Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Schenkbelasting/erfbelasting X
Rolgordijn tab
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Rechtbank Noord-Nederland 13-08-2018
(pub. 16-08-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:3263
Drie van de vier erfgenamen zijn in beroep gekomen tegen aanslagen IB/PVV en ZVW van erflaatster over 2009 en 2010. Nu de gemachtigde van eisers, hoewel meermalen daartoe in de gelegenheid gesteld, geen machtiging heeft kunnen verkrijgen van de vierde erfgenaam verklaart de rechtbank de beroepen niet-ontvankelijk. De rechtbank is zich ervan bewust dat daarmee aan de erfgenamen die wel rechtsgeldig vertegenwoordigd worden in wezen onvoldoende rechtsbescherming wordt geboden, maar ziet geen mogelijkheid om anders te oordelen.
FI
Gerechtshof Den Haag 01-08-2018
(pub. 15-08-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2012
Vader van belanghebbende overlijdt. Belanghebbende, geb. 1956 en werkloos, is erfgenaam. Hij heeft geen recht op verhoogde kindervrijstelling van art. 32 lid 1 sub 4 sub b SW. Erflater voorzag niet grotendeels in het levensonderhoud van belanghebbende. Belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat er omstandigheden zijn die hem beletten de helft te verdienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde personen van gelijke leeftijd in staat zijn te verdienen Het zijn van werkloze 60-plusser is geen ziekte of gebrek.
FI
Gerechtshof Den Haag 01-08-2018
(pub. 15-08-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2013
Belanghebbende is achternicht van erflaatster die haar voor een belangrijk deel heeft opgevoed. Inspecteur heeft de verkrijging uit de nalatenschap van erflaatster terecht belast naar het derdentarief. Daaraan doet niet af dat de werkelijke relatie tussen erflaatster en belanghebbende veeleer die van oma en kleinkind was.
FI
Gerechtshof Den Haag 07-08-2018
(pub. 15-08-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2026
Een door de Belastingdienst - naar aanleiding van een wetswijziging op het punt van de fictieve vervreemdingsvoordelen uit aanmerkelijk belang in het jaar van overlijden – ingesteld onderzoek, levert geen nieuw feit op als bedoeld in artikel 16, eerste lid Awr. De Inspecteur heeft bij het opleggen van de primitieve aanslag een ambtelijk verzuim begaan door de overlijdensaangifte en de tegelijkertijd ingediende aangifte van de echtgenote niet in samenhang te beoordelen. Derhalve dient de opgelegde navorderingsaanslag inzake een nie...
FI
Gerechtshof Den Haag 07-08-2018
(pub. 14-08-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2025
Een door de Belastingdienst - naar aanleiding van een wetswijziging op het punt van de fictieve vervreemdingsvoordelen uit aanmerkelijk belang in het jaar van overlijden – ingesteld onderzoek, levert geen nieuw feit op als bedoeld in artikel 16, eerste lid Awr. De Inspecteur heeft bij het opleggen van de primitieve aanslag een ambtelijk verzuim begaan door de overlijdensaangifte en de tegelijkertijd ingediende aangifte van de echtgenote niet in samenhang te beoordelen. Derhalve dient de opgelegde navorderingsaanslag inzake een nie...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN