ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): DGA X
meer >>

NIEUWS

Aanslagen en verzuimboeten over opnamen in R-C
Hoge Raad 16-11-2018 (pub. 16-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2121
Hof: opnamen ovv 'voorschot salaris' (naar belanghebbende stelt: schuld in R-C die inmiddels is afgelost) zijn terecht voor loonheffing in aanmerking genomen. Cassatieberoep ongegrond.
Hypotheekrente deels aftrekbaar als kosten aanmerkelijk belang
Rechtbank Gelderland 06-07-2018 (pub. 17-07-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:2976
Bij echtscheiding gaan bv's en deel hypotheekschuld van aan vrouw toebedeelde woning naar man. Rb: evenredig deel van schuld die noodzakelijk is voor behoud aanmerkelijk belang kan hieraan worden toegerekend.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Gelderland 11-06-2019
(pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2579
Inkomen uit aanmerkelijk belang. Aandelenverkoop vader-zoon. Verweerder heeft niet aannemelijk gemaakt dat de tegenprestatie is bedongen bij een niet onder normale omstandigheden gesloten overeenkomst als bedoeld in artikel 4.22 Wet IB. Bij de verkoop gevolgde handelswijze zou bij een verkoop aan een derde ook zijn gevolgd.
Parket bij de Hoge Raad 14-12-2018
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:PHR:2018:1381
Belanghebbende is directeur en (middellijk) enig aandeelhouder van een BV. Hij is ook de enige werknemer van deze BV. Het tussen de BV en belanghebbende overeengekomen (bruto)loon bedroeg in de jaren 2006 tot en met 2010 € 99.000. De BV heeft een daarmee corresponderend nettoloon aan belanghebbende uitbetaald. De Hoge Raad heeft in het verwijzingsarrest HR BNB 2017/13 geoordeeld dat het bedrag van de over een brutoloon verschuldigde loonheffing door de werknemer als loon wordt genoten door de inhouding daarvan door de werkgever. A...
Hoge Raad 16-11-2018

(pub. 16-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2121
Belanghebbende heeft in 2010 t/m 2013 opnamen verricht naast haar salaris. Zij stelt dat daarbij abusievelijk 'voorschot salaris' is vermeld en de opnamen een schuld in R-C betreffen, die inmiddels is afgelost. De betalingen zijn niet in de loonadministratie opgenomen. Hof: de bedragen zijn terecht als voor de loonheffingen relevante betalingen aangemerkt. Naheffingsaanslagen en verzuimboeten terecht en juist opgelegd. HR verklaart beroep in cassatie ongegrond met toepassing van art. 81 lid 1 RO.
Rechtbank Gelderland 18-09-2018

(pub. 03-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:4002
Vrouw verkoopt 48% van certificaten van aandelen in BV aan ex-echtgenoot, die 52% bezit. Inspecteur stelt dat koopprijs (aanmerkelijk) lager is dan waarde in economische verkeer en legt voor verschil een aanslag schenkbelasting op. Rb: geen sprake van schenking. Vrouw had niet de wil om man te bevoordelen, hetgeen vereiste is voor schenking (onvoldoende als zij bevoordeling van man voor lief heeft genomen). Zij handelde uit eigenbelang omdat zij geldgebrek had en door de verkoop van de certificaten snel aan geld wilde komen.
Rechtbank Gelderland 06-07-2018

(pub. 17-07-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:2976
In echtscheidingsconvenant worden aan man aandelen in 2 bv’s toegedeeld en aan vrouw woning. Tevens neemt man deel van hypotheekschuld en schuld aan bv over, waarvoor hypotheekrecht wordt gevestigd op de woning. Is de rente over deze schulden voor man aftrekbaar? Voorlopig oordeel Rb in tussenuitspraak: bij verdeling ontstaat nieuw beoordelingsmoment van samenhang tussen schuld en aanmerkelijk belang. Evenredig deel van de voor behoud van het aanmerkelijk belang noodzakelijke schuld kan hieraan worden toegerekend.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN