Beeld

ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

DGA X
Rolgordijn tab
meer >>

NIEUWS

Hypotheekrente deels aftrekbaar als kosten aanmerkelijk belang
Rechtbank Gelderland 06-07-2018 (pub. 17-07-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:2976
Bij echtscheiding gaan bv's en deel hypotheekschuld van aan vrouw toebedeelde woning naar man. Rb: evenredig deel van schuld die noodzakelijk is voor behoud aanmerkelijk belang kan hieraan worden toegerekend.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Rechtbank Gelderland 18-09-2018
(pub. 03-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:4002
Vrouw verkoopt 48% van certificaten van aandelen in BV aan ex-echtgenoot, die 52% bezit. Inspecteur stelt dat koopprijs (aanmerkelijk) lager is dan waarde in economische verkeer en legt voor verschil een aanslag schenkbelasting op. Rb: geen sprake van schenking. Vrouw had niet de wil om man te bevoordelen, hetgeen vereiste is voor schenking (onvoldoende als zij bevoordeling van man voor lief heeft genomen). Zij handelde uit eigenbelang omdat zij geldgebrek had en door de verkoop van de certificaten snel aan geld wilde komen.
FI
Rechtbank Gelderland 06-07-2018
(pub. 17-07-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:2976
In echtscheidingsconvenant worden aan man aandelen in 2 bv’s toegedeeld en aan vrouw woning. Tevens neemt man deel van hypotheekschuld en schuld aan bv over, waarvoor hypotheekrecht wordt gevestigd op de woning. Is de rente over deze schulden voor man aftrekbaar? Voorlopig oordeel Rb in tussenuitspraak: bij verdeling ontstaat nieuw beoordelingsmoment van samenhang tussen schuld en aanmerkelijk belang. Evenredig deel van de voor behoud van het aanmerkelijk belang noodzakelijke schuld kan hieraan worden toegerekend.
FI
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22-03-2018
(pub. 10-07-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:1776
inkomstenbelasting; ontslag van instantie; aanmerkelijk belang; fiscale transparantie; afgezonderd particulier vermogen; toerekening vervreemdingsvoordeel; omkering bewijslast.Het verzoek van de inspecteur om ontslag van instantie is afgewezen omdat de belangen van belanghebbende zwaarder wegen dan die van de inspecteur. De beroepen worden daarom in behandeling genomen.Aan belanghebbende is over 2009 en 2010 een navorderingsaanslag respectievelijk een aanslag inkomstenbelasting opgelegd ter zake van aan haar toegerekende voordelen...
FI
Hoge Raad 06-10-2017
(pub. 06-10-2017), ECLI:NL:HR:2017:2549
Art. 3.92 lid 1a IB. Belanghebbende verstrekt lening aan B.V. van partner/ab-houder, waarna B.V. failliet gaat. Belanghebbende kan afwaardering van lening niet ten laste van inkomen uit werk en woning brengen. HR: geen schending van gelijkheidsbeginsel. Debiteurenrisico van ab-houder vindt zijn oorzaak in de vennootschappelijke betrekkingen en debiteurenrisico van partner in de persoonlijke betrekkingen tussen de crediteur en een andere natuurlijke persoon die verbonden is met die vennootschap.
FI
Gerechtshof Amsterdam 07-06-2016
(pub. 29-06-2016), ECLI:NL:GHAMS:2016:2437
Advocaatkosten gemaakt ten behoeve van boedelverdeling bij echtscheiding van toenmalige directeur zijn verricht aan DGA in privé en niet aan de vennootschap. De (vervolg)vraag of de advocaatdiensten zijn afgenomen in het kader van de onderneming van de vennootschap kan derhalve in het midden blijven, reeds omdat het niet de vennootschap is geweest die de diensten heeft afgenomen. De vennootschap kan de voorbelasting (BTW) derhalve niet in aftrek brengen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN