van de zoon. Eiser weerspreekt dat sprake was van een schenking.De rechtbank oordeelt dat de bewijslast bij verweerder ligt en de enkele verwijzing naar de passage in de brief van de adviseur, die later door diezelfde adviseur is genuanceerd, onvoldoende bewijs is en dat eiser voldoende heeft aangevo...
FI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-04-2018
(pub. 20-04-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:3383
Erfbelasting. Navordering. Fout ex art. 16 lid 2 onderdeel c AWR? Onjuiste code voor verwantschap.
FI
Gerechtshof Den Haag 03-04-2018
(pub. 19-04-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:794
Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (art. 35b Sw) van toepassing op schenking van een belang in een grote onroerendgoedportefeuille met verschillende winkelcentra, kantoorgebouwen en bedrijfshallen. I.c. is voldaan aan de plusarbeid- en de plusrendementstoets. Ook feiten en/of omstandigheden die zich hebben voorgedaan vóór het tijdstip van de schenking kunnen hun licht kunnen werpen op de toestand op het moment van de schenking.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN