Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

DGA X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Verlies op lening aan B.V. van partner niet aftrekbaar
Hoge Raad 06-10-2017 (pub. 06-10-2017), ECLI:NL:HR:2017:2549
Afwaardering op lening aan B.V. van partner/ab-houder niet aftrekbaar. Geen schending van gelijkheidsbeginsel: debiteurenrisico vindt zijn oorzaak in persoonlijke betrekkingen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Rechtbank Gelderland 06-07-2018
(pub. 17-07-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:2976
IB/PVV 2013. Tussenuitspraak.Mag eiser rente op een vordering op zijn ex-echtgenote als kosten levensonderhoud in aftrek brengen? Kan hij de rente over hypothecaire schulden aftrekken als kosten van reguliere voordelen uit aanmerkelijk belang?Eiser en zijn ex-echtgenote zijn in het echtscheidingsconvenant overeengekomen dat aan eiser de aandelen in twee bv’s worden toegedeeld en aan de ex-echtgenote de woning. Eiser neemt een deel van de schuld bij de bank en een schuld aan een van de twee bv’s over. Voor deze schulden is een rech...
FI
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22-03-2018
(pub. 10-07-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:1776
inkomstenbelasting; ontslag van instantie; aanmerkelijk belang; fiscale transparantie; afgezonderd particulier vermogen; toerekening vervreemdingsvoordeel; omkering bewijslast.Het verzoek van de inspecteur om ontslag van instantie is afgewezen omdat de belangen van belanghebbende zwaarder wegen dan die van de inspecteur. De beroepen worden daarom in behandeling genomen.Aan belanghebbende is over 2009 en 2010 een navorderingsaanslag respectievelijk een aanslag inkomstenbelasting opgelegd ter zake van aan haar toegerekende voordelen...
FI
Hoge Raad 06-10-2017
(pub. 06-10-2017), ECLI:NL:HR:2017:2549
Art. 3.92 lid 1a IB. Belanghebbende verstrekt lening aan B.V. van partner/ab-houder, waarna B.V. failliet gaat. Belanghebbende kan afwaardering van lening niet ten laste van inkomen uit werk en woning brengen. HR: geen schending van gelijkheidsbeginsel. Debiteurenrisico van ab-houder vindt zijn oorzaak in de vennootschappelijke betrekkingen en debiteurenrisico van partner in de persoonlijke betrekkingen tussen de crediteur en een andere natuurlijke persoon die verbonden is met die vennootschap.
FI
Gerechtshof Amsterdam 07-06-2016
(pub. 29-06-2016), ECLI:NL:GHAMS:2016:2437
Advocaatkosten gemaakt ten behoeve van boedelverdeling bij echtscheiding van toenmalige directeur zijn verricht aan DGA in privé en niet aan de vennootschap. De (vervolg)vraag of de advocaatdiensten zijn afgenomen in het kader van de onderneming van de vennootschap kan derhalve in het midden blijven, reeds omdat het niet de vennootschap is geweest die de diensten heeft afgenomen. De vennootschap kan de voorbelasting (BTW) derhalve niet in aftrek brengen.
FI
Gerechtshof Amsterdam 07-06-2016
(pub. 29-06-2016), ECLI:NL:GHAMS:2016:2438
Procedure over de scheiding van de gemeenschappelijke boedel X en Y heeft mede betrekking gehad op de toedeling van de tot de gemeenschap behorende aandelen in belanghebbende (A B.V.). Belanghebbende had er belang bij had dat X geen aandeelhouder zou worden, omdat dat, vanwege zijn strafrechtelijk verleden, problemen zou (kunnen) opleveren voor de continuïteit van een deel van de door belanghebbende gedreven onderneming. Het Hof oordeelt dat 20% van de advocaatkosten fiscaal aftrekbaar zijn voor belanghebbende.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN